Đại hội Công đoàn Trung tâm An toàn - Bảo vệ môi trường Vietsovpetro lần thứ XII

17:33 | 30/08/2017

|
Ngày 24/8, Công đoàn cơ sở thành viên Trung tâm An toàn - Bảo vệ môi trường (TTAT-BVMT) Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, xác định phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022.

Tham dự và chỉ đạo đại hội có Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro Nguyễn Quốc Đạt, Phó Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro Hoàng Phúc Long. Về phía TTAT-BVMT có đồng chí Tạ Cao Biền - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thứ nhất; đồng chí Trần Tấn, Phó Giám đốc; các đồng chí đại diện các phòng, ban, đoàn thể và công đoàn viên trong TTAT-BVMT.

dai hoi cong doan trung tam an toan bao ve moi truong vietsovpetro lan thu xii
Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro chỉ đạo đại hội

Đại hội đã thông qua Dự thảo báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022. Báo cáo đã chỉ rõ đây là thời kỳ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của Vietsovpetro nói chung và của TTAT-BVMT nói riêng đã ảnh hưởng tới tâm tư, tình cảm của người lao động. Đặc biệt là những năm cuối nhiệm kỳ, tình hình giá dầu không ổn định, sản lượng khai thác dầu ngày càng giảm, cùng với việc tái cơ cấu tổ chức, định biên lại lao động của toàn Vietsovpetro dẫn đến phải cắt giảm biên chế, gây lo lắng cho CBCNV.

Trong bối cảnh đó, mặc dù còn rất nhiều khó khăn nhưng Công đoàn TTAT-BVMT đã thực hiện tốt chức năng là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đã khẳng định được vai trò của một tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào các hoạt động quản lý, điều hành và sản xuất của TTAT-BVMT.

dai hoi cong doan trung tam an toan bao ve moi truong vietsovpetro lan thu xii
Đồng chí Tạ Cao Biền - Phó Giám đốc thứ nhất chỉ đạo đại hội

Vai trò của Công đoàn TTAT-BVMT đã được thể hiện qua việc tích cực tuyên truyền vận động công đoàn viên hăng hái tham gia các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, lao động an toàn, kết hợp với thi đua xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; vận động CBCNV toàn Trung tâm tự giác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phối hợp tổ chức học tập quán triệt các Nghị quyết của Đảng, triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục công đoàn viên lòng tự hào về truyền thống của TTAT-BVMT, của Vietsovpetro; chú trọng thực hiện công tác nữ công; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, văn hóa văn nghệ, hiếu hỷ...; thực hiện tốt các hoạt động xã hội, quyên góp ủng hộ CBCNV gặp khó khăn do thiên tai, hoạn nạn, các đối tượng chính sách xã hội; vận động và làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy an toàn lao động.

dai hoi cong doan trung tam an toan bao ve moi truong vietsovpetro lan thu xii
Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa XII và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Vietsovpetro

Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro, đồng chí Tạ Cao Biền - Bí thư Đảng ủy TTAT-BVMT và các ý kiến tham luận của các đại biểu tại đại hội. Công đoàn TTAT-BVMT quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2022 với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”; phấn đấu nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và sản xuất chung của TTAT-BVMT; hưởng ứng các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện Nghị quyết TW4; TW5…; phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu đã được biểu quyết tại đại hội.

dai hoi cong doan trung tam an toan bao ve moi truong vietsovpetro lan thu xii
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt đại hội

Tại đại hội lần này, các đại biểu bỏ phiếu bầu 5 đồng chí có đủ phẩm chất và năng lực vào Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới và 4 đồng chí đại diện cho tập thể người lao động TTAT-BVMT dự Đại hội Công đoàn Vietsovpetro lần thứ XII. Ban Chấp hành Công đoàn TTAT-BVMT nhiệm kỳ 2017-2022 cùng thể hiện quyết tâm đóng góp hết sức mình để hoạt động công đoàn của TTAT-BVMT góp phần đắc lực vào hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như góp phần phát triển văn hóa doanh nghiệp của TTAT-BVMT ngày càng vững mạnh.

P.V