PVN sơ kết 9 tháng năm 2015:

Đây là lúc 'phải dìu nhau mà đi'

16:09 | 13/10/2015

|
Ngày 13/10/2015, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và đẩy mạnh triển khai thành công nhiệm vụ năm 2015.

Quyền Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Khánh chủ trì Hội nghị với sự tham dự của các Thành viên HĐQTV, Phó Tổng giám đốc, Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, Thường trực Đảng ủy Công ty Mẹ cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn.

day la luc phai diu nhau ma di
Quyền Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị.

Trong 9 tháng qua, toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV) PVN, các đơn vị thành viên đã tập trung với tinh thần cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch. Kết quả là các chỉ tiêu sản xuất đều đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, nổi bật là việc tất cả các đơn vị đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 9 tháng cao hơn so với cùng kỳ năm 2014.

Đặc biệt giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,7%, khai thác dầu thô trong nước tăng 11,3% đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước 9 tháng đầu năm 2015 đạt 6,5%.  Công tác an toàn môi trường trên các công trình dầu khí được đảm bảo, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện nghiêm túc trong toàn Tập đoàn và an sinh xã hội được triển khai tích cực theo đúng cam kết.

Công tác triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc doanh nghiệp được triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ yêu cầu tại Quyết định 46 và Quyết định 1011 của Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Tập đoàn đã làm việc trực tiếp với từng đơn vị thành viên để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai phương án tái cấu trúc giai đoạn 2012- 2015 đã được Tập đoàn phê duyệt.

day la luc phai diu nhau ma di
Đoàn Chủ tịch Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và đẩy mạnh triển khai thành công nhiệm vụ năm 2015.

Hội nghị đã lắng nghe 8 tham luận từ các đơn vị đại diện cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn, phân tích các khó khăn và diễn biến thị trường trong 9 tháng năm 2015. Trong đó, giá dầu thô liên tục có những đợt suy giảm mạnh, biến động khó lường, có thời điểm xuống tới mức 43,2USD/thùng với dầu Brent (giao dịch ngày 25/8/2015), giá dầu trung bình 9 tháng năm 2015 chỉ bằng 56,5% so với mức giá kế hoạch (đạt 56,5USD/thùng so với mức giá kế hoạch là 100 USD/thùng) và giảm 49% so với giá dầu trung bình 9 tháng năm 2014 (111USD/thùng)… đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, làm ảnh hưởng đến nguồn lực của Tập đoàn, các đơn vị thành viên trong việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2015 và giảm nguồn thu, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, các đơn vị thành viên trong 9 tháng đầu năm 2015.  

Tổng kết hội nghị, Quyền Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Khánh khẳng định: “Việc tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 9 tháng và đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2014, là điều đáng mừng.

Mặt khác, việc thực hiện các giải pháp ứng phó với diễn biến giá dầu trong năm 2015 được triển khai nghiêm túc, quyết liệt. Lãnh đạo Tập đoàn (HĐTV, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn) đã tập trung chỉ đạo và trực tiếp làm việc với đối tác liên quan trong nước và nước ngoài, các nhà điều hành khai thác mỏ để tối ưu chương trình khai thác khai thác hiệu quả nhất. Kết quả giá thành dầu trung bình đến tháng 9/2015 của hầu hết các mỏ dầu hiện Tập đoàn đang khai thác đều có giá thành khai thác dưới 50USD/thùng, trung bình là 28USD/thùng, giảm 8,8USD/thùng so với giá trung bình kế hoạch 36,8USD/thùng. Với giá dầu trung bình 9 tháng đầu năm 2015 là 56,5USD/thùng thì các mỏ dầu đang khai thác đều đạt hiệu quả (ngoại trừ 03 mỏ là Sông Đốc, Đại Hùng và lô 67 Peru).

Về tổ chức thực hiện rà soát lại tất cả các nhiệm vụ, chi phí dự kiến của năm 2015 và cắt giảm giảm tối đa các chi phí thuê ngoài, các nhiệm vụ chưa thật sự cấp bách ở tất cả các đơn vị thành viên Tập đoàn phải được quán triệt thực hiện nghiêm túc. Thành công lớn của chúng ta trong thời gian vừa qua là khi đến cuối tháng 9/2015 đã tối ưu tiết giảm 60,4 nghìn đồng chi phí, giảm 14% so với tổng chi phí đã được duyệt.

Đặc biệt để đối phó với việc các nhà thầu nước ngoài đang “phá giá” dịch vụ Dầu khí, chúng ta phải thận trọng trong công tác đấu thầu, các đơn vị trong ngành từ khối thăm dò khai thác đến khối dịch vụ đều phải “dìu nhau mà đi”, chia sẻ khó khăn, bàn bạc kỹ lưỡng để đưa ra giải pháp tối ưu, phải đặt chất lượng, an toàn lên hàng đầu chứ không được phép chạy theo lợi nhuận, phá giá các dự án”.

day la luc phai diu nhau ma di
Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đã đề ra 16 giải pháp cấp bách để khắc phục, hạn chế các khó khăn, trên cơ sở dự báo giá dầu trung bình 3 tháng cuối năm dao động ở mức 47-50 USD/thùng, giá dầu trung bình cả năm 2015 dự báo đạt 55USD/thùng với mục tiêu ổn định tăng trưởng của Tập đoàn, gia tăng trữ lượng dầu và đẩy mạnh tìm kiếm khai thác các mỏ dầu, dự án mới trong nước và quốc tế.

Trong những tháng cuối năm, Lãnh đạo PVN cùng các đơn vị thành viên sẽ đặt trọng tâm vào công tác tiết giảm chi phí, tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong khối thăm dò khai thác và khối dịch vụ để đưa ra các phương án tối ưu triển khai các dự án trọng điểm của quốc gia, ngành dầu khí và tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cao doanh thu và lợi nhuận trong khối doanh nghiệp dịch vụ, chế biến dầu khí. Hội nghị đã thể hiện quyết tâm vượt qua những gian nan, thách thức để thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Chính phủ tin tưởng giao phó trong năm 2015.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của PVN trong 9 tháng năm 2015

Toàn tập đoàn khai thác dầu vượt 10,9% kế hoạch, tăng 9,8% so với cùng kỳ 2014; khai thác khí vượt 11,2% kế hoạch, tăng 3,4% so với cùng kỳ 2014; sản xuất đạm vượt 6,1% kế hoạch; sản xuất điện vượt 19,5% kế hoạch, tăng 35,7% so với cùng kỳ 2014; sản xuất xăng dầu vượt 23,2% kế hoạch, tăng 28,8% so với cùng kỳ 2014.

7 đơn vị đạt mức doanh thu hợp nhất đạt trên 110% kế hoạch, đó là: PVCFC, PVI, Petrosetco, PVC, PVE, VPI và PVMTC và 10 đơn vị đạt mức lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt trên trên 110% so với kế hoạch (PVOil, BSR, PVPower, PVFCCo, PTSC, PVTrans, DMC, DQS VPI và PVMTC).

11 đơn vị đạt mức nộp ngân sách nhà nước trên 115% so với kế hoạch, là: PVOil, BSR, PVPower, PVCFC, PVFCCo, Petrosetco, PVTrans, PVC, PVE, VPI và PVMTC.

Nhóm phóng viên