Công đoàn Vietsovpetro:

Điểm tựa của phong trào lao động sáng tạo

16:13 | 13/07/2017

|
Sau 35 năm xây dựng và phát triển, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tổ chức thành công các phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến - sáng chế (SKSC), cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, góp phần quan trọng vào thành công của Liên doanh.

Ngọn cờ đầu trong lao động sáng tạo

Song hành cùng với sự phát triển của Vietsovpetro, phong trào phát huy SKSC và giải pháp hữu ích không ngừng phát triển, góp phần quan trọng vào việc hợp lý hóa sản xuất, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, tiết giảm chi phí sản xuất, mang lại lợi ích kinh tế cho đơn vị hàng chục triệu USD.

Phong trào đã lôi cuốn CBCNV-LĐ tham gia, tạo cho mỗi người lao động ý thức sáng tạo hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đưa Vietsovpetro luôn là ngọn cờ đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy SKSC.

Vietsovpetro có 1 công trình đạt Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ, đó là công trình: “Nghiên cứu phương án tối ưu để chế tạo, hạ thủy và lắp đặt chân đế siêu trường siêu trọng ở vùng nước sâu hơn 100m phù hợp với điều kiện ở Việt Nam”.

diem tua cua phong trao lao dong sang tao
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường trao Giải thưởng Nhà nước về KHCN cho Vietsovpetro

Đặc biệt, có 1 công trình đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đó là cụm công trình: “Nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện công nghệ thu gom, xử lý, vận chuyển dầu thô trong điều kiện đặc thù của các mỏ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và các mỏ kết nối trên thềm lục địa Nam Việt Nam” của TS Từ Thành Nghĩa và 29 đồng tác giả.

Về giá trị khoa học, công trình đã phát triển và hoàn thiện tổ hợp công nghệ thu gom, xử lý và vận chuyển dầu thô nhiều parafin, phù hợp với từng giai đoạn cụ thể của khai thác mỏ và điều kiện lịch sử của đất nước; làm phong phú thêm công nghệ vận chuyển dầu trên thế giới, đó là: vận chuyển hỗn hợp dầu khí ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ đông đặc; vận chuyển dầu bão hòa khí; vận chuyển dầu pha loãng condensate; sử dụng địa nhiệt, bơm nước bổ sung tẩy rửa lớp lắng đọng parafin.

Công trình còn là tiền đề để đưa nhiều mỏ khác ở bể Cửu Long vào khai thác dựa trên nền tảng mô hình kết nối các mỏ nhỏ, mỏ cận biên. Hiệu quả kinh tế trực tiếp của cụm công trình đến hết năm 2014 là 779,7 triệu USD.

Bám sát thực tế sản xuất

Để có được thành công ấy, Công đoàn Vietsovpetro đã rút ra được một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các phong trào lao động sáng tạo, phong trào SKSC trong giai đoạn 2012-2017.

Trước hết, lãnh đạo Công đoàn Vietsovpetro đã thành lập ban chuyên đề về SKSC, trong đó phân công một ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn có nhiều kinh nghiệm về công tác SKSC và là người có nhiều sáng kiến làm trưởng ban. Ban chuyên đề của công đoàn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng SKSC của Liên doanh để đẩy mạnh hoạt động SKSC, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất.

Công đoàn phối hợp với bộ máy chính quyền các cấp và Đoàn Thanh niên tổ chức phổ biến rộng rãi đến từng đoàn viên công đoàn bản “Quy chế về tổ chức công tác hoạt động SKSC và giải pháp hữu ích của Liên doanh Vietsovpetro”. Các cấp công đoàn coi trọng tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro về đẩy mạnh hoạt động SKSC, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất.

Để có được thành công ấy, Công đoàn Vietsovpetro đã rút ra được một số kinh nghiệm trong việc tổ chức các phong trào lao động sáng tạo, phong trào SKSC trong giai đoạn 2012-2017.

Trước hết, lãnh đạo Công đoàn Vietsovpetro đã thành lập ban chuyên đề về SKSC, trong đó phân công một ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn có nhiều kinh nghiệm về công tác SKSC và là người có nhiều sáng kiến làm trưởng ban. Ban chuyên đề của công đoàn phối hợp chặt chẽ với Hội đồng SKSC của Liên doanh để đẩy mạnh hoạt động SKSC, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất.

Công đoàn phối hợp với bộ máy chính quyền các cấp và Đoàn Thanh niên tổ chức phổ biến rộng rãi đến từng đoàn viên công đoàn bản “Quy chế về tổ chức công tác hoạt động SKSC và giải pháp hữu ích của Liên doanh Vietsovpetro”. Các cấp công đoàn coi trọng tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro về đẩy mạnh hoạt động SKSC, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất.

Công đoàn Vietsovpetro đã đưa phong trào SKSC trở thành hoạt động thường xuyên và là một trong những tiêu chí khi xét thi đua khen thưởng đối với các tập thể đơn vị và các cá nhân của hoạt động công đoàn. Không những vậy, Công đoàn Vietsovpetro luôn hỗ trợ các công đoàn cơ sở thành viên tổ chức các hội nghị, hội thảo về công tác SKSC hằng năm.

Bên cạnh việc vận động, tuyên truyền, việc động viên khen thưởng kịp thời cũng là một trong những yếu tố giúp phong trào lao động sáng tạo của Vietsovpetro đạt nhiều kết quả.

Trong thời gian tới, Công đoàn Vietsovpetro sẽ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực hiện đại hóa, hoàn thiện cơ cấu quản lý, tăng cường sử dụng hiệu quả các thiết bị kỹ thuật hiện có để giảm thiểu chi phí, có sự phối hợp hữu hiệu với hoạt động khoa học & công nghệ trong Vietsovpetro, với các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các đoàn thể khác để có những biện pháp phù hợp, động viên người lao động, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho người lao động và cho Vietsovpetro.

Trong giai đoạn 2012-2017, Vietsovpetro đã có 514 sáng kiến với sự tham gia của 3.171 CBCNV-NLĐ được công nhận, giá trị làm lợi cho đơn vị tới 64,27 triệu USD (tương đương hơn 1.400 tỉ đồng).

CĐ Vietsovpetro