Dự án ĐLDK Sông Hậu 1: Đáp ứng tiến độ theo kế hoạch

13:45 | 30/06/2016

|
Chiều ngày 29/6, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Nguyễn Vũ Trường Sơn cùng đoàn công tác Tập đoàn đã có buổi làm việc tại Ban QLDA Điện lực Dầu khí (ĐLDK) Sông Hậu 1 về tình hình triển khai dự án 6 tháng đầu năm 2016.

Cùng đi với Tổng giám đốc còn có Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Hùng Dũng, lãnh đạo các Ban chuyên môn và đại diện văn phòng Tập đoàn.

Tại cuộc họp, Trưởng ban QLDA ĐLDK Sông Hậu 1 Vũ Huy Quang đã báo cáo trước đoàn công tác về kết quả thực hiện các nhiệm vụ/chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

du an dldk song hau 1 dap ung tien do theo ke hoach
Trưởng ban QLDA ĐLDK Sông Hậu 1 báo cáo trước đoàn công tác về kết quả thực hiện các nhiệm vụ/chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm 2016.

Trong báo cáo các mốc tiến độ thực hiện đầu tư chủ yếu so với kế hoạch năm, ông Vũ Huy Quang cho biết, trong kỳ, các hạng mục Cơ sở hạ tầng chính gồm Hạng mục cảng thiết bị và thi công mở rộng Khu nhà Ban QLDA triển khai đáp ứng tiến độ theo kế hoạch.

Về Dự án Nhà máy điện (NMNĐ) Sông Hậu 1, tổng tiến độ đạt 11,97% so với kế hoạch 17,24%. Ban QLDA đã thường xuyên đôn đốc Tổng thầu bám sát tiến độ được phê duyệt, tuy nhiên một số công tác đã bắt đầu xuất hiện nguy cơ chậm, cần sự kiểm tra/giám sát, tháo gỡ của các bên.

Luỹ kế công tác thiết kế ước đạt 25,72% so với kế hoạch 32,1%; Luỹ kế công tác chọn thầu phụ, mua sắm, chế tạo thiết bị ước đạt 19,12% so với kế hoạch 30,6%; Lũy kế công tác thi công xây dựng đạt 6,01% so với kế hoạch 7,2%.

Cụ thể, ở hạng mục Xử lý nền, lũy kế thi công hạng mục đạt 89%, đáp ứng tiến độ được duyệt phục vụ thi công nhà máy (đã hoàn thành xử lý nền khu vực nhà máy chính, đang xử lý khu vực kho than). Hạng mục Cảng thiết bị đã hoàn thành công tác thi công và khánh thành ngày 15/6/2016, đúng tiến độ theo kế hoạch. Công tác ép cọc móng Lò hơi tổ máy số 1&2, móng máy nghiền, nhà điều khiển trung tâm, móng Tuabin tổ máy 1&2 theo tiến độ được duyệt.

du an dldk song hau 1 dap ung tien do theo ke hoach
Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Trong kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016, Ban QLDA ĐLDK Sông Hậu 1 dự kiến sẽ hoàn thành thiết kế cảng dầu, xem xét thiết kế các hệ thống cảng còn lại, lũy kế đạt 20% khối lượng thiết kế cảng; hoàn thành công tác thi công và bàn giao hạng mục Xử lý nền; hoàn thành thi công cọc đại trà; triển khai thi công móng Lò hơi, Tuabin Generator đạt 70%, lắp đặt các kết cấu thép Lò hơi tổ máy số 1 đạt 70%;...

Theo chỉ đạo của Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn, Ban QLDA cần thường xuyên duy trì, chỉ đạo điều hành, kiểm tra, giám sát Tổng thầu/các nhà thầu phụ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc; chủ động thực hiện công tác giám sát, kiểm tra toàn diện các hoạt động của Ban QLDA như phê duyệt thiết kế, dự toán, nghiệm thu chất lượng, khối lượng, thanh toán, quyết toán nhằm kịp thời phát hiện các hạn chế sai sót và có biện pháp khắc phục.

du an dldk song hau 1 dap ung tien do theo ke hoach
Đoàn công tác Tập đoàn tại công trường Dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1

Đặc biệt, mỗi cá nhân CBNV trong tập thể Ban QLDA, nhà thầu chính, thầu phụ đều phải quán triệt được tinh thần trách nhiệm, đặc biệt trong công tác quản lý điều hành, tương tác giữa chủ đầu tư và tổng thầu phải có sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau.

Tổng giám đốc cũng khẳng định Tập đoàn sẽ sớm xem xét, chỉ đạo liên quan đến kết quả lựa chọn các nhà thầu phụ do tổng thầu đệ trình và sớm giải quyết dứt điểm công tác lựa chọn nhà thầu phụ trong nước cung cấp máy biến áp chính cho tổ máy số 2. Bên cạnh đó cũng sẽ có những chỉ đạo kịp thời về việc lựa chọn phương án cung cấp nước cho dự án NMNĐ Sông Hậu 1 để Ban QLDA có cơ sở triển khai các công việc tiếp theo nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tới tiến độ chung của dự án.

PV