Gas, NT2 vào Top 10 doanh nghiệp niêm yết uy tín năm 2016

17:21 | 15/02/2017

|
Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS) và Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) lọt vào Top 10 doanh nghiệp niêm yết uy tín năm 2016 do Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố ngày 2-11.  

Đây là năm thứ hai Vietnam Report công bố danh sách các doanh nghiệp niêm yết uy tín tại Việt Nam. Vietnam Report đã lựa chọn và tiến hành phân tích nhóm doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa cao trong xếp hạng top 10 dựa trên 3 tiêu chí: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính (cập nhật đến nửa đầu năm 2016); uy tín trên truyền thông của doanh nghiệp và tổng hợp các nhận định của chuyên gia, Analyst Coding về tiềm năng tăng trưởng giá cổ phiếu và mức độ ảnh hưởng đến sự biến động của chỉ số Vn-Index.

gas nt2 vao top 10 doanh nghiep niem yet uy tin nam 2016
NT2 vào top 10 doanh nghiệp niêm yết uy tín 2016

Top 10 doanh nghiệp niêm yết uy tín năm 2016 đều là những doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh khả quan, quản trị tốt hình ảnh và tạo hiệu ứng truyền thông tích cực trong năm 2015-2016.

gas nt2 vao top 10 doanh nghiep niem yet uy tin nam 2016
GAS vào top 10 doanh nghiệp niêm yết uy tín 2016

Đây đa phần đều là những doanh nghiệp lớn, có doanh thu và lợi nhuận sau thuế liên tục dẫn đầu ngành hoạt động, có chỉ số ROA (tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản, đo lường khả năng sinh lợi), ROE (tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu, đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn của cổ đông thường) cao hơn trung bình ngành, và giá cổ phiếu có xu hướng tăng trong giai đoạn 3-6 tháng gần đây.

Mai Phương