Hội Dầu khí Việt Nam ký Thỏa thuận hợp tác với Vietsovpetro

11:34 | 06/08/2015

|
Căn cứ vào định hướng phát triển và nhu cầu của Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro và Hội Dầu khí Việt Nam, vừa qua, tại Đà Lạt, hai bên đã ký kết một Thỏa thuận hợp tác có giá trị trong 5 năm.

Nội dung hợp tác bao gồm việc thực hiện các công tác nghiên cứu trong các lĩnh vực: địa chất, địa vật lý, công nghệ khoan, khai thác, thiết kế, xây dựng các công trình dầu khí và các hoạt động khác phục vụ cho công tác thăm dò và khai thác dầu khí; tư vấn phản biện, thẩm định các dự án, chương trình đầu tư phát triển dầu khí, các phương án kinh tế, kỹ thuật trong công tác thăm dò, xây dựng các công trình dầu khí và khai thác dầu khí. Bên cạnh đó là hợp tác đào tạo cơ bản và nâng cao cho các chuyên gia của Vietsovpetro trong tất cả các lĩnh vực phục vụ cho công tác thăm dò và khai thác Dầu khí; tổ chức các hội thảo chuyên đề, hội nghị khoa học công nghệ.

Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam Ngô Thường San và Tổng giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro ký kết Thỏa thuận hợp tác. 

Theo thỏa thuận đã ký, khi có nhu cầu, Vietsovpetro sẽ gửi thư yêu cầu kèm nhiệm vụ kỹ thuật tới Hội, Chi hội Dầu khí Vũng Tàu, trên cơ sở đó, phía Hội và Chi hội Vũng tàu sẽ lập đề cương kèm dự toán kinh phí trình Vietsovpetro xem xét. Sau khi hai bên thống nhất, Vietsovpetro sẽ chính thức giao nhiệm vụ kèm kinh phí thực hiện cho Hội hoặc Chi hội Dầu khí Vũng Tàu.

Hai bên cam kết sẽ thực hiện Thỏa thuận hợp tác theo đúng những quy định của pháp luật, quy chế hoạt động và cơ chế tài chính của hai bên. Thỏa thuận này có giá trị trong 5 năm kể từ ngày ký và sẽ kết thúc hoặc kéo dài khi có sự đồng ý của cả hai bên.

Những năm qua, Hội Dầu khí Việt Nam luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng như các đơn vị thành viên và đã có nhiều hoạt động thiết thực, chất lượng và hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Tập đoàn trong Chiến lược xây dựng phát triển ngành Dầu khí Việt Nam.

Sự kiện ký kết hợp tác giữa Vietsovpetro, đơn vị chủ lực khai thác dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt nam và Hội Dầu khí Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp tập hợp trí tuệ và kinh nghiệm của các chuyên gia đầu ngành về công nghiệp dầu khí, một lần nữa đặt dấu mốc quan trọng trong việc phối hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động tư vấn phản biện của Hội chuyên ngành, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn hoạt động của Hội chặt chẽ, thiết thực và chất lượng hơn với những mục tiêu chiến lược của Đảng trong lĩnh vực dầu khí.

Tiến Dũng