Hội nghị Ban Thường vụ Hội Dầu khí Việt Nam

15:13 | 09/10/2015

|
Ngày 9/10/2015 tại Hà Nội, Ban Thường vụ Hội Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2015 và bàn phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Hội Quý IV/2015.

Chủ tịch Hội DKVN Ngô Thường San chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Thắng, Lê Minh Hồng và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Hội.

hoi nghi ban thuong vu hoi dau khi viet nam
Ban Thường vụ họp hội nghị tháng 10/2015

Chủ tịch Hội đã thông báo với Ban Thường vụ về kết quả buổi làm việc giữa Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và lãnh đạo Hội ngày 8/10/2015. Trong 9 tháng đầu năm 2015, Hội luôn phát huy vai trò tư vấn, phản biện, bám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động Hội tích cực và đã đạt được nhiều kết quả tốt, đóng góp hiệu quả cho các hoạt động của của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Đảng ủy Tập đoàn cũng đề nghị Hội DKVN tiếp tục nghiên cứu để tư vấn, đóng góp ý kiến về việc chuẩn bị từng bước thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 23/7/2015 về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

Ban Thường vụ Hội đã thảo luận và nhất trí sẽ tích cực tham gia góp ý, hiến kế cùng Tập đoàn chủ động đề xuất những nội dung liên quan đến chủ chương, chính sách và cơ chế để Chính phủ và các Bộ ngành liên quan phê duyệt, ban hành các quy phạm pháp luật đầy đủ và phù hợp nhất cho các hoạt động của ngành, như vậy Nghị quyết mới đi vào thực tế cuộc sống.

Hiện nay Tập đoàn và các đơn vị thành viên đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất do ảnh hưởng hết sức tiêu cực của sự suy giảm giá dầu trên thế giới. Ban Thường vụ cũng đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho hoạt động của Hội trong thời gian tới nhằm phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, tập hợp kinh nghiệm của đội ngũ trí thức của Hội, góp sức cùng Tập đoàn và động viên cán bộ công nhân viên vượt qua khó khăn. Hội cũng đề xuất Tập đoàn giao cho Hội tư vấn, phản biện các vấn đề lớn của Tập đoàn đặc biệt là khâu đầu, hình thành các bộ phận tham mưu, tư vấn các vấn đề đường lối, chính sách các vấn đề quan trọng khác của Tập đoàn.

Về hoạt động 9 tháng đầu năm 2015, Hội đã triển khai hầu hết các nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết của Ban Thường vụ, cơ bản đạt kết quả theo yêu cầu.

Từ nay đến cuối năm, Hội sẽ tiếp tục triển khai biên soạn lần II quyển Địa chất &Tài nguyên Dầu khí VN đúng hạn và chất lượng chuyên môn. Tham gia Hội đồng xét tuyển của Tập đoàn đánh giá và xét chọn các công trình KHCN tiêu biểu. Tiếp tục hỗ trợ các đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ các công trình điển hình trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong Tập đoàn để xét nhận các Giải thưởng khoa học công nghệ cấp Nhà nước trong 2016.

Bên cạnh đó là việc xây dựng Nhiệm vụ Kỹ thuật và chỉnh sửa Đề cương, hoàn chỉnh hồ sơ trình Tập đoàn sớm ký hợp đồng và triển khai xây dựng “Quy chế TKTD và thẩm lượng các  mỏ dầu, khí và condensat”; triển khai các biên bản thỏa thuận hợp tác với các đơn vị về công tác tư vấn, phản biện, và đào tạo, hỗ trợ khoa học công nghệ với VSP, PVGas, JOC Cửu Long; tiếp tục bàn ký thỏa thuận hợp tác với BSR, PVEP và VPI.

Các văn bản thỏa thuận sẽ tạo điều kiện để các Chi hội cơ sở tham gia rộng rãi, hoạt động của Hội đi vào chiều sâu và chất lượng. Hội sẽ cùng Câu lạc bộ Doanh nghiệp Dầu khí triển khai tổ chức một số hội thảo chuyên đề và kết hợp với Chi hội Dầu khí Vũng Tàu tham gia và tư vấn cho Vietsovpetro tổng kết 30 năm TKTD và tổ chức Hội thảo Khoa học kỷ niệm 30 năm khai thác tấn dầu đầu tiên của VSP tại mỏ Bạch Hổ trong năm 2016; tiếp tục đốc thúc hoàn chỉnh Phòng Truyền thống Công ty DK I tại Tiền Hải trước kỷ niệm 27/11/2015 - 55 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam.

Ngân Hà