Kết quả Hội thi tay nghề Dầu khí lần thứ V

15:23 | 14/12/2017

|
Hội thi tay nghề Dầu khí lần thứ V - năm 2017 kết thúc sau 4 ngày thi tài, kết quả có 90 thí sinh đạt giải cá nhân, 5 đoàn đạt giải tập thể. Trong đó, Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) đạt giải Nhất toàn đoàn.  

Hội thi tay nghề Dầu khí lần thứ V - năm 2017 quy tụ 211 gương mặt tiêu biểu, đại diện cho những người lao động ưu tú của ngành, tuyển chọn từ 12 đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, tham gia dự thi 11 nghề.

ket qua hoi thi tay nghe dau khi lan thu v
Các đội đạt giải toàn đoàn

Kết quả xếp theo Đoàn

Xếp hạng 1: Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí - PTSC (giải Vàng: 3, giải Bạc: 3, giải Khuyến khích: 7)

Xếp hạng 2: Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí - PVDrilling (giải Vàng: 3, giải Đồng: 1, giải Khuyến khích: 5)

Xếp hạng 3: Liên doanh Việt -Nga Vietsovpetro (Vàng: 1, Bạc: 4, Đồng: 4, Khuyến khích: 3)

ket qua hoi thi tay nghe dau khi lan thu v
Phần thi lắp ráp

Xếp hạng 4: Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí - PVMTC (Vàng: 1, Bạc: 3, Khuyến khích: 3)

Xếp hạng 5: Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR (Vàng: 1, Bạc: 1, Đồng: 2, Khuyến khích: 3)

Xếp hạng 6: Tổng Công ty Khí Việt Nam CTCP - PV GAS (Vàng: 1, Đồng: 1, Khuyến khích: 4)

Xếp hạng 7: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - PV Power (Vàng: 1, Đồng: 1, Khuyến khích: 3)

Xếp hạng 8: Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí - PVEP (Đồng: 1, Khuyến khích: 2)

Xếp hạng 9: Tổng Công ty Dầu Việt Nam - PVOIL (Đồng: 1)

Xếp hạng 10: Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí - PVC (Khuyến khích: 1)

Xếp hạng 11: Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - PV Trans (Khuyến khích: 1)

Xếp hạng 12: Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau - PVCFC (Khuyến khích: 1)

Kết quả cá nhân

Giải Vàng:

Vũ Thanh Liêm, đơn vị: BSR, nghề dự thi: Vận hành nhà máy lọc dầu

Nguyễn Cát Linh, BSR, Vận hành nhà máy lọc dầu

Bùi Duy Anh, PVMTC, Điện tử công nghiệp

Phan Anh Ngọc, PTSC, Hàn

Phan Văn Hưng, PVDrilling, Vận hành thiết bị khoan dầu khí

Nguyễn Cao Trí, PVDrilling, Quản trị hệ thống mạng CNTT

Nguyễn Hồng Thanh, PTSC, Lắp ráp

Nguyễn Bảo Mạnh, PTSC, Lắp ráp

Nguyễn Thanh Hòa, PV Power, Vận hành nhà máy nhiệt điện

Lê Đăng Khoa, PV Power, Vận hành nhà máy nhiệt điện

Ma Văn Kiên, PV Power, Vận hành nhà máy nhiệt điện

Cao Tấn Tuấn, PVDrilling, Tiện

Hoàng Trung Kiên, Vietsovpetro, Vận hành khai thác dầu khí

Trần Văn Thanh, Vietsovpetro, Vận hành khai thác dầu khí

Nguyễn Hồng Khanh, PV GAS, Tự động hóa

ket qua hoi thi tay nghe dau khi lan thu v
Các cá nhân đạt giải Vàng

Giải Bạc:

Nguyễn Ngọc Tuân, PVMTC, Điện tử công nghiệp

Hoàng Ngọc Minh, PTSC, Hàn

Trần Xuân Lộc, Vietsovpetro, Lắp ráp

Đinh Thiện Sỹ, PTSC, Thiết kế đồ họa

Nguyễn Tấn Thạch, BSR, Tiện

Tạ Ngọc Dũng, PVMTC, Vận hành nhà máy nhiệt điện

Phan Kim Ngân, PVMTC, Vận hành nhà máy nhiệt điện

Phạm Minh Tuấn, PVMTC, Vận hành nhà máy nhiệt điện

Hoàng Việt Hùng, PVMTC, Vận hành nhà máy lọc dầu

Nguyễn Văn Huỳnh, PVMTC, Vận hành nhà máy lọc dầu

Nguyễn Văn Nam, Vietsovpetro, Vận hành thiết bị khoan dầu khí

Vũ Văn Cương, Vietsovpetro, Vận hành thiết bị khoan dầu khí

Phạm Hồng Sơn, Vietsovpetro, Vận hành thiết bị khoan dầu khí

Đặng Văn Tới, PTSC, Tự động hóa

Mai Tất Thành, Vietsovpetro, Quản trị hệ thống mạng CNTT

ket qua hoi thi tay nghe dau khi lan thu v
Các cá nhân đạt giải Bạc

Giải Đồng:

Phan Ánh Sáng, PV GAS, Điện tử công nghiệp

Đồng Lâm Xuân Phương, BSR, Vận hành nhà máy lọc dầu

Nguyễn Ngọc Sáu, BSR, Vận hành nhà máy lọc dầu

Phạm Thiên Nam, Vietsovpetro, Hàn

Nguyễn Văn Quyết, BSR, Lắp ráp

Mã Văn Dũng, PVEP, Vận hành khai thác dầu khí

Bùi Xuân Nghĩa, PVEP, Vận hành khai thác dầu khí

Tô Thanh Vinh, PVDrilling, Thiết kế đồ họa

Nguyễn Hữu Cường, Vietsovpetro, Tiện

Nguyễn Đức Thiện, PVOIL, Quản trị hệ thống mạng CNTT

Phạm Văn Dương, PV Power, Vận hành nhà máy nhiệt điện

Doãn Văn Hải, PV Power, Vận hành nhà máy nhiệt điện

Phạm Đình Lượng, PV Power, Vận hành nhà máy nhiệt điện

Trương Thanh Tùng, Vietsovpetro, Vận hành thiết bị khoan dầu khí

Lê Trọng Đức, Vietsovpetro, Tự động hóa

ket qua hoi thi tay nghe dau khi lan thu v
Các cá nhân đạt giải Đồng

Giải Khuyến khích:

Nguyễn Thành Ngãi, BSR, Hàn

Lâm Đức Hiệp, BSR, Vận hành nhà máy lọc dầu

Nguyễn Văn Công, BSR, Vận hành nhà máy lọc dầu

Đàm Gia Phong, BSR, Vận hành nhà máy lọc dầu

Hồ Bá Quân, BSR, Vận hành nhà máy lọc dầu

Hồ Quốc Việt, PTSC, Điện tử công nghiệp

Nguyễn Hà Hải, PTSC, Quản trị hệ thống mạng CNTT

Bùi Sĩ Hồi, PTSC, Tự động hóa

Dương Văn Ngọc, PTSC, Tự động hóa

Trần Văn Khang, PTSC, Thiết kế đồ họa

Bùi Văn Miền, PTSC, Thiết kế đồ họa

Nguyễn Hồng Vũ, PTSC, Thiết kế đồ họa

Nguyễn Kim Thắng, PVC, Lắp ráp

Trần Ngọc Minh, PVCFC, Tiện

Nguyễn Văn Thịnh, PVDrilling, Hàn

Lê Khắc Kiền, PVDrilling, Vận hành thiết bị khoan dầu khí

Phạm Xuân Vinh, PVDrilling, Vận hành thiết bị khoan dầu khí

Trần Văn Dương, PVDrilling, Lắp ráp

Đỗ Tuấn Sơn, PVDrilling, Quản trị hệ thống mạng CNTT

Trương Minh Sang, PVEP, Vận hành khai thác dầu khí

Đặng Việt Sự, PVEP, Vận hành khai thác dầu khí

Phạm Văn An, PVEP, Vận hành khai thác dầu khí

Nguyễn Văn Hải, PVEP, Vận hành khai thác dầu khí

Nguyễn Hữu Mạnh, PV GAS, Điện tử công nghiệp

Phạm Thanh Tùng, PV GAS, Tự động hóa

Mai Văn Nghi, PV GAS, Tiện

Phan Ngọc Tuấn, PV GAS, Tiện

Nguyễn Hữu Lợi, PVMTC, Điện tử công nghiệp

Trần Văn Nam, PVMTC, Hàn

Đỗ Ích Giang, PVMTC, Vận hành nhà máy lọc dầu

Hồ Cảnh Thực, PVMTC, Vận hành nhà máy lọc dầu

Nguyễn Đức Hào, PV Power, Vận hành nhà máy nhiệt điện

Phạm Văn Hiền, PV Power, Vận hành nhà máy nhiệt điện

Nguyễn Thanh Tùng, PV Power, Vận hành nhà máy nhiệt điện

Huỳnh Công Bằng, PV Power, Vận hành nhà máy nhiệt điện

Đinh Hữu Hiền, PV Power, Vận hành nhà máy nhiệt điện

Đỗ Văn Việt, PV Power, Vận hành nhà máy nhiệt điện

Nguyễn Chí Hùng, PV Power, Vận hành nhà máy nhiệt điện

Lê Vĩnh Phúc, PV Power, Vận hành nhà máy nhiệt điện

Nguyễn Duy Thành, PV Power, Vận hành nhà máy nhiệt điện

Chu Thành Quang, PV Trans, Vận hành khai thác dầu khí

Nguyễn Ngọc Trí, PV Trans, Vận hành khai thác dầu khí

Nguyễn Bình Minh, Vietsovpetro, Vận hành thiết bị khoan dầu khí

Lê Ngọc Cường, Vietsovpetro, Lắp ráp

Hoàng Tiến Lương, Vietsovpetro, Quản trị hệ thống mạng CNTT

ket qua hoi thi tay nghe dau khi lan thu v
Các cá nhân đạt giải Khuyến khích
ket qua hoi thi tay nghe dau khi lan thu v
Các cá nhân đạt giải Khuyến khích

Thiên Thanh - Nguyễn Hiển