PVE nỗ lực vượt khó

13:32 | 29/06/2016

|
Ngày 28/6/2016 tại TP HCM, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm việc tại Tổng công ty tư vấn và thiết kế dầu khí (PVE), sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016 và định hướng kế hoạch 6 tháng cuối năm của đơn vị. 

Tham gia đoàn công tác còn có ông Đinh Văn Sơn, Thành viên Hội đồng Thành viên; ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn và các ông/bà đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn của Tập đoàn.

Về phía PVE, đón và làm việc với đoàn có ông Lê Hữu Bốn, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Đỗ Văn Thanh, Tổng giám đốc; lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, đại diện lãnh đạo các ban, các đơn vị thành viên và trực thuộc.

Buổi làm việc được tổ chức trực tuyến tại 2 đầu cầu: trụ sở PVN (Hà Nội), trụ sở PVE tại tòa nhà PV GAS (TP HCM). 

pve no luc vuot kho

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn (bìa phải), Tổng giám đốc Tập đoàn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi họp làm việc, ông Đỗ Văn Thanh, Tổng giám đốc PVE đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm, định hướng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016.

Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016, PVE cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên do nguồn công việc về tư vấn thiết kế, khảo sát thiếu hụt trầm trọng nên lợi nhuận chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Trong bối cảnh khó khăn, Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV tổng công ty đã năng động tìm kiếm thêm các dịch vụ kỹ thuật khác để bù đắp nguồn công việc, chấp nhận những cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ mạnh hơn không chỉ về năng lực mà còn là chi phí thực hiện tốt hơn. Chính những điều đó khiến PVE chưa thể đạt được lợi nhuận như kế hoạch.

Trong đó, các lĩnh vực như Tư vấn thiết kế đạt 50% kế hoạch 6 tháng đầu năm; lĩnh vực Khảo sát, Kiểm định, NDT hoàn thành kế hoạch đề ra; lĩnh vực Tư vấn giám sát, Quản lí dự án doanh thu không đạt kế hoạch đề ra; lĩnh vực Dịch vụ kỹ thuật, đạt 195% kế hoạch 6 tháng đầu năm.

Theo ông Đỗ Văn Thanh, để bù đắp phần công việc thiếu hụt, tổng công ty đã và đang thực hiện một số gói thầu của dự án Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Nhà máy lọc dầu RAPID (Malaysia).

pve no luc vuot kho

Ông Đỗ Văn Thanh, Tổng giám đốc PVE báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Văn Thanh đã kiến nghị với Tập đoàn kế hoạch 6 tháng còn lại năm 2016. Theo đó, PVE sẽ tập trung các nguồn lực thực hiện các dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư/tổng thầu nhằm nâng cao uy tín thương hiệu của PVE; tập trung tối đa mọi nguồn lực đảm bảo thực hiện hiệu quả các gói thầu thuộc dự án tại NMLD Nghi Sơn, NMLD RAPID (Malaysia).

Tiếp tục theo dõi/tìm kiếm thông tin các dự án trong ngành để tổ chức tiếp thị đấu thầu có hiệu quả, quyết liệt theo đuổi dự án và đẩy mạnh tìm kiếm thêm các dự án ngoài ngành, ở nước ngoài nhằm đảm bảo nguồn công việc trong 6 tháng cuối năm 2016 và tạo nguồn công việc cho các năm tiếp theo.

Đẩy mạnh công tác tuyển dụng bổ sung nhân lực trình độ cao và giàu kinh nghiệm, đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ tư vấn thiết kế và quản lý dự án phục vụ thực hiện các dự án trọng điểm.

Rà soát và tiết giảm tối đa chi phí trong các hoạt động SXKD, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý chi phí của các dự án và đẩy mạnh thanh quyết toán, thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn vốn và tăng hiệu quả SXKD.

pve no luc vuot kho

Ông Lê Hữu Bốn (bìa phải), Chủ tịch HĐQT PVE tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn

Sau khi lắng nghe báo cáo và ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, điều hành việc thảo luận giữa các bên liên quan tại cuộc họp, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn đã phát biểu kết luận, trong đó khẳng định những nỗ lực của PVE trong việc hoàn thành một số kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh ngành tư vấn thiết kế dầu khí có rất nhiều khó khăn. Biểu dương PVE trong việc thắng thầu dự án RAPID (Malaysia).

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2016, Tổng giám đốc yêu cầu các ban chuyên môn của PVN phải cùng PVE rà soát việc chuẩn bị cũng như thực hiện tiến độ các dự án, và nhấn mạnh: “Sắp tới, Tập đoàn sẽ xem xét và giao cho PVE thực hiện một số phần trong các dự án lớn của PVN với điều kiện PVE phải đảm bảo những yêu cầu đã đặt ra. Đồng thời, PVE tiếp tục công tác tái cấu trúc đã được PVN duyệt, đảm bảo sau tái cấu trúc doanh nghiệp sẽ hoạt động tinh gọn, hiệu quả hơn. Đơn vị phải phấn đấu chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn để có thể cạnh tranh với các đơn vị tư vấn thiết kế trong và ngoài nước trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt hiện nay”.

Về chiến lược phát triển của PVE đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn 2016-2020, Tổng giám đốc Tập đoàn yêu cầu PVE bám sát các chiến lược phát triển của Tập đoàn, chú trọng đầu tư mảng thiết kế Onshore đang rất nhiều tiềm năng, khi mảng tư vấn thiết kế Offshore đang khan hiếm nguồn việc.

Chủ tịch HĐQT PVE, ông Lê Hữu Bốn đã phát biểu tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Vũ Trường Sơn, khẳng định quyết tâm của PVE tiếp tục rà soát và triển khai công tác, bám sát chỉ đạo của cấp trên, phấn đấu đảm bảo hoàn thành các kế hoạch năm 2016. 

Thiên Thanh