PVEP hỗ trợ trạm y tế Diễn Xuân (Diễn Châu, Nghệ An)

19:49 | 03/07/2017

|
Nhờ được Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) hỗ trợ, Trạm Y tế xã Diễn Xuân (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) giờ đây đã có các phòng chuyên môn như phòng tiêm, phòng phát thuốc, phòng điều trị... có đầy đủ trang thiết bị cơ bản để phục vụ công tác khám, chữa bệnh.