Dự án NMNĐ Long Phú 1

Tín hiệu khả quan

07:05 | 18/01/2018

|
Quá trình triển khai Dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Long Phú 1 gặp nhiều khó khăn, trở ngại, nhưng với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Ban Quản lý Dự án (QLDA) Long Phú 1 phối hợp cùng Tổng thầu PM-PTSC thường xuyên họp rút kinh nghiệm, đề ra nhiều giải pháp để thúc đẩy tiến độ dự án và đã có những kết quả tích cực, cơ bản đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án sớm đi vào vận hành.

Phối hợp tăng tốc

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh) và đang được áp dụng cơ chế đặc thù, đồng thời cũng là dự án nằm trong chương trình hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật giữa hai Chính phủ Liên bang Nga và Việt Nam nên trong quá trình triển khai thực hiện, Ban QLDA Long Phú 1 luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

tin hieu kha quan
Trên công trường Dự án NMNĐ Long Phú 1

Kết thúc năm 2017, Ban QLDA Long Phú 1 thực hiện đầu tư hơn 4.900 tỉ đồng, đạt khoảng 56,2% so với kế hoạch đầu tư năm 2017; thực hiện giải ngân năm 2017 gần 3.560 tỉ đồng, đạt khoảng 40,8% so với kế hoạch năm 2017. Công tác giải ngân chủ yếu là thanh toán cho Tổng thầu PM-PTSC theo quy định của Hợp đồng EPC NMNĐ Long Phú 1 và Hợp đồng Tư vấn quản lý Dự án PMC, Bảo hiểm nhà máy và các khoản thuế phải nộp theo quy định Nhà nước (thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT...). Giải ngân cho PTSC đạt 1.139/1.064 tỉ đồng, tương ứng 107% kế hoạch năm 2017.

Theo ông Nguyễn Doãn Toàn, Trưởng ban QLDA Long Phú 1, công việc hoàn thành đạt khoảng 69,8% so với bảng tiến độ cấp 2 là 88,86%. Trước những khó khăn trong giai đoạn đầu triển khai dự án, Ban QLDA đã cùng PM-PTSC thường xuyên họp rút kinh nghiệm, kiểm điểm các bên, đề ra nhiều giải pháp để thúc đầy tiến độ dự án và đã đạt được các kết quả tích cực.

Năm qua Ban QLDA Long Phú 1 thực hiện một số công việc nổi bật như: khối lượng hoàn thành lũy kế của hợp đồng EPC đạt 69,8% hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ được PVN giao; hoàn thành giải ngân cho Tổng thầu PTSC vượt 7% so với kế hoạch năm 2017; hoàn thành ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn thực hiện chương trình hành động về môi trường - xã hội để tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường xã hội của các bên cho vay vốn Dự án NMNĐ Long Phú 1 phục vụ công tác thu xếp vốn cho dự án; hoàn thành ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng EPC về việc điều chỉnh tỷ lệ tạm ứng cho PTSC từ 15% lên thành 30%.

Tiết kiệm chi phí thực hiện đầu tư trong năm 2017 ước tính là 9,95 tỉ đồng, trong đó giá trị tiết kiệm chủ yếu là tiết kiệm từ chi phí quản lý là 4,93 tỉ đồng đạt 381%, chi phí đầu tư 1,42 tỉ đồng đạt 3% so với kế hoạch.

tin hieu kha quan

Bên cạnh các hoạt động chính, Ban QLDA Long Phú 1 và các tổ chức đoàn thể còn quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Trong đó tập trung ủng hộ các hộ gia đình chính sách, gia đình gặp khó khăn trên địa bàn Sóc Trăng trong các ngày lễ của đất nước và các sự kiện văn hóa - thể thao, khen thưởng cho con em của cán bộ, nhân viên Ban QLDA Long Phú 1 có thành tích tốt trong học tập, tặng quà cho các em thiếu nhi nhân ngày 1-6 tại địa phương, thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng trong Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, tặng quà cho các em học sinh có thành tích cao... tổng giá trị thực hiện công tác an sinh xã hội, hoạt động đoàn thể trong năm qua hơn 245 triệu đồng.

Nhiều giải pháp bù tiến độ

Mục tiêu của Ban QLDA Long Phú 1 đề ra trong năm 2018 là triển khai thi công hạng mục Bãi thải xỉ Dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Long Phú đạt 60%. Đôn đốc Tổng thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng, khối lượng luỹ kế hoàn thành hợp đồng EPC nhà máy chính Dự án NMNĐ Long Phú 1 đạt 80%.

Hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, vật liệu khu vực dự án đủ điều kiện để triển khai thi công Dự án Khu nhà cán bộ, công nhân viên vận hành nhà máy trong quý III/2018.

Để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa dự đi vào vận hành đúng kế hoạch, tập thể lãnh đạo đang tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục, gói thầu; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp bù tiến độ đối với các hạng mục, công việc bị chậm tiến độ, các hạng mục, công việc có nguy cơ chậm tiến độ; tiếp tục kiểm soát, thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng, tiếp tục thực hiện kiểm tra an toàn và vệ sinh lao động tại một số nhà thầu.

Tập thể lãnh đạo đang tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục, gói thầu; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp bù tiến độ đối với các hạng mục, công việc bị chậm tiến độ, các hạng mục/công việc có nguy cơ chậm tiến độ; tiếp tục kiểm soát, thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn vệ sinh lao động trong thi công xây dựng, tiếp tục thực hiện kiểm tra an toàn và vệ sinh lao động tại một số nhà thầu.

Thực hiện chính sách hỗ trợ cộng đồng, ổn định việc làm và chăm lo đời sống cho người lao động. Thực hiện tốt công tác quản lý lao động tiền lương và chế độ chính sách; gắn tiền lương, tiền thưởng với hiệu quả lao động; tăng cường công tác kiểm điểm, giám sát, đảm bảo tiết giảm chi phí tiền lương một cách hợp lý phù hợp các quy định mới về lao động tiền lương và chế độ chính sách.

Chủ động hơn nữa trong công tác phối hợp với các đơn vị trong ngành, trong nước để trao đổi thông tin nhu cầu sử dụng dịch vụ, năng lực và kinh nghiệm của các đơn vị để lập kế hoạch, chuẩn bị các phương án tổ chức lựa chọn nhà thầu, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo đúng quy định.

Võ Hiển