10 năm Ngời sáng Biển Đông:

Ông Trần Hồng Nam: Dự án của niềm tin và sự lạc quan

Nguyên nhân để Dự án Biển Đông 01 thành công thì có nhiều. Nhưng đầu tiên phải nói đến là niềm tin và sự lạc quan. Đó là niềm tin của cấp trên vào cấp dưới. Đó là sự lạc quan, tin tưởng rằng, Dự ...

Các tổ chức đoàn thể trong PVN

Công nghệ - “Chìa khóa” của đổi mới

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt công tác tái cấu trúc.

PV GAS hỗ trợ các gia đình chính sách

Giữ gìn và phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) thường xuyên thực hiện các chương trình hỗ trợ các gia đình có công với nước.