Thủy điện Đăkđrinh

Mốc son của điện lực dầu khí

Từ ngày có Nhà máy Thủy điện Đăkđrinh, cả một vùng dân cư xung quanh nhà máy đã thay đổi. Nếu ngày xưa, bà con chỉ làm kinh tế theo kiểu tự cung tự cấp thì bây giờ cũng đã biết trồng rau, nuôi gà, ...

Nghĩ thêm về Nghi Sơn

Cụm thành ngữ “năm tao bảy tiết” vận vào Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (LHDNS) thấy ít nhiều sinh sắc. “Năm tao bảy tiết” ở đây không dùng để gọi sự bại xuội ...

PV GAS tham gia tài trợ 5 tỷ xây trường học ở Thái Bình

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cùng chính quyền tỉnh Thái Bình đã tổ chức buổi lễ khánh thành Trường THCS Lý Nam Đế, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, Thái Bình.