PVChem tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ X

Ngày 29/5, tại Hà Nội, Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ PVChem lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

PV Power đạt 41,261 triệu giờ công an toàn

Trong năm 2019, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đạt 4,451 triệu giờ công an toàn; lũy kế đến 31-12-2019 đã đạt 41,261 triệu giờ công an toàn.

PV Power gặp gỡ các quỹ đầu tư thông tin về tình hình SXKD

Ngày 25/5/2020, tại trụ sở Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã diễn ra chương trình gặp gỡ giữa PV Power với hơn 20 Tổ chức/Quỹ đầu tư.

Nga giảm thuế xuất khẩu dầu thô 76%

Bộ Tài chính Nga thông báo, từ ngày 1/5 thuế xuất khẩu dầu thô sẽ giảm từ 52 xuống 6,8 USD/tấn (92 cents/thùng).

PV GAS, PV Power và PVFCCo đồng hành cùng cuộc thi “Tiếng hát Công nhân”

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS), Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) và Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đồng hành cùng cuộc thi “Tiếng hát Công nhân”.

Trung tâm Kinh tế Quản lý (EMC) - Viện Dầu khí Việt Nam:

Tư vấn xây dựng Chiến lược cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Trung tâm Kinh tế Quản lý (EMC) - Viện Dầu khí Việt Nam đã và đang tích cực tham gia xây dựng Chiến lược phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Đạm Cà Mau tuyển Quản lý khách hàng khu vực Đông Nam Bộ - Tây Nguyên

Để mở rộng sản xuất kinh doanh, PVCFC cần tuyển dụng vị trí Quản lý khách hàng khu vực Đông Nam Bộ - Tây Nguyên với điều kiện như sau: