9 tháng 2017: PGS hoàn thành 85% kế hoạch lợi nhuận cả năm

15:28 | 13/10/2017

|
(Petrotimes) - Công ty CP Kinh doanh khí miền Nam (PV GAS South, mã chứng khoán: PGS) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2017 với tổng doanh thu đạt 4.253,9 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch cả năm và lợi nhuận trước thuế 106 tỷ đồng, hoàn thành 85% kế hoạch năm.  

Về sản lượng, lượng khí hóa lỏng (LPG) đạt 211.397 tấn; khí nén CNG đạt hơn 89,76 triệu m3; sản lượng xăng dầu đạt gần 3,21 triệu lít.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ 9 tháng năm 2017 đã được PGS hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và đều tăng trưởng so với cùng kỳ 2016.

9 thang 2017 pgs hoan thanh 85 ke hoach loi nhuan ca nam
Người lao động PGS giới thiệu sản phẩm của công ty

Trong quý IV/2017, PGS đặt mục tiêu doanh thu 1.332,4 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 29,2 tỷ đồng. Theo kế hoạch này, tổng doanh thu cả năm 2017 của PGS ước sẽ đạt 5.586,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 135,2 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, HĐQT PGS đã phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 10%/cổ phiếu, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Số tiền chi tạm ứng cổ tức đợt này khoảng 50 tỷ đồng. Ngày 25/10/2017, PGS sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện tạm ứng cổ tức và ngày 10/11/2017 sẽ bắt đầu thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2017 cho cổ đông.

Mai Phương