Công đoàn Dầu khí Việt Nam quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào thực tiễn

09:16 | 07/05/2024

6,218 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã chuyển hướng mạnh mẽ về nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn, đột phá trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tiếp tục bồi đắp các giá trị văn hóa của tổ chức Công đoàn để hướng tới 100 năm Công đoàn Việt Nam. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước, của các cấp công đoàn, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Với chủ đề “Đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện; tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Đại hội đã Quyết nghị thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII với những kết quả nổi bật và toàn diện trên các mặt công tác, trong bối cảnh có nhiều yếu tố tác động không thuận lợi, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực, trực tiếp, kéo dài của dịch bệnh Covid-19 đối với đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn.

Phát huy truyền thống của Công đoàn Việt Nam gần 95 năm đồng hành cùng đất nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự ủng hộ, phối hợp của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị và người sử dụng lao động, với sự năng động, nhạy bén thích ứng của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động, hoạt động công đoàn tiếp tục có những bước chuyển quan trọng, nhất là trong việc thực hiện vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào thực tiễn
Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Mạnh Kha phát biểu tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Các cấp công đoàn, nhất là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chủ động, tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; phát hiện, đề xuất nhiều kiến nghị, góp ý xây dựng pháp luật để chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, có kiến nghị xác đáng tại Hội đồng Tiền lương quốc gia, góp phần tăng lương tối thiểu vùng 25,34% so với đầu nhiệm kỳ.

Tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện ngày càng có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể theo hướng thực chất, tập trung vào các vấn đề tiền lương, điều kiện và thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động. Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, góp phần giảm 55,3% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013-2018.

Hoạt động giáo dục, phổ biến, tư vấn pháp luật tại nơi ở, nơi làm việc của đoàn viên, người lao động và hoạt động bảo vệ quyền lợi của người lao động tại tòa án được đẩy mạnh. Công tác tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động; công tác an toàn vệ sinh lao động tiếp tục được tăng cường.

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động; phối hợp tổ chức sản xuất theo mô hình “ba tại chỗ”, “một cung đường, hai điểm đến”, ban hành 5 chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động và con của người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu với tổng số tiền gần 6 nghìn tỷ đồng với 10 triệu lượt người lao động được thụ hưởng; tham gia đề xuất, phối hợp tổ chức triển khai và giám sát thực hiện các gói hỗ trợ của Chính phủ đối với người lao động và doanh nghiệp.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào thực tiễn
Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Mạnh Kha thăm hỏi, động viên người lao động trong đợt dịch Covid-19.
Công đoàn Dầu khí Việt Nam quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào thực tiễn
Trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát, Công đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp cùng các cấp công đoàn hỗ trợ tuyến đầu phòng chống dịch.

Các chương trình, mô hình chăm lo cho đoàn viên, người lao động mang đậm dấu ấn Công đoàn như “Tết Sum vầy”, “Mái ấm Công đoàn”, “Phiên chợ Công nhân”... tiếp tục được phát triển, hoàn thiện, lan tỏa mạnh mẽ, thấm sâu đến cơ sở. Tích cực nghiên cứu, tham gia đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn về nhà ở, nơi khám chữa bệnh, hạ tầng xã hội dành cho công nhân.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào thực tiễn
Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Mạnh Kha trao nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên.

Việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đoàn viên, người lao động có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức nhất là việc ứng dụng rộng rãi công nghệ số. Đoàn viên, người lao động tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xuất hiện nhiều gương điển hình, nhiều mô hình hiệu quả, đóng góp cho sự lớn mạnh của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Công tác truyền thông về tổ chức công đoàn có bước chuyển mạnh. Đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động. Quan tâm xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động, nhất là công nhân, lao động khu công nghiệp, khu chế xuất, xuất hiện nhiều mô hình, sân chơi lành mạnh phục vụ người lao động.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả. Trong 5 năm qua, đã kết nạp hơn 4,4 triệu đoàn viên, thành lập hơn 24 nghìn công đoàn cơ sở, triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách công đoàn các cấp được tập trung thực hiện theo quy định của Đảng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp được triển khai đồng bộ, thường xuyên.

Công đoàn tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh theo Quyết định 217, Quyết định 218 năm 2013 của Bộ Chính trị. Trong nhiệm kỳ, đã giới thiệu cho các cấp ủy Đảng hơn 700 nghìn đoàn viên ưu tú, trong đó có gần 400 nghìn đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

Các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn phát động ngày càng thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” là các phong trào trung tâm cùng nhiều phong trào, cuộc vận động tiếp tục phát huy, thấm sâu trong đoàn viên, người lao động. Đã có hơn 2,8 triệu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp mới mang lại giá trị làm lợi hơn 163 nghìn tỷ đồng và đóng góp vào kết quả chung của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính.

Các phong trào thi đua chuyên đề tiếp tục được đổi mới về cách thức triển khai, sát với thực tiễn. Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” và Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” là bước đột phá, tạo điểm nhấn trong đổi mới về cách thức, biện pháp thực hiện, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động trực tiếp tham gia. Công tác khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, kịp thời, công khai, minh bạch.

Công tác nữ công tiếp tục được quan tâm, có chuyển biến quan trọng trên các lĩnh vực về lao động nữ, bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em. Việc đề xuất, kiến nghị và kiểm tra việc thực hiện chính sách lao động nữ; việc thành lập, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công quần chúng được đẩy mạnh; Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của Công đoàn được mở rộng, linh hoạt, thích ứng theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Công tác quản lý tài chính, tài sản có nhiều đổi mới, tạo nguồn lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Triển khai nhiều giải pháp quản lý tài chính theo hướng chú trọng hiệu quả, công khai, minh bạch, phù hợp với quy định của pháp luật và ưu tiên nguồn lực cho công đoàn cơ sở hoạt động; Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã có những đổi mới về nội dung, phương thức trong thực hiện nhiệm vụ.

Những kết quả toàn diện của hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động cả nước nhiệm kỳ qua đã đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước, góp phần tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Nhận định bối cảnh 5 năm tới, hòa bình, hợp tác, liên kết và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn sẽ diễn ra phức tạp, gay gắt hơn; cục diện đa cực, đa trung tâm ngày càng rõ nét; nguy cơ xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo; đối đầu giữa các quốc gia tạo thách thức rất lớn đối với nước ta. Trong nước, Đảng, Nhà nước tiếp tục có nhiều chủ trương, quyết sách lớn nhằm hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên nền tảng của tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Mô hình tăng trưởng kinh tế sẽ thay đổi mạnh mẽ, nền kinh tế được cơ cấu lại với định hướng xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế số, trong đó kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng. Tuy nhiên, nền kinh tế còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đồng thời chịu tác động tiêu cực từ kinh tế thế giới, các vấn đề xung đột toàn cầu.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số và trí tuệ nhân tạo tác động nhanh, sâu rộng đến mọi mặt của đời sống. Nước ta tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng, thực hiện đầy đủ các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có việc phê chuẩn, thực thi các công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO). Sự xuất hiện tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp đặt ra những yêu cầu, thách thức mới đối với hoạt động công đoàn.

Bối cảnh trên đòi hỏi các cấp công đoàn cần phải đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động trên cơ sở đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2023-2028 là đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực, chủ động tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

Hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt. Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập, Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta.

3 khâu đột phá của nhiệm kỳ cũng được xác định. Đó là đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Cùng với đó, báo cáo xác định 10 nhóm chỉ tiêu phấn đấu gồm 7 chỉ tiêu hàng năm, 3 chỉ tiêu nhiệm kỳ; 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tập trung thực hiện. Cụ thể, tập trung thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động; Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam; Tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tập trung thành lập Ban Nữ công công đoàn cơ sở, nhất là Ban Nữ công quần chúng tại doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước; Đẩy mạnh công tác đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế.

Xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, tập trung vào việc hoàn thiện thể chế; đổi mới quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo hướng chặt chẽ, công khai, minh bạch, tập trung nguồn lực cho cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị kinh tế, sự nghiệp công đoàn.

Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn theo hướng khoa học, sát cơ sở, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới; công đoàn cơ sở phục vụ đoàn viên, người lao động. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, tài sản; chủ động trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Để thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã thảo luận quyết nghị các chương trình trọng tâm và nghị quyết chuyên đề của nhiệm kỳ tới: Nghị quyết về đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đến năm 2028, tầm nhìn đến năm 2033.

Chương trình nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể giai đoạn 2023-2028; Chương trình xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; Chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2028; Chương trình chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn.

Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước nói chung, cán bộ, đoàn viên, người lao động Dầu khí nói riêng nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, với sự nghiệp đổi mới của đất nước, với lợi ích của nhân dân; đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Kha

Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Mang tiếng nói, nguyện vọng của người lao động Dầu khí đến Đại hội XIII Công đoàn Việt NamMang tiếng nói, nguyện vọng của người lao động Dầu khí đến Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹpĐại hội XIII Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp
Công đoàn Dầu khí Việt Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt NamCông đoàn Dầu khí Việt Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

DMCA.com Protection Status