Hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Công đoàn Vietsovpetro chú trọng công tác phát triển đảng viên

08:54 | 02/06/2020

|
Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết". Chính vì vậy việc tham gia xây dựng Đảng, phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. 
cong doan vietsovpetro chu trong cong tac phat trien dang vienLan tỏa những giá trị tích cực
cong doan vietsovpetro chu trong cong tac phat trien dang vienLấy người lao động làm trọng tâm
cong doan vietsovpetro chu trong cong tac phat trien dang vienCông đoàn Vietsovpetro: Tạo sự gắn kết trong tập thể người lao động
cong doan vietsovpetro chu trong cong tac phat trien dang vien

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, là cầu nối tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và công nhân, đồng thời là nơi rèn luyện trưởng thành của cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro ngoài chức năng trọng tâm là bảo vệ quyền và lợi ích pháp chính đáng của người lao động thì công tác phát triển Đảng trong công đoàn viên luôn được xem là nội dung then chốt và quan tâm thực hiện thường xuyên.

Chính vì vậy, hàng năm, Công đoàn Vietsovpetro luôn đặc biệt chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thành viên chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên trong công đoàn viên tại đơn vị. Qua đó, các cấp Công đoàn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong đoàn viên. Bên cạnh việc chú trọng phát hiện, khuyến khích đoàn viên vào Đảng, các Công đoàn đơn vị cũng đã chủ động tham mưu với cấp ủy cơ sở trong việc lãnh đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, quan tâm bồi dưỡng đối với những đoàn viên ưu tú đã được tổ chức Công đoàn giới thiệu; tạo môi trường, điều kiện cho đoàn viên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Các tổ chức Công đoàn cũng chủ động phối hợp với chính quyền đẩy mạnh các phong trào thi đua “Thi đua lao động giỏi", “Lao động sáng tạo", “Lao động an toàn", “Hoàn thành xây dựng, lắp đặt và đưa vào khai thác các công trình trước thời hạn" góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, thông qua các phong trào thi đua này để phát hiện và giới thiệu những đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết quả, giai đoạn 2015 - 2019, Công đoàn các cấp trong Vietsovpetro đã giới thiệu 796 công đoàn viên ưu tú, trong đó có 265 công đoàn viên ưu tú được Đảng xem xét kết nạp. Đây là những con số thể hiện sự đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn cho Đảng. Quan trọng hơn nữa, Nghị quyết Đại hội XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Vietsovpetro cũng đã đề ra chỉ tiêu: “Hàng năm giới thiệu ít nhất 120 công đoàn viên ưu tú để các cấp ủy Đảng xem xét kết nạp". Đây là mục tiêu quan trọng, góp phần củng cố và phát triển đội ngũ đảng viên mới trong Vietsovpetro bằng những người lao động ưu tú, giàu nhiệt huyết trong phong trào quần chúng, đảm bảo sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng. Đây cũng là một yêu cầu khách quan có tính quy luật trong quá trình hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thời gian tới, các cấp Công đoàn được yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn, tạo sự tin cậy, đại diện thực chất cho người lao động trong quan hệ lao động, tham gia sâu sắc hơn vào quá trình quyết định chính sách liên quan đến người lao động, giám sát việc thực thi pháp luật. Đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ cho Công đoàn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua các buổi đối thoại định kỳ, tạo sức mạnh cho tổ chức Công đoàn; nâng cao chất lượng hoạt động, gắn bó, chia sẻ, đồng hành nhiều hơn với người lao động trong cuộc sống, trong lao động.

Hoạt động Công đoàn vững mạnh mới có thể có cán bộ, đoàn viên ưu tú, làm nòng cốt cho hoạt động, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp ngày càng nhiều đảng viên. Những đảng viên xuất thân, trưởng thành từ phong trào công nhân, đứng vào hàng ngũ của Đảng sẽ góp phần đắc lực cho chủ trương, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, làm cầu nối giữa Đảng với người lao động, củng cố niềm tin của người lao động với Đảng. Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp chính là điểm tựa vững chắc cho Công đoàn, có tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, đảm bảo định hướng sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn, khẳng định vai trò của Công đoàn đối với người lao động.

Phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong thời gian qua, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, tin tưởng rằng các cấp Công đoàn trong Vietsovpetro thời gian tới sẽ tiếp tục làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tham gia xây dựng Đảng, hoàn thành tốt chỉ tiêu giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng mà Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Vietsovpetro đã thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Vietsovpetro đề ra, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, là cầu nối trong mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với công nhân lao động./.

Hoàng Bình