Đảng ủy PVEP triển khai chương trình học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

17:08 | 07/03/2013

152 lượt xem
|
(Petrotimes) - Chiều 5/3 tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Đoàn Thế Hanh - Ủy viên Bộ Biên tập, Trưởng Ban Điện tử Tạp chí Cộng sản; đồng chí Hồ Huy Nhân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PVEP; các đồng chí Lãnh đạo trong Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh PVEP cùng toàn thể đội ngũ cán bộ chủ chốt, Đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ PVEP, Đảng bộ PVEP-Overseas.

Tại Hội nghị, PGS.TS Đoàn Thế Hanh đã giới thiệu, phân tích và làm rõ nội dung của các nghị quyết và kết luận tại Hội nghị Trung ương 6, khóa XI gồm: Nghị quyết số 19-NQ/TW  về “Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa, hội nhập quốc tế”; đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp Nhà nước” và một số nội dung quan trọng khác trong đó có những lưu ý trong việc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết tại cơ sở.   

PGS.TS Đoàn Thế Hanh trình bày tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Huy Nhân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PVEP khẳng định Hội nghị TW lần thứ 6, khóa XI có ý nghĩa quan trọng, đề cập đến  nhiều vấn đề bức bách đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Đồng chí cũng nhấn mạnh các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và từng cán bộ, đảng viên, người lao động cần quán triệt sâu sắc, nắm vững chủ trương, quan điểm của Đảng được nêu trong các nghị quyết, kết luận, để làm cơ sở xây dựng chương trình hành động phù hợp với chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tế của mỗi đơn vị, cá nhân, nhằm nâng cao niềm tin, tinh thần cách mạng và tích cực tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Các cán bộ, Đảng viên PVEP tham gia Hội nghị

Theo kế hoạch, chương trình học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XI sẽ tiếp tục được Đảng ủy PVEP tập trung chỉ đạo và triển khai khẩn trương, tích cực tại các địa bàn hoạt động chủ chốt của Tổng Công ty ở Thái Bình, Tp. Hồ Chí Minh và Vũng Tàu, bên cạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức sinh động tới toàn thể cán bộ, đảng viên của Tổng Công ty, giúp đưa các nội dung Nghị quyết đi vào cuộc sống.

PV

DMCA.com Protection Status