• Tìm hiểu về các bể trầm tích dầu khí ở Việt Nam

    Tìm hiểu về các bể trầm tích dầu khí ở Việt Nam 1

    (PetroTimes) - Ở nước ta, dầu và khí đốt đã được phát hiện dưới độ sâu hơn 1000 mét trong lòng đất vào những năm 70 của thế kỷ trước nhờ vào các giếng khoan thường gọi là giếng khoan tìm kiếm thăm dò dầu khí.
1 2
DMCA.com Protection Status