Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 58, phát hành thứ Ba ngày 11/5/2021

10:51 | 10/05/2021

|
Tạp chí Năng lượng Mới số 58 có những bài tiêu biểu: ^ Nhớ về mốc son của ngành Dầu khí ^ Dự án NMNĐ Thái Bình 2: Chạy đua với thời gian ^ Trí tuệ thắp sáng Nhiệt điện Vũng Áng 1 ^ PVEP duy trì sản xuất an toàn, ổn định ^ Tìm dầu trên sa mạc