Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 68, phát hành thứ Ba ngày 20/7/2021

09:48 | 19/07/2021

|
(PetroTimes) - Tạp chí Năng lượng Mới số 68 có những bài tiêu biểu: ^ Văn hóa Petrovietnam là giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp ^ Tái cơ cấu Petrovietnam: Những giải pháp quan trọng ^ Petrovietnam - Những kết quả đáng ghi nhận ^ Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Hành trình 30 năm “giữ lửa”
Đón đọc Tạp chí Năng lượng Mới số 68, phát hành thứ Ba ngày 20/7/2021

Tạp chí Năng lượng Mới số 68 có những bài tiêu biểu:

- Văn hóa Petrovietnam là giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp

- Tái cơ cấu Petrovietnam: Những giải pháp quan trọng

- Petrovietnam - Những kết quả đáng ghi nhận

- Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Hành trình 30 năm “giữ lửa”

P.V

DMCA.com Protection Status