[E-Magazine] 18 năm ngày truyền thống: PVFCCo vững vàng trên thế “hai chân”!
[E-Magazine] 18 năm ngày truyền thống: PVFCCo vững vàng trên thế “hai chân”!

Nội dung: Lê Trúc

Thiết kế: Duy Tiến

[E-Magazine] Petrovietnam tuyên dương các tập thể có chuyển biến tích cực trong công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2020 - 2022[E-Magazine] Petrovietnam tuyên dương các tập thể có chuyển biến tích cực trong công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2020 - 2022
[E-Magazine] Petrovietnam tuyên dương các tập thể tiêu biểu trong công tác Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2020 - 2022[E-Magazine] Petrovietnam tuyên dương các tập thể tiêu biểu trong công tác Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2020 - 2022
[E-Magazine] Biệt đội nhập dầu thô[E-Magazine] Biệt đội nhập dầu thô