Diễn đàn Góp ý các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng:

Hãy luôn giữ tinh thần của "Người lính đi tìm lửa"!

09:29 | 01/07/2020

|
"Bằng bản lĩnh của những người mang trong mình bộ mã gen của "Người lính đi tìm lửa", qua những lần lâm vào khủng hoảng, người lao động dầu khí từng bước vượt qua với ý chí quyết tâm và niềm tự hào" - Đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn nhấn mạnh.

Ngày 30/6/2020, tại Hà Nội, được sự đồng ý của thường trực Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn phối hợp với Hội Cựu chiến binh Tập đoàn tổ chức Diễn đàn Góp ý các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại khu vực phía Bắc.

Tham dự Diễn đàn Góp ý kiến các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Khóa II trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 có đồng chí Nguyễn Hữu Hòa, Phụ trách Ban Tuyên giáo Đoàn Khối DNTW; đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn (TT&VHDN); Đồng chí Phạm Quang Dũng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn, Chánh Văn phòng Đảng uỷ Tập đoàn; đồng chí Vũ Thị Thu Hương, Ủy viên BCH TW Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn, Phó Trưởng ban TT&VHDN Tập đoàn cùng các đồng chí là Ủy viên BCH, UBKT Đoàn Thanh niên Tập đoàn, BCH các cơ sở Đoàn Thanh niên trực thuộc; Ủy viên BCH, UBKT Hội CCB, BCH Hội CCB, các ĐVTN, hội viên các đơn vị trực thuộc khu vực phía Bắc.

hay luon giu tinh than cua nguoi linh di tim lua
Đồng chí Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn phát biểu khai mạc

Diễn đàn được tổ chức nhằm tạo nên đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên thanh niên, thanh niên, hội viên hội cựu chiến binh, phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội của Tập đoàn trong công tác xây dựng tổ chức Đảng.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, hội viên về vị trí, vai trò Đảng các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Ngành của đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội. Tạo cơ hội cho đoàn viên thanh niên, hội viên bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của cá nhân, hiến kế về các giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Mặt khác, tạo mối liên hệ gắn kết giữa Hội CCB Tập đoàn và Đoàn Thanh niên Tập đoàn trong các hoạt động chung, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng, đóng góp thiết thực, trách nhiệm vào các công việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Quang Dũng, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn nêu rõ, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với đánh giá tổng quát quá trình đổi mới; quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045. Đại hội được tiến hành theo phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, với chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

hay luon giu tinh than cua nguoi linh di tim lua
Toàn cảnh Diễn đàn

Tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, từ đầu năm 2020 đến nay, các Chi/Đảng bộ trực thuộc đã tiến hành đại hội các cấp, tạo ra không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng đại hội thành công và hướng tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III. Mặc dù trong nhiệm kỳ qua, chúng ta còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là từ đầu năm 2020 đến nay tiếp tục phải đối mặt với khó khăn chưa từng có trong lịch sử do tác động kép của dịch bệnh Covid-19 và giá dầu sụt giảm rất sâu. Nhưng Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị nỗ lực vượt khó và cơ bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ II đề ra ở tất cả các lĩnh vực: từ sản lượng khai thác dầu khí, sản xuất điện, đạm, xăng dầu, công tác dịch vụ kỹ thuật, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước… trong những thành tích chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của các đồng chí đoàn viên, hội viên của 2 tổ chức.

Để thể hiện vai trò, vị trí của các cấp bộ Đoàn, cấp bộ Hội trong Tập đoàn góp phần xây dựng Đảng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn; trên cơ sở hướng dẫn thảo luận góp ý của Đảng ủy Tập đoàn vào Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, diễn đàn đã tập trung thảo luận về những vấn đề trọng tâm.

hay luon giu tinh than cua nguoi linh di tim lua
Đồng chí Đặng Kim Hùng (Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn) tham gia ý kiến góp ý tại diễn đàn

Tại Diễn đàn, nhiều ý kiến đã thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm khơi dậy khát vọng của thế hệ trẻ ngành Dầu khí, cũng như truyền thống xây dựng trưởng thành của các thế hệ “Những người lính Dầu khí” để thực hiện thành công mục tiêu chiến lựợc phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Cùng với đó, công tác giáo dục, phát huy truyền thống “Anh bộ đội cụ Hồ” trên mặt trận Dầu khí; công tác phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xây dựng hình ảnh, thương hiệu Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam theo hệ giá trị cốt lõi đó là “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” đang được các cấp bộ Hội triển khai, thực hiện và trở thành truyền thống tốt đẹp của các thế hệ ngành Dầu khí Việt Nam cũng là một trong những nội dung then chốt được thảo luận tại diễn đàn.

Các nội dung, biện pháp nhằm nâng cao nhận thức về công tác xây dựng Đảng ở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hiện nay; các giải pháp để tăng cường công tác phát triển Đảng viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, bổ sung đội ngũ cán bộ trẻ... đều nhận được ý kiến góp ý, chia sẻ của nhiều đại biểu tham dự.

hay luon giu tinh than cua nguoi linh di tim lua
Đồng chí Dương Bắc Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên Viện Dầu khí Việt Nam tham gia góp ý tại diễn đàn

Đặc biệt tại Diễn đàn, các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị những nội dung để thực hiện thành công 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 là: Nâng cao vai trò và trách nhiệm lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong tập đoàn kinh tế nhà nước; quản lý và quản trị doanh nghiệp; quản trị nguồn lực tài chính; về tái cơ cấu đầu tư; quản trị nguồn nhân lực; về khoa học - công nghệ, an toàn - môi trường; tái tạo văn hóa Petrovietnam; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; công tác thanh tra, kiểm soát, kiểm toán hoạt động của doanh nghiệp và giải pháp về quốc phòng - an ninh - đối ngoại; các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển của đơn vị hoặc lĩnh vực công tác của các cá nhân; các ý kiến đề xuất ý tưởng mới tới Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn có liên quan đến các lĩnh vực sản xuất kinh doanh hiện nay của Tập đoàn.

hay luon giu tinh than cua nguoi linh di tim lua
Đồng chí Trần Quang Dũng phát biểu tại Diễn đàn

Sau khi lắng nghe các ý kiến góp ý, trao đổi, thảo luận tại Diễn đàn, đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên BTV Đảng ủy, Trưởng ban TT&VHDN Tập đoàn đã thể hiện sự trân trọng đối với tình cảm, sự quan tâm cũng như sự nghiêm túc góp ý của các đồng chí đại diện cho tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội CCB Tập đoàn đối với văn kiện Đại hội Đảng. Đồng chí Trần Quang Dũng mong rằng 2 tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội CCB Tập đoàn tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần này trong thời gian tới vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

“Nhiệm kỳ 2015-2020 có thể nói là giai đoạn hào hùng bi tráng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đầu nhiệm kỳ và đến cuối nhiệm kỳ, chúng ta phải đối mặt với những khủng hoảng “kép” và hơn cả khủng hoảng "kép" nhưng bằng bản lĩnh của những người mang trong mình bộ mã gen của "Người lính đi tìm lửa", qua những lần lâm vào khủng hoảng, người lao động dầu khí từng bước vượt qua với ý chí quyết tâm và niềm tự hào. Đại hội lần này phải khái quát được bức tranh tổng thể đó, thấu cảm được những vấn đề mà chúng ta đang phải đối phó và hành động, đồng thời cũng là dịp khơi dậy lại niềm tự hào, ý chí quyết tâm của người dầu khí” - đồng chí Trần Quang Dũng nhấn mạnh.

Kết thúc Diễn đàn, đồng chí Phạm Quang Dũng - Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn cảm ơn những ý kiến chỉ đạo cũng như thông điệp truyền cảm hứng của đồng chí Trần Quang Dũng. Hy vọng từ diễn đàn, sẽ tạo được tiếng nói của 2 tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội CCB Tập đoàn, từ đó tạo dựng được hình ảnh, màu sắc, ý thức, vai trò và trách nhiệm của mỗi đồng chí tham dự hôm nay đã được cấp ủy, đoàn viên, hội viên tin tưởng chọn cử làm đại diện tham dự diễn đàn…

“Mỗi chúng ta cùng xây dựng thái độ ứng xử trong công việc một cách nghiêm túc, đồng thời huy động tính cộng đồng, tinh thần làm việc tập thể, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm làm việc hiệu quả, thiết thực, sáng tạo. Đó chính là những việc làm thiết thực nhất để góp phần chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025” - đồng chí Phạm Quang Dũng nêu rõ.

Được biết, Diễn đàn góp ý kiến các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Khóa II trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được tổ chức ở khu vực phía Nam vào ngày 2/7/2020.

Minh Loan

DMCA.com Protection Status