Công đoàn PVFCCo

Khẩn trương chuẩn bị Đại hội Công đoàn lần thứ IV

13:20 | 10/11/2017

|
Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” trong nhiệm kỳ mới, thời gian qua, Công đoàn Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) cùng công đoàn các đơn vị thành viên đang khẩn trương, gấp rút thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội công đoàn các cấp cũng như các nội dung liên quan tiến tới Đại hội Công đoàn tổng công ty (TCT) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023.  

Cụ thể, 140 tổ công đoàn, 26 công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn PVFCCo đã tổ chức công tác Đại hội toàn thể đoàn viên trước ngày 31-6-2017. Tính đến nay đã có 9/9 công đoàn cơ sở thành viên (CSTV) trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, trong đó có 3 đơn vị tổ chức đại hội đại biểu, 6 đơn vị tổ chức đại hội toàn thể. Các đại hội đã diễn ra hết sức thành công và nhận được sự đồng thuận của toàn thể công đoàn viên. Đại hội đã đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong nhiệm kỳ 2012-2017, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và những giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ mới 2017-2022. Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành mới với những cán bộ có năng lực, nhiệt tình, có trình độ và uy tín, tiêu biểu cho trí tuệ của tập thể để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội; Đại hội bầu những đại biểu tiêu biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

khan truong chuan bi dai hoi cong doan lan thu iv
Đại hội đại biểu Công đoàn CSTV Nhà máy Đạm Phú Mỹ lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022

Điểm mới trong các đại hội công đoàn các cấp năm nay đó là việc thay đổi cơ cấu, nhân sự chủ chốt tại một số đơn vị quan trọng như: Thành lập ban thường vụ đối với Công đoàn CSTV Khối Văn phòng TCT, thay đổi nhân sự, bầu chủ tịch công đoàn mới tại Công đoàn CSTV PVFCCo Central và Công đoàn CSTV Khối Văn phòng TCT.

Đại hội các cấp đã được tổ chức trên tinh thần chỉ đạo, quán triệt, định hướng của Công đoàn PVFCCo. Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn PVFCCo và các đơn vị thành viên quyết tâm tiếp tục đưa các hoạt động công đoàn gắn liền, đồng hành với các hoạt động của doanh nghiệp, cùng doanh nghiệp thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh. Cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua, phát huy ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tiếp thu và sử dụng hiệu quả những tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến vào thực tiễn công việc hằng ngày; cùng ban lãnh đạo TCT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và cũng như vượt qua những thách thức trong giai đoạn khó khăn tới của TCT. Đồng thời, tổ chức công đoàn phải là địa chỉ tin cậy của tập thể CBCNV, là nơi chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ mới, tổ chức công đoàn sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác tổ chức thực hiện các hoạt động công đoàn, nâng cao hiệu quả của hoạt động công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Dự kiến, ngày 25-1-2018, tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Công đoàn PVFCCo sẽ tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023. Công tác tổ chức, nhân sự, hậu cần chuẩn bị cho đại hội công đoàn đang được triển khai thực hiện theo đúng quy trình và hướng dẫn của công đoàn cấp trên. Đại hội được kỳ vọng tiếp tục thể hiện tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” của tập thể cán bộ, đoàn viên, người lao động PVFCCo trong những năm tiếp theo.

Diệu Thuần