Khung pháp lý hoạt động dầu khí của Mỹ (Kỳ VII)

09:57 | 09/11/2021

2,509 lượt xem
|
(PetroTimes) - Tranh chấp là một rủi ro đáng kể, là vấn đề phổ biến trong lĩnh vực dầu khí. Các dự án dầu khí thường kéo dài, phức tạp và đòi hỏi một mức vốn lớn. Lĩnh vực dầu khí còn liên quan nhiều tới các vấn đề địa chất, những thay đổi chính trị và các quy định về môi trường, biến động thị trường và nền kinh tế. Vấn đề rủi ro không phải là việc liệu có xảy ra tranh chấp hay không mà là việc quản lý tranh chấp để vẫn đạt kết quả kinh doanh tốt đẹp. Các công ty dầu khí phải liên tục quản lý rủi ro từ khi bắt đầu giao dịch cho đến khi tranh chấp phát sinh và cuối cùng là được giải quyết.

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của Mỹ khuyến khích các hình thức giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải và trọng tài, trong đó có trọng tài quốc tế.

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của Mỹ (Kỳ VII)
Một cơ sở lọc dầu của ExxonMobil, tập đoàn dầu khí hàng đầu của Mỹ. Ảnh: ExxonMobil.

Một số loại hình tranh chấp chủ yếu trong lĩnh vực dầu khí của Mỹ:

Có thể phân loại một số loại hình tranh chấp chủ yếu trong lĩnh vực dầu khí liên quan đến các công ty dầu khí Mỹ, Chính phủ Mỹ và chính quyền liên bang. Đó là: (i) Giữa các cá nhân với các công ty dầu khí. Có một số tình huống trong đó các cá nhân, có thể cả cá nhân người nước ngoài, đưa ra khiếu nại dân sự đối với các công ty dầu khí Mỹ. Điều này tương đối phổ biến ở các khu vực pháp lý của Mỹ.

Các khiếu nại của người nước ngoài thường được bắt đầu tại các tòa án địa phương nhưng đôi khi có thể được đệ trình lên các Tòa án liên bang Mỹ thông qua Đạo luật về yêu cầu bồi thường của người nước ngoài (Alien Tort Statute).

(ii) Giữa công ty với công ty. Có hai danh mục phụ của tranh chấp thường xảy ra giữa các công ty dầu khí. Danh mục đầu tiên là giữa liên doanh những người tham gia hợp đồng như Thỏa thuận hoạt động chung, Thỏa thuận hợp nhất, Thỏa thuận Farmout, Thỏa thuận Lĩnh vực lợi ích chung, Nghiên cứu và Thỏa thuận đấu thầu, Thỏa thuận Mua bán, Thỏa thuận bảo mật.

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của Mỹ (Kỳ VII)
Đường ống dẫn khí chạy dọc bang Alaska. Ảnh: Tư liệu.

Danh mục phụ thứ hai của các tranh chấp là giữa nhà điều hành và nhà thầu dịch vụ đối với các loại thỏa thuận như Thỏa thuận về dịch vụ khoan và giếng, Hợp đồng địa chấn, Hợp đồng xây dựng, Hợp đồng Thiết bị và Cơ sở vật chất, Hợp đồng Vận chuyển và Chế biến.

Các tranh chấp nêu trên chiếm phần lớn các tranh chấp giữa các công ty dầu khí, với đầy đủ quy mô, sự phức tạp và mức độ chi phí tài chính.

(iii) Tranh chấp giữa Công ty dầu khí và Nhà nước, trong đó bao gồm cả tranh chấp giữa cơ quan/cơ quan quản lý của Chính phủ, chính quyền bang và các bên tham gia liên quan đến dầu khí.

(iv) Tranh chấp biên giới quốc tế giữa các quốc gia, thường liên quan đến các mỏ dầu và khí đốt trong vùng biển và khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên ở các khu vực đại dương. Các công ty dầu khí Mỹ gián tiếp liên quan đến tranh chấp khi được cấp phép tô nhượng tại khu vực có tranh chấp.

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của Mỹ (Kỳ VII)
Một cơ sở dầu khí của Chevron, tập đoàn dầu khí đứng thứ hai ở Mỹ. Ảnh: Chevron.

Lập kế hoạch cho các tranh chấp

Có những giai đoạn mấu chốt trong bất kỳ giao dịch nào mà các công ty có thể có tác động đáng kể đến cách thức các tranh chấp của họ sẽ được quản lý và giải quyết. Đó là: (i) Khi các bên lần đầu tiên đưa ra thỏa thuận và soạn thảo điều khoản giải quyết tranh chấp trong thỏa thuận của mình. (ii) Khi các bên có tranh chấp thực sự và lựa chọn luật sư tư vấn tranh chấp, trọng tài viên, hòa giải viên hoặc những người hỗ trợ giải quyết tranh chấp khác.

Các công ty dầu khí Mỹ thường lập kế hoạch và thực hiện chiến lược giải quyết tranh chấp của mình tại những điểm then chốt nêu trên để tối đa hóa lợi ích tiềm năng và giảm thiểu thiệt hại tiềm tàng của mình. (Còn nữa)

Thanh Bình

DMCA.com Protection Status