Mục tiêu mới của PVMR

07:00 | 16/03/2017

|
Bước vào năm 2017, bộ máy tổ chức Tổng Công ty Bảo dưỡng Sửa chữa Công trình Dầu khí (PVMR) tiếp tục ổn định, tập thể CBCNV PVMR không ngừng nỗ lực, đoàn kết vượt qua khó khăn, cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh, từng bước đưa PVMR ngày càng phát triển.

Chuyên nghiệp cao - chất lượng tốt

Thực hiện nhiệm vụ chính đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam định hướng là bảo dưỡng, sửa chữa công trình dầu khí, PVMR đã đổi tên từ Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam - CTCP thành Tổng Công ty Bảo dưỡng Sửa chữa Công trình Dầu khí. Việc đổi tên này nằm trong lộ trình tái cấu trúc 2016-2020 của PVMR.

Để chuẩn bị cho việc mang tên mới, PVMR đã tích cực chuẩn bị các tiền đề cho công tác bảo dưỡng sửa chữa từ nhiều năm nay, bao gồm đầu tư nhà xưởng, máy móc thiết bị, thay đổi cơ cấu tổ chức, tuyển dụng và đào tạo các CBCNV có tay nghề kỹ thuật cao, liên danh với các nhà thầu kỹ thuật nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm cũng như thực tiễn nhằm đáp ứng tối đa các đòi hỏi về chuyên môn kỹ thuật ngày càng cao của các công trình, nhà máy trong ngành Dầu khí.

muc tieu moi cua pvmr
Người lao động PVMR tham gia bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy Đạm Phú Mỹ

Với tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm, PVMR đã và đang thực hiện những loại hình dịch vụ đặc thù liên quan đến công tác bảo dưỡng và sửa chữa các công trình dầu khí; công tác giám sát và quản lý chất lượng dự án, các công tác giám định, kiểm định và thẩm định, bảo vệ giá trị tài sản của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tránh rủi ro; đồng thời, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về Sức khỏe, An toàn và Môi trường trong các hoạt động dầu khí ở tất cả các khâu từ thượng nguồn đến hạ nguồn.

Việc tập trung chuyên sâu vào công tác bảo dưỡng sửa chữa, PVMR tiếp tục hướng trọng tâm vào thị trường trong ngành; tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, hợp tác, liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài ngành để tìm kiếm khách hàng và tham gia cung cấp dịch vụ cho các dự án, công trình do Tập đoàn và các đơn vị khác trong ngành làm chủ đầu tư cũng như bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy, công trình thuộc sở hữu của Tập đoàn và các đơn vị.

Năm nay, PVMR tiếp tục tập trung vào cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa lớn lần 3 cho Nhà máy Lọc dầu (NMLD)Dung Quất, một việc làm mang nhiều ý nghĩa cũng như bước khởi đầu mới cho PVMR khi chính thức thực hiện công việc theo đúng nhiệm vụ chính của đơn vị. Vì vậy, PVMR tiếp tục tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ không chỉ đối với chiến dịch sửa chữa lớn lần 3 cho NMLD Dung Quất, mà còn đối với các công trình kế tiếp.

Đảm bảo nguồn vốn được xoay vòng hợp lý, PVMR chú trọng vào việc xử lý các khoản nợ quá hạn, khó đòi, vật tư, tài sản không sinh lời, các khoản đầu tư kém, không hiệu quả để thu hồi vốn, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh từ công ty mẹ đến các công ty thành viên. Đồng thời quản trị chặt chẽ chi phí, giảm giá vốn hàng bán, dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các công ty con, công ty liên kết để nâng cao hiệu quả vốn đầu tư.

Để thực hiện những mục tiêu trên, Tổng giám đốc PVMR Hồ Quyết Thắng cho hay, PVMR sẽ thực hiện quyết liệt công tác tái cơ cấu doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp tập trung năng lực và nguồn vốn phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính được quy hoạch.

Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, bám sát kế hoạch sử dụng dịch vụ của các đơn vị trong ngành để kịp thời xây dựng phương án tiếp thị và chào thầu phù hợp. Ngoài ra, PVMR cũng liên kết với các đơn vị trong ngành có cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp với lĩnh vực sản xuất kinh doanh của PVMR để phối hợp tối đa thế mạnh của nhau vừa giảm áp lực về đầu tư cơ sở vật chất của PVMR, vừa nâng cao hiệu quả đầu tư cho đối tác.

PVMR không ngừng tìm kiếm các nhà đầu tư có năng lực về kỹ thuật cũng như tài chính để liên doanh, liên kết hoặc mời tham gia trở thành cổ đông chiến lược của PVMR, các đơn vị thành viên để nhanh chóng nâng cao năng lực cạnh tranh của PVMR.

Để đảm bảo hiệu quả công việc ở mức cao nhất, PVMR xây dựng cơ chế lương, thưởng theo hiệu quả sản xuất kinh doanh để khuyến khích người lao động và thu hút, giữ chân nguồn lao động có trình độ chuyên môn cao. Kết hợp với đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Tạo dựng uy tín

Nhìn lại hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Tổng giám đốc PVMR Hồ Quyết Thắng nhấn mạnh, bộ máy tổ chức PVMR đang dần ổn định, chủ trương của Tập đoàn về tái cấu trúc PVMR đang được triển khai thực hiện nhằm đưa PVMR vượt qua khó khăn. Tập thể CBCNV PVMR không ngừng nỗ lực, đoàn kết, cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh, từng bước đưa PVMR ngày càng phát triển. PVMR cũng tạo được uy tín trong một số lĩnh vực cung cấp dịch vụ đối với các đơn vị trong ngành nên vẫn nhận được sự tin tưởng của các đơn vị trong việc sử dụng dịch vụ của PVMR.

Năm 2016, Công ty Mẹ PVMR hoàn thành doanh thu vượt 59% so với năm 2015, lợi nhuận năm 2016 đạt 101% kế hoạch năm. Chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước đạt 223% kế hoạch năm 2016.

Tiếp nối thành công trong việc thực hiện công tác tái cơ cấu của các năm trước, PVMR tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu theo chủ trương của Tập đoàn nhằm mang lại hiệu quả tối ưu.

Từ tháng 8-2016, Công ty Mẹ PVMR đã tiến hành trả lương theo hiệu quả sản xuất kinh doanh và định kỳ sẽ đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh để chi trả lương hiệu quả cho người lao động.

Bên cạnh những thuận lợi, PVMR cũng gặp không ít những khó khăn như, hiện tại các đơn vị trong ngành Dầu khí còn tình trạng cạnh tranh nội bộ.

Phần lớn các đơn vị, nhà máy trong ngành vẫn duy trì lực lượng bảo dưỡng, sửa chữa tại chỗ để thực hiện các công việc thường xuyên, phần công việc thuê ngoài thông qua hình thức đấu thầu thì nguồn lực của PVMR chưa đáp ứng được, vì vậy tỷ trọng và doanh thu cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa thấp. Cơ sở vật chất phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa của PVMR còn hạn chế.

Theo Tổng giám đốc PVMR Hồ Quyết Thắng, bài học rút ra là PVMR cần nâng cao năng lực và uy tín, nhằm tạo dựng giá trị và hình ảnh ngày càng chuyên nghiệp, năng động, đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt hơn, hiệu quả hơn trong quá trình triển khai cung cấp dịch vụ. Đồng thời phát huy hơn nữa vai trò các tổ chức Đảng, đoàn thể trong toàn quá trình hoạt động của doanh nghiệp nhằm giáo dục, động viên người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ và nội quy, xây dựng hệ thống đoàn kết, vững mạnh, xây dựng PVMR phát triển ổn định và bền vững.

Nguyễn Hiển