Hội nghị triển khai kế hoạch Thăm dò - Khai thác Dầu khí năm 2014:

Nhiều giải pháp đột phá

10:04 | 19/03/2014

|
Làm thế nào để đạt mục tiêu gia tăng trữ lượng, sản lượng? Cơ hội và thách thức trong chiến lược thăm dò khai thác dầu khí năm 2014 và những năm tiếp theo? Đây là những chủ đề nóng tại Hội nghị triển khai Kế hoạch Thăm dò - Khai thác Dầu khí 2014 do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 14/3 vừa qua.

Năng lượng Mới số 305

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang cùng đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN Phùng Đình Thực; Tổng giám đốc Đỗ Văn Hậu cùng Hội đồng Thành viên Tập đoàn, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, các ban của Tập đoàn, lãnh đạo và chuyên gia các đơn vị: Vietsovpertro (VSP), PVEP, Biển Đông POC, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI), PTSC, PVI, PVD, PV Gas, PVcomBank, PVE, DMC.

Hội nghị đã nghe báo cáo trình bày của các ban tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, quản lý hợp đồng dầu khí thuộc PVN, tham luận của các đơn vị: PVEP, VSP, VPI. Các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề quan trọng như: Kết quả công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí của PVN ở trong nước và nước ngoài năm 2013. Phân tích và đánh giá thành công và tồn tại của các giải pháp đã áp dụng để hoàn thành kế hoạch gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí. Rút ra bài học kinh nghiệm về công tác quản lý và điều hành trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

Chủ tịch HĐTV Phùng Đình Thực phát biểu tại hội nghị

Trong kế hoạch và giải pháp đảm bảo thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí năm 2014, hội nghị đã cùng nhận dạng khó khăn, thách thức và đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện thành công các mục tiêu gia tăng trữ lượng, sản lượng khai thác dầu khí ở trong nước và ở nước ngoài trong năm 2014 và kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí cho các năm sau. Đánh giá sơ bộ đánh giá công tác thăm dò khai thác giai đoạn 2011-2015, dự kiến giai đoạn 2016-2020 và các năm sau.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Lê Dương Quang đánh giá cao và biểu dương thành tích trong công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí của PVN trong năm 2013, đã góp phần quan trọng vào việc duy trì tăng trưởng kinh tế của đất nước. Thứ trưởng yêu cầu PVN cần đẩy mạnh thăm dò và khai thác dầu khí bằng những giải pháp đột phá. Trong đó, PVN cần tăng cường kêu gọi đầu tư nước ngoài tham gia các lô dầu khí mới mở khu vực nước sâu, xa bờ.

Để tổ chức thực hiện thành công kế hoạch thăm dò khai thác năm 2014 và định hướng cho những năm tiếp theo, lãnh đạo Tập đoàn cho biết sẽ chỉ đạo các bộ phận liên quan xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, đồng thời Tập đoàn sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị chuyên đề sâu hơn để tìm lời giải cho các khó khăn, thách thức nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế sản xuất.

Hội nghị cũng đề ra các giải pháp trong công tác thăm dò cho thời gian tới như: Cần đảm bảo hoàn thành khối lượng khoan thăm dò trữ lượng năm 2014; Có kế hoạch giếng khoan dự phòng ở các bể Cửu Long và Sông Hồng; Khảo sát mới địa chấn 3D/tái xử lý kết nối khu vực; Tích cực thu hút đầu tư, ký hợp đồng dầu khí mới; Đẩy mạnh công tác nghiên cứu có trọng tâm, hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ trực tiếp và định hướng công tác tìm kiếm thăm dò. Nghiên cứu đối tượng mới, đối tượng phi truyền thống. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tìm kiếm dự án dầu khí ở nước ngoài, đặc biệt công tác đánh giá dự án, trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ đánh giá dự án, thuê chuyên gia nước ngoài…

Về công tác phát triển mỏ và khai thác thì cần đẩy nhanh tiến độ triển khai phát triển mỏ, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai các đề án nhằm sớm đưa các mỏ, khu vực mới ở trong và ngoài nước vào khai thác trong năm 2014. Kiến nghị Chính phủ, Bộ Công Thương ủy quyền cho PVN tiếp tục chủ trì thẩm định các báo cáo đánh giá trữ lượng và kế hoạch phát triển các mỏ nhỏ, cận biên. Tối ưu hóa công tác vận hành, bố trí lịch sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị khai thác hợp lý để nâng cao thời gian hoạt động của toàn hệ thống. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các đề án nghiên cứu và thử nghiệm các giải pháp gia tăng thu hồi dầu. Nghiên cứu, đề xuất công nghệ và cơ chế phù hợp để phát triển các mỏ nhỏ, cận biên…

Phát biểu kết luận, Chủ tịch HĐTV Phùng Đình Thực khẳng định, mỗi thành công của công tác thăm dò khai thác đều tạo ra bước phát triển mới của PVN, hoan nghênh các kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra các cơ hội và thách thức đối với công tác thăm dò khai thác dầu khí. Chủ tịch Phùng Đình Thực cũng đánh giá cao những ý kiến đóng góp, trao đổi tích cực và thẳng thắn của các chuyên gia và đại biểu tham dự hội nghị, đã cập nhật thêm về bức tranh tiềm năng dầu khí, rút ra những bài học kinh nghiệm, tìm giải pháp để vượt qua khó khăn, thử thách thực hiện thành công kế hoạch thăm dò khai thác năm 2014 và những năm tiếp theo.

Trong định hướng phát triển các mỏ mới ở trong nước cho giai đoạn tiếp theo, Chủ tịch HĐTV Phùng Đình Thực yêu cầu cần tiếp tục tập trung vào các bể tiềm năng như Cửu Long, Nam Côn Sơn, Sông Hồng. Đối với bể Cửu Long cần triển khai thu nổ địa chấn. Đối với bể Nam Côn Sơn cần nghiên cứu kỹ hơn, lựa chọn kỹ về thăm dò phù hợp với điều kiện hiện nay. Đối với bể Sông Hồng có đánh giá, dự báo phân bố đối tượng…

= Trước đó, vào ngày 13/3, cũng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội đồng Khoa học Công nghệ PVN đã tổ chức kỳ họp lần I của Tiểu ban Thăm dò - Khai thác Dầu khí nhiệm kỳ 2014-2016. Cuộc họp đã thông qua chương trình hoạt động của Tiểu ban Thăm dò - Khai thác Dầu khí nhiệm kỳ 2014-2016.

Trao đổi với phóng viên Năng lượng Mới, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Quốc Thập cho biết, thông qua cuộc họp lần này, Tiểu ban Thăm dò - Khai thác Dầu khí cần bảo đảm phương thức hoạt động để làm thế nào nâng cao được hiệu quả, tổng hợp được trí tuệ của các chuyên gia trên lĩnh vực tìm kiếm thăm dò dầu khí của PVN. Bên cạnh đó, cuộc họp của Tiểu ban Thăm dò - Khai thác Dầu khí cũng tạo ra tiền đề cho kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí trong thời gian tới, đồng thời tìm kiếm và đề xuất những giải pháp kinh tế kỹ thuật để đạt được mục tiêu thăm dò khai thác dầu khí hiệu quả.

Tại cuộc họp lần I của Tiểu ban Thăm dò - Khai thác Dầu khí, các đại biểu đã tập trung vào các đề tài thảo luận chính, như: Cập nhật kết quả và định hướng công tác tìm kiếm thăm dò khu vực Nam bể Sông Hồng và Bắc bể Phú Khánh; Chi phí phát triển mỏ và chi phí vận hành khai thác mỏ tại Việt Nam; Cập nhật tiềm năng dầu khí khu vực Lô 05-1a; Định hướng công tác nghiên cứu về tiềm năng, mô hình địa chất, mô hình khai thác và tận thăm dò đối tượng Oligocene bể Cửu Long (Lô 09-1); Một số kết quả ban đầu nghiên cứu, đánh giá triển vọng dầu khí trũng An Châu và kết quả tiếp theo; Kết quả nghiên cứu, đánh giá sơ bộ dấu hiệu tiền đề về tiềm năng gas hydrate ở các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam; chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận, phát triển mỏ…

Nhân kỳ họp lần I của Tiểu ban Thăm dò - Khai thác Dầu khí và Hội nghị triển khai Kế hoạch Thăm dò - Khai thác Dầu khí 2014, phóng viên Báo Năng lượng Mới đã phỏng vấn, ghi nhận các ý kiến chỉ đạo, những đóng góp, chia sẻ tâm huyết với công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang:

Trong 3 năm qua (giai đoạn 2011-2013), công tác thăm dò và khai thác dầu khí của PVN đã được triển khai tích cực, hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao với các chỉ tiêu, đặc biệt là chỉ tiêu sản lượng khai thác dầu khí trong năm 2013 vừa qua; đã ký kết được 14 hợp đồng dầu khí, có 12 phát hiện dầu khí mới; đưa hơn 20 mỏ mới vào khai thác, tổng sản lượng khai thác đạt 76,36 triệu tấn quy dầu. Với kết quả như vậy, PVN tiếp tục giữ vững vị trí, vai trò đầu tàu của kinh tế đất nước và đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh những thành công thì công tác thăm dò và khai thác cũng gặp nhiều khó khăn, mỏ mới phát hiện gần đây đều có trữ lượng nhỏ, điều kiện khai thác ở mức cận biên, các mỏ dầu khí khai thác chủ đạo đang ở trong giai đoạn cuối và suy giảm. Do đó, chúng ta cần đẩy mạnh công tác thăm dò và khai thác dầu khí hơn nữa với những giải pháp đột phá.

Để hoàn thành các chỉ tiêu gia tăng trữ lượng trong những năm tới, đặc biệt trong năm 2014, Bộ Công Thương đề nghị PVN cần đẩy mạnh công tác kêu gọi các nhà đầu tư dầu khí nước ngoài tham gia các lô dầu khí còn mở, khu  vực nước sâu - xa bờ, hoàn tất công tác đàm phán các hợp đồng dầu khí hiện đang có vướng mắc để sớm ký kết với các nhà thầu dầu khí; Triển khai đúng kế hoạch thu nổ địa chấn, thăm dò thẩm lượng theo kế hoạch, đưa các mỏ Thăng Long - Đông Đô, Diamond, Sư Tử Nâu, Sư Tử Vàng 6X, Dừa và giàn BK16 vào khai thác đúng tiến độ, đảm bảo an toàn mỏ, tích cực áp dụng các công nghệ gia tăng hệ số thu hồi dầu. Đồng thời tập trung và thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án khai thác khí, đưa mỏ vào khai thác trong thời gian sớm nhất.

Với trách nhiệm là cơ quan quản lý Nhà nước về dầu khí, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ, ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của PVN để thực hiện thành công kế hoạch năm 2014 và những năm tiếp theo nhằm đáp ứng sự phát triển bền vững của PVN, khẳng định khâu thượng nguồn tiếp tục có những đóng góp quan trọng và to lớn hơn nữa, xứng đáng là lĩnh vực cốt lõi của ngành Dầu khí.

Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam Ngô Thường San:

Cần phải nhìn nhận trong thời gian qua chúng ta đã có những thành tích nhất định trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò nhằm gia tăng trữ lượng và sản lượng. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần chỉ ra những đối tượng mới như thế nào trong công tác tìm kiếm hăm dò. Điều đó đòi hỏi cần tổ chức những hội thảo khoa học nhằm đánh giá tiềm năng của đối tượng mới trong tương lai có cần tập trung tìm kiếm thăm dò hay không? Điều chúng ta băn khoăn là trong những năm tới việc gia tăng trữ lượng, sản lượng sẽ như thế nào? Dù muốn dù không thì triển vọng đột phá gia tăng trữ lượng hiện nay trong công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí trong nước vẫn là ở vùng biển nước sâu, xa bờ - nơi có điều kiện thi công nhạy cảm, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi công nghệ tiên tiến và chi phí cao. Do đó cần có thêm những hội thảo chuyên sâu để bàn về công nghệ, về phương diện địa chí… trong vấn đề này.

Phó tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Thập:

Để đạt được những mục tiêu tăng trưởng chiến lược của toàn ngành Dầu khí, công tác thăm dò khai thác dầu khí cần được tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa với những đột phá cả về tư duy và tổ chức thực hiện. Trước yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình hiện tại, khi mà các khu vực thăm dò truyền thống đang dần co hẹp lại, các mỏ dầu khí khai thác chủ đạo đang ở trong giai đoạn cuối, hầu hết các mỏ mới phát hiện đều có trữ lượng nhỏ, vì vậy để thực hiện thành công các nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2011-2015, chúng tôi cho rằng cần khẩn trương tập trung vào những vấn đề chính sau đây:

1. Cần tổng hợp, đánh giá một cách khách quan kết quả đạt được trong giai đoạn 2011-2013, với những thành công và tồn tại, đề xuất các giải pháp để thực hiện thành công kế hoạch thăm dò khai thác năm 2014 và đề xuất các kế hoạch thăm dò khai thác dầu khí cụ thể cho năm 2015 và giai đoạn tiếp theo cả ở trong và ngoài nước.

2. Ở trong nước, cần chủ động nghiên cứu áp dụng các công nghệ thăm dò khai thác dầu khí tiên tiến trên thế giới để góp phần gia tăng trữ lượng dầu khí đối với khu vực truyền thống và phi truyền thống; tiếp tục tăng cường mở rộng hoạt động thăm dò khai thác ra vùng nước sâu, xa bờ, các khu vực mới.

3. Ở nước ngoài, tập trung vào các dự án trọng điểm, các dự án hiện có để sớm đưa các mỏ đã phát hiện vào phát triển, khai thác; đồng thời không ngừng tăng cường nâng cao chất lượng công tác tìm kiếm, đánh giá các cơ hội đầu tư, mở rộng hoạt động của Tập đoàn.

4. Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng các công nghệ tiên tiến, nhằm gia tăng thu hồi dầu khí, tăng sản lượng khai thác các mỏ dầu khí hiện có. Nghiên cứu các giải pháp công nghệ và kinh tế phù hợp để phát triển và khai thác các mỏ nhỏ, cận biên.

Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) Hoàng Ngọc Đang:

Trong Hội đồng Khoa học PVN thì Tiểu ban Thăm dò - Khai thác Dầu khí là một tổ chức trao đổi học thuật, kinh nghiệm và cập nhật thông tin toàn ngành trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí. Một trong những nhiệm vụ của Tiểu ban là thực hiện đặt hàng của Ban Tổng giám đốc Tập đoàn; đóng vai trò phản biện, tham mưu, tư vấn cho ban lãnh đạo Tập đoàn khi có yêu cầu. Điều đó đòi hỏi hoạt động của tiểu ban luôn đảm bảo tính dân chủ, khách quan và mang tính chuyên gia để bảo đảm được tính phản biện.

Một trong những thách thức hiện nay trong công tác thăm dò khai thác dầu khí là làm thế nào để đạt mục tiêu gia tăng trữ lượng và sản lượng khi mà đa phần việc phát hiện các mỏ mới ngày càng khó và có trữ lượng nhỏ, các mỏ khai thác lớn thì đang dần “xuống đỉnh”. Đối với mảng khai thác dầu khí, trước bối cảnh hiện nay đòi hỏi chúng ta phải tối ưu hóa hoạt động và hợp lý hóa chế độ khai thác của từng giếng khoan tại các mỏ để đảm bảo hai mục tiêu là hài hòa sản lượng, an toàn mỏ nhằm khai thác lâu dài.

Trưởng ban Tìm kiếm - Thăm dò PVN Phan Tiến Viễn:

Để đảm bảo mục tiêu gia tăng trữ lượng giai đoạn tiếp theo thì chúng ta cần đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò ở các khu vực trọng tâm. Đơn cử như bể Cửu Long tuy có phát hiện nhỏ nhưng hệ số thành công cao và có thể sớm đưa vào phát triển khai thác để duy trì kế hoạch sản lượng khai thác dầu. Hoặc như bể Nam Côn Sơn và bể Sông Hồng kỳ vọng có những phát hiện trung bình - lớn. Ngoài ra còn có khu vực nước sâu xa bờ như Tư Chính Vũng Mây, Phú Khánh. Mặt khác, đối với các lô tiềm năng dầu khí thấp, ở khu vực đặc biệt nhạy cảm thì cần có chính sách khuyến khích đặc biệt.

Trưởng ban Khai thác Dầu khí PVN Lê Ngọc Sơn:

Trong giải pháp thực hiện kế hoạch khai thác 2014 mà chúng tôi đưa ra thì cần giám sát chặt chẽ động thái các mỏ, thường xuyên cập nhật mô hình, tối ưu hóa chế độ khai thác, bơm ép, kiềm chế tốc độ ngập nước. Bên cạnh đó, cần tối ưu hóa công tác vận hành, lịch khoan, lịch bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị khai thác, rút ngắn thời gian ngừng hoạt động. Đồng thời theo dõi chặt chẽ tiến độ, có phương án dự phòng cho các dự án phát triển mỏ. Mặt khác, cần thường xuyên làm việc với các nhà điều hành, các nhà thầu dịch vụ về công việc triển khai trong năm 2014…

Phó tổng giám đốc Vietsovpetro Lê Việt Hải:

Để thực hiện các giải pháp bảo đảm khai thác, Vietsovpetro sẽ tiếp tục thực hiện việc điều chỉnh hệ thống khai thác trên cơ sở cập nhật thường xuyên mô hình mỏ theo chiến lược đã đề ra và thực hiện từ năm 2013. Đồng thời chúng tôi sẽ đẩy nhanh việc thực hiện các giải pháp địa chất - kỹ thuật đã đề ra cho năm 2014 trên cơ sở điều hành linh hoạt việc sử dụng giàn khoan. Vietsovpetro sẽ tiếp tục nghiên cứu các vấn đề về khoan, địa chất, khai thác để tăng cường hiệu quả việc thực hiện các giải pháp địa chất - kỹ thuật đã đề ra. Ngoài ra, chúng tôi cũng đánh giá tổng kết hiệu chỉnh vị trí các giếng khoan, đan dày mạng lưới, cắt thân hai nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, Vietsovpetro sẽ đưa nhanh công trình BK-16 vào khai thác sớm nhất có thể.

Thế Vinh (thực hiện)