Những điểm nhấn của Vietsovpetro trong năm 2017

07:00 | 27/12/2017

|
Năm 2017, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu như khai thác khí và condensate, cung cấp khí vào bờ, xây dựng các công trình biển, doanh thu, nộp ngân sách nhà nước Việt Nam và lợi nhuận hai phía.  

Theo thông tin từ Vietsovpetro, doanh thu bán dầu/khí cả năm của Liên doanh ước đạt 1,97 tỷ USD (bằng 103,5% kế hoạch) với giá dầu doanh thu trung bình 419,2 USD/tấn (55,2 USD/thùng) và giá khí 2 USD/triệu BTU. Trong năm, Vietsovpetro đã hoàn thành kế hoạch doanh thu bán dầu và condensate trước 17 ngày (so với kế hoạch được giao là 1,886 tỷ USD) và hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách Việt Nam gồm thuế và lợi nhuận từ dầu/condensate là 875,4 triệu USD (so với kế hoạch 866,8 triệu USD). Lợi nhuận phía Việt Nam đạt 146,4 triệu USD (103,3% kế hoạch) và lợi nhuận phía Liên bang Nga đạt 143,1 triệu USD (105,1% kế hoạch).

nhung diem nhan cua vietsovpetro trong nam 2017
Năm 2017 Vietsovpetro khai thác được 4,735 triệu tấn dầu/condensate

Tuy nhiên, do điều kiện địa chất - kỹ thuật của các mỏ Bạch Hổ và Rồng lô 09-1 đang trong giai đoạn cuối của thời kỳ khai thác khá phức tạp, khó dự báo; các mỏ mới như Gấu Trắng, Thỏ Trắng đều là mỏ nhỏ; bên cạnh đó, kế hoạch khai thác dầu năm 2017 chưa tính đến các hệ số rủi ro về mặt địa chất, công nghệ và kỹ thuật, hệ số suy giảm sản lượng các giếng chuyển tiếp cao hơn dự báo từ 19% lên 40%, đồng thời gặp nhiều sự cố phức tạp trong công tác khoan, vì vậy Vietsovpetro đã không kịp đưa các giếng mới vào khai thác theo kế hoạch.

Do đó, về khai thác dầu khí, trong năm 2017 Vietsovpetro khai thác được 4,735 triệu tấn dầu/condensate (94,7% kế hoạch) và 234 triệu mét khối khí thiên nhiên (124% kế hoạch). Cùng với dầu thô, trong năm Vietsovpetro cũng đã cung cấp vào bờ hơn 1,6 tỷ mét khối khí đồng hành (đạt 119% kế hoạch), trong đó lượng khí đồng hành từ lô 09-1 ước đạt 540 triệu mét khối, vượt mức kế hoạch 40 triệu mét khối (đạt 108% so với kế hoạch).

Bên cạnh đó, với tư cách là nhà thầu vận hành khai thác mỏ, năm nay Vietsovpetro tiếp tục thực hiện dịch vụ khai thác an toàn cho Công ty Dầu khí Việt Nga Nhật (VRJ) ở mỏ Đồi Mồi ước đạt gần 95 nghìn tấn dầu (đạt 123% so với kế hoạch), mỏ Cá Ngừ Vàng trên 1,5 triệu thùng dầu, mỏ Tê Giác Trắng, Hải Sư Đen và Hải Sư Trắng trên 14 triệu thùng dầu.

Để tiết giảm chi phí sản xuất, Vietsovpetro đã tăng công việc tự thực hiện, giảm thiểu thuê ngoài, quản lý sử dụng ngân sách tiết kiệm và hiệu quả, cũng như giãn tiến độ một số công việc chưa thực sự cần thiết, cả năm 2017 đã tiết giảm được 40,5 triệu USD (kế hoạch - 14,5 triệu USD).

nhung diem nhan cua vietsovpetro trong nam 2017
Tổng doanh thu từ hoạt động dịch vụ ngoài của Vietsovpetro ước đạt gần 174 triệu USD

Năm 2017, Vietsovpetro tiếp tục thực hiện việc cung ứng dịch vụ cho bên ngoài như thu gom và cung cấp khí đồng hành từ Lô 09-1 vào bờ, dịch vụ nén và cung cấp khí vào bờ từ các mỏ Cá Ngừ Vàng, Tê Giác Trắng, Rạng Đông…, đồng thời tiếp tục vận hành khai thác các mỏ lân cận như Cá Ngừ Vàng, NR-ĐM, Tê Giác Trắng. Vietsovpetro đã xây dựng 04 nhà giàn DK cho Bộ Quốc phòng, đặc biệt đã hoàn thành lắp đặt trên biển trước 9 ngày so với tiến độ được phê duyệt, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng chi phí cho chủ đầu tư Bộ Quốc phòng.

Tổng doanh thu từ hoạt động dịch vụ ngoài ước đạt gần 174 triệu USD (112% kế hoạch). Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động cung cấp dịch vụ ngoài dự kiến là 36,97 triệu USD (đạt 263% so với kế hoạch là 14,06 triệu USD).

Để đáp ứng kịp thời các yêu cầu của sản xuất, trong năm qua Vietsovpetro đã hoàn thành 31 đề tài nghiên cứu khoa học, 20 đề tài khảo sát thiết kế, phân tích tổng cộng gần 6.500 mẫu các loại, thực hiện hơn 600 nhiệm vụ ngoài kế hoạch. Đặc biệt về sáng kiến, sáng chế đã có 96 sáng kiến được xem xét công nhận trên tổng số 136 giải pháp đăng ký (bao gồm một số giải pháp chuyển tiếp từ năm 2016). Trong năm, có 107 sáng kiến đã được tính toán hiệu quả và chi trả thưởng (bao gồm 57 sáng kiến có hiệu quả kinh tế và 50 sáng kiến hiệu quả không tính được thành tiền). Tổng giá trị làm lợi do áp dụng các sáng kiến trong năm áp dụng đầu tiên là 10,024 triệu USD, tổng số tiền đã chi trả thưởng sáng kiến là 570,762 nghìn USD.

Trên cơ sở nghị quyết Hội đồng 48, Vietsovpetro đã đặt ra các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu năm 2018, cụ thể: Doanh thu 1,55 tỷ USD; nộp ngân sách Nhà nước Việt Nam 631,6 triệu USD; lợi nhuận phía Việt Nam hơn 115 triệu USD và lợi nhuận phía Liên bang Nga gần 111 triệu USD.

Nguyên Phương