[Podcast] Petrovietnam về đích trước 3 chỉ tiêu quan trọng

10:31 | 15/09/2022

|
Ngày 12/9, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã chủ trì giao ban điều hành sản xuất kinh doanh thường kỳ tháng 9/2022 về kết quả sản xuất kinh doanh tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022; đồng thời cập nhật mục tiêu, giải pháp điều hành thực hiện các nhiệm vụ trong tháng 9 và những tháng còn lại của năm.
DMCA.com Protection Status