PV GAS công bố kế hoạch năm 2020 sẽ được trình lên trong đại hội đồng cổ đông sắp tới

16:29 | 15/04/2020

|
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS, MCK: GAS) vừa công bố báo cáo thường niên năm 2019, trong đó đưa ra kế hoạch năm 2020 sẽ được trình đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới phê duyệt.    
pv gas cong bo ke hoach nam 2020 se duoc trinh len trong dai hoi dong co dong sap toiQuý I/2020, PV GAS vượt kế hoạch sản lượng từ 7-31%, chỉ tiêu tài chính vượt 14-59%
pv gas cong bo ke hoach nam 2020 se duoc trinh len trong dai hoi dong co dong sap toiPV GAS gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
pv gas cong bo ke hoach nam 2020 se duoc trinh len trong dai hoi dong co dong sap toiPV GAS tích cực triển khai và hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19

Theo đó, năm 2020 PV GAS đặt kế hoạch cung cấp 9,3 tỷ m3 khí cho các hộ tiêu thụ; tổng doanh thu đạt 66.163 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 8.294 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 6.636 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 3.002 tỷ đồng;… Kế hoạch được xây dựng dựa trên cơ sở giá dầu Brent 60 USD/thùng.

pv gas cong bo ke hoach nam 2020 se duoc trinh len trong dai hoi dong co dong sap toi
Năm 2020 PV GAS đặt kế hoạch cung cấp 9,3 tỷ m3 khí cho các hộ tiêu thụ

Để đạt được mục tiêu trên, PV GAS đã đặt ra các nhiệm vụ chính trong năm 2020 như: Vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo công tác an ninh, an toàn các công trình khí hiện có; đảm bảo hiệu quả trong sản xuất, tiêu thụ, cung cấp khí và các sản phẩm khí cho khách hàng; quản lý/khai thác có hiệu quả các hợp đồng mua bán vận chuyển khí; sản xuất và đẩy mạnh công tác phát triển bán lẻ LPG, gia tăng thị phần, nâng cao hiệu quả trong kinh doanh; triển khai phương án cấp sớm LNG ngay khi được phê duyệt và chuẩn bị thị trường tiêu thụ LNG, đồng thời hoàn thiện xây dựng Đề án tổng thể phát triển hạ tầng nhập khẩu - phân phối - kinh doanh LNG...

Trong công tác đầu tư xây dựng, PV GAS sẽ tập trung kiểm soát và đảm bảo đưa các dự án vào vận hành đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư; thực hiện công tác quyết toán khi các dự án hoàn thành đúng quy định; tập trung nguồn lực, hoàn thiện các thủ tục để tham gia sản xuất ống và chuẩn bị công tác bọc ống cho Dự án Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 2, Lô B - Ô Môn.

Bên cạnh đó, PV GAS cũng tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh như: Đẩy mạnh công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong mọi hoạt động; tập trung thu hồi công nợ; nâng cao năng suất lao động; tiếp tục thực hiện tái cấu trúc; rà soát, sắp xếp nhân sự hiệu quả, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh; nâng cao năng lực quản trị; nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn góp của PV GAS…

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) vừa đưa ra khuyến nghị “Mua” cho GAS với giá mục tiêu 69.600 đồng/cổ phiếu (tổng mức sinh lời dự phóng 9,9%, bao gồm lợi suất cổ tức 6,0%). Ngày 15/4, GAS giao dịch ở mức giá 66.600 đồng/cổ phiếu.

M.P