PVChem ra mắt Chi nhánh Dịch vụ Hóa chất Dầu khí (PVChem- CS)

16:23 | 01/05/2020

|
Vừa qua, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem) đã ra mắt Chi nhánh Dịch vụ Hóa chất Dầu khí (PVChem- CS) trên cơ sở sáp nhập Ban Kinh doanh (thuộc Công ty Mẹ - PVChem) vào Chi nhánh Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí tại Hồ Chí Minh (DMC - Hồ Chí Minh). 

Kinh doanh là một trong ba lĩnh vực hoạt động chính trong chuỗi Dịch vụ - Kinh doanh - Sản xuất của Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem).

Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu PVChem giai đoạn 2016-2020 và để phù hợp với Chiến lược phát triển PVChem đến năm 2025, định hướng đến 2035 với mục tiêu phát triển, chuyên nghiệp hóa hơn nữa hệ thống kinh doanh, phân phối các sản phẩm, PVChem đã hoàn thành các thủ tục sáp nhập Ban Kinh doanh (thuộc Công ty Mẹ - PVChem) vào Chi nhánh Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí tại Hồ Chí Minh (DMC - Hồ Chí Minh) và đổi tên Chi nhánh thành Tổng công ty PVChem - Chi nhánh Dịch vụ Hóa chất Dầu khí viết tắt là PVChem - CS.

pvchem ra ma t chi nhanh dich vu hoa chat dau khi pvchem cs

Việc cơ cấu, sáp nhập Ban Kinh doanh vào Chi nhánh DMC - Hồ Chí Minh và đổi tên Chi nhánh nhằm phát huy tối đa thế mạnh của Ban Kinh doanh về kinh nghiệm, nguồn nhân lực, khách hàng, thị trường trong hoạt động kinh doanh hoá chất phục vụ ngành dầu khí từ thượng nguồn tới hạ nguồn như hoá chất cho khoan, khai thác; hóa chất cho lọc hoá dầu; kinh doanh các sản phẩm hoá dầu (hạt nhựa, lưu huỳnh…); kinh doanh hoá chất và dịch vụ đi kèm phục vụ ngoài ngành như điện, đạm, nhiên liệu sinh học, dệt, nhuộm, sản xuất giấy; kinh doanh các sản phẩm khác như phân bón, dầu cọ, nông sản, vật liệu xây dựng...

Đồng thời, tận dụng lợi thế sẵn có về vị trí địa lý, cơ sở vật chất cũng như hoạt động kinh doanh của Chi nhánh DMC-Hồ Chí Minh trong hóa chất công nghiệp, vật tư, phụ tùng thay thế và phụ gia trong lĩnh vực xây dựng, thủy sản, vật tư tiêu hao, thiết bị phòng thí nghiệm cho các đơn vị trong ngành dầu khí,…

Ngay sau khi sáp nhập và đổi tên, Chi nhánh PVChem - CS đã nhanh chóng hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy, hoàn thiện các quy định quản lý nội bộ, đảm bảo sự thống nhất trong phân bổ các nguồn lực (tài chính, con người,...) và sự nhất quán về thị trường, thị phần, chính sách phân phối sản phẩm, tiếp thị khách hàng,…Chi nhánh PVChem - CS sẽ góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh, khẳng định thương hiệu PVChem - CS nói riêng và PVChem nói chung tại thị trường trong và ngoài nước.

Trong Quý I/2020, mặc dù mới sáp nhập, bộ máy tổ chức còn đang dần hoàn thiện và bị ảnh hưởng từ tác động kép của giá dầu giảm sâu và dịch bệnh SAR-CoV-2, song Chi nhánh PVChem – CS vẫn duy trì tốt hoạt động kinh doanh, đóng góp hơn 167 tỷ đồng doanh thu và hơn 2,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho Công ty Mẹ. Cũng ngay từ đầu Tháng 4/2020,Chi nhánh PVChem - CS đã xuất bán thành công 35.000 tấn lưu huỳnh, thu về hơn 42 tỷ đồng doanh thu, đây là một trong những dấu hiệu tích cực để Chi nhánh có thêm động lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch Quý II và kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020.

pvchem ra ma t chi nhanh dich vu hoa chat dau khi pvchem csPVChem chuyên nghiệp hóa hệ thống quản lý
pvchem ra ma t chi nhanh dich vu hoa chat dau khi pvchem csPVChem chung sức cùng bộ đội biên phòng chống dịch Covid-19
pvchem ra ma t chi nhanh dich vu hoa chat dau khi pvchem csPVChem - 30 năm chuyển mình bứt phá
pvchem ra ma t chi nhanh dich vu hoa chat dau khi pvchem csPVChem tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

PV