PVEP - Viết tiếp bản hùng ca “Những người đi tìm lửa”

06:30 | 23/05/2017

|
Kế thừa các thành tựu của thế hệ đi trước, năm 2007, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP) đã được xây dựng trên cơ sở tổ chức lại 2 đơn vị là Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP cũ) và Công ty Đầu tư - Phát triển Dầu khí (PIDC) hạch toán phụ thuộc, có quy mô hoạt động nhỏ. Kể từ ngày đó, PVEP đã phát triển rất nhanh và mạnh mẽ ở cả trong nước cũng như nước ngoài, trở thành công ty dầu khí thực thụ, tạo được sự thay đổi vượt bậc cả về chất và lượng. 

10 năm vượt sóng

Trong sự nghiệp phát triển chung của ngành Dầu khí Việt Nam, PVEP là đơn vị có bề dày truyền thống, giữ vai trò đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí. Quá trình hình thành và phát triển của PVEP gắn với lịch sử phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua. Khởi điểm từ các đơn vị tiền thân là Petrovietnam II (5-1988) và Petrovietnam I (11-1988), sau nhiều lần được đổi tên và tái cơ cấu lại cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển, ngày 4-5-2007, PVEP đã được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai đơn vị quan trọng của ngành là Công ty Đầu tư - Phát triển Dầu khí (PIDC) tại Hà Nội và Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) tại TP Hồ Chí Minh. Đây là quyết định chiến lược của Petrovietnam, nhằm tập trung nguồn lực trong lĩnh vực hoạt động cốt lõi ở khâu thượng nguồn, để nâng cao tính chủ động và năng lực cạnh tranh, đưa PVEP trở thành công ty dầu khí quốc tế có khả năng điều hành hoạt động thăm dò khai thác ở cả trong và ngoài nước.

Kế thừa thành quả và phát huy truyền thống lao động sáng tạo của các đơn vị tiền thân, tập thể cán bộ, công nhân viên tổng công ty qua các thời kỳ đã đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua nhiều chông gai, thách thức như sự khắc nghiệt của thời tiết, các rủi ro về an ninh an toàn, bất ổn chính trị, cách trở về địa lý, khác biệt về văn hóa, thời gian, để sẵn sàng lên đường theo tiếng gọi của tình yêu nghề nghiệp, đảm nhận nhiệm vụ ở xa nhà, xa Tổ quốc. Các thế hệ người lao động của PVEP đã từng bước xây dựng tổng công ty trưởng thành và gặt hái được nhiều thành công trong nhiệm vụ tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp vinh quang của Petrovietnam ở những giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất trong lịch sử của ngành.

pvep viet tiep ban hung ca nhung nguoi di tim lua
Lễ thành lập PVEP tháng 5-2007

PVEP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đóng góp quan trọng trong việc nộp ngân sách Nhà nước, đảm bảo an ninh năng lượng đất nước. Từ khi thành lập đến cuối năm 2016, PVEP đã khai thác trên 35,75 triệu tấn dầu và condensate, 16,01 tỉ m3 khí, gia tăng trữ lượng 340,8 triệu tấn quy dầu. PVEP đã chuyển đổi thành công mô hình tổ chức quản lý từ hạch toán phụ thuộc sang hạch toán độc lập, tổng tài sản của PVEP tăng từ 30.723 tỉ đồng năm 2007 lên trên 151.781 tỉ đồng tính đến hết năm 2016. Vốn chủ sở hữu của PVEP tăng từ 20.972 tỉ đồng năm 2004 lên 78.972 tỉ đồng tính đến hết năm 2016.

Lực lượng cán bộ, lao động kỹ thuật của PVEP đã thực sự trưởng thành, từng bước làm chủ khoa học công nghệ, tự điều hành các dự án dầu khí và đảm nhận tốt các vị trí trước đây phải thuê chuyên gia nước ngoài. Bên cạnh đó, với việc triển khai hiệu quả và bảo đảm an toàn các hoạt động thăm dò khai thác tại các dự án, PVEP thực sự là đơn vị ở tuyến đầu trên mặt trận góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên Biển Đông của Petrovietnam. Và PVEP còn là đơn vị tiên phong của Petrovietnam trong hội nhập kinh tế quốc tế và đầu tư ra nước ngoài, với 11 dự án dầu khí đang tham gia tại nhiều quốc gia trên thế giới trải dài từ châu Á tới châu Phi và Nam Mỹ, trong đó đã thu được sản lượng khai thác từ các mỏ Cendor, D30, West Desaru tại Malaysia, tại Venezuela mỏ Junin 2 đã cho dòng dầu đầu tiên trong năm 2012, các mỏ Dorado và Piranda tại Lô 67 Peru đã cho dòng dầu đầu tiên trong năm 2013.

Đặc biệt, đã đưa vào khai thác mỏ Bir Seba, sa mạc Sahara, Algeria vào tháng 8-2015. Đây là dự án dầu khí tại nước ngoài đầu tiên của PVEP cũng như ngành Dầu khí Việt Nam thực hiện đấu thầu thành công và điều hành từ giai đoạn tìm kiếm thăm dò đến giai đoạn phát triển khai thác. Thành quả này đã khẳng định bước đi đúng đắn và hiệu quả của PVEP trong chiến lược mở rộng đầu tư ra nước ngoài. Hơn thế nữa, với việc hợp tác cùng các đơn vị thành viên khác của Petrovietnam trong việc triển khai các dịch vụ liên quan đến dự án thăm dò khai thác, PVEP đã hết sức hỗ trợ các đơn vị trong ngành cùng vươn ra thị trường dầu khí quốc tế.

Thống nhất ý chí và quyết liệt hành động

PVEP luôn nhanh chóng rút kinh nghiệm qua mỗi năm triển khai sản xuất kinh doanh. Từ đó, bám sát mục tiêu nhiệm vụ chính trị của tổng công ty, quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và chiến lược, kế hoạch phát triển của Tập đoàn, tận dụng hiệu quả sự quan tâm hỗ trợ của các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn làm điều kiện quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó, tập thể PVEP luôn đoàn kết, thống nhất ý chí và quyết liệt hành động ngay từ các vị trí lãnh đạo Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc đến các cán bộ, đảng viên và người lao động. Cũng nhờ đó mà có thể phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân ở từng cương vị công tác, gắn quyền lợi của mỗi cá nhân với quyền lợi của cả tập thể. PVEP tập trung phát huy vai trò của người đứng đầu và sức mạnh trí tuệ của tập thể lãnh đạo, đảm bảo thực hiện kế hoạch phát triển theo định hướng của Tập đoàn, phù hợp với năng lực, điều kiện thực tế của tổng công ty và hướng tới mục tiêu hàng đầu.

pvep viet tiep ban hung ca nhung nguoi di tim lua
Người lao động của PVEP trên giàn Đại Hùng 01

Song song với đó là xây dựng, duy trì và phát triển quan hệ hợp tác cùng có lợi với các đối tác, các công ty dầu khí quốc tế và quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước của các nước - nơi mà tổng công ty đang tìm kiếm, triển khai dự án dầu khí. Không chỉ có vậy, PVEP luôn không ngừng đổi mới, sáng tạo và chuyên nghiệp trong quản lý điều hành, mạnh dạn trong ứng dụng các công cụ quản lý, phân bổ nguồn lực một cách hợp lý, tối ưu, nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của tổng công ty trước các đối tác, đặc biệt trong việc phát triển, mở rộng hợp tác với các nhà thầu trong hoạt động dầu khí quốc tế.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất và năng lực đảm trách nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những sáng kiến, sáng chế chuyên môn, PVEP cũng chủ trương sáng tạo đột phá trong chính sách con người, không ngừng hoàn thiện chế độ đãi ngộ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV, khuyến khích người lao động gắn bó tâm huyết với nghề và cống hiến hơn nữa cho sự phát triển của tổng công ty.

Thời gian gần đây, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, PVEP vẫn chú trọng công tác tái cấu trúc để không ngừng cải tiến, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó, PVEP đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, hoàn thiện phương án tái cơ cấu tổng công ty và các đơn vị thành viên giai đoạn 2016-2020 để trình Tập đoàn phê duyệt. Sau khi được Chính phủ chấp thuận về cơ chế đặc thù cho mô hình công ty điều hành của PVEP, tổng công ty đã phối hợp với Tập đoàn hoàn thiện Dự thảo Điều lệ Tập đoàn để trình Chính phủ.

Năm 2016 là mốc thời gian khó khăn nhất đối với PVEP từ trước đến nay, song với định hướng lãnh đạo đúng đắn, sự sát sao trong quản lý, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy và ban lãnh đạo, cùng với nỗ lực của toàn thể CBCNV, PVEP đã đứng vững trước mọi thử thách, hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí, để tiếp tục có đóng góp lớn cho Tập đoàn và ngân sách Nhà nước. Khó khăn từ sự suy giảm của giá dầu thô cũng đã bộc lộ những khiếm khuyết trong hệ thống để buộc PVEP phải nỗ lực khắc phục, hoàn thiện, đề xuất, kiến nghị các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và Tập đoàn chia sẻ, thấu hiểu hơn để có sự hỗ trợ tích cực, giúp PVEP vượt qua giai đoạn hết sức khó khăn.

Mặc dù xuất phát điểm muộn hơn so với các công ty dầu khí quốc tế, từ một đơn vị ban đầu chỉ quản lý giám sát các nhà thầu nước ngoài thực hiện các hợp đồng tìm kiếm thăm dò khai thác dầu khí tại Việt Nam, PVEP ngày hôm nay đã trở thành đơn vị chủ lực trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí, là nhà điều hành trực tiếp, có vai trò và tiếng nói ngang bằng với các nhà thầu quốc tế trong 41 dự án thăm dò khai thác dầu khí tại Việt Nam và 11 dự án ở các quốc gia trên thế giới. Các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí được PVEP triển khai cả chiều rộng lẫn chiều sâu.

Trải qua chặng đường phát triển đầy gian khó, PVEP đã từng bước trở thành một công ty dầu khí quốc tế thực thụ, lớn mạnh vượt bậc về tiềm lực tài chính so với những ngày đầu thành lập. PVEP xứng đáng là đơn vị chủ lực của Tập đoàn, thực hiện vai trò là công cụ điều tiết vĩ mô của nền kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho đất nước. Chặng đường trước mắt tuy khó khăn, chông gai, nhưng tập thể lãnh đạo và người lao động PVEP luôn bản lĩnh, tự tin bước tiếp, hứa hẹn gặt hái những thành quả lao động, sáng tạo mới.

Huyền Trang