PVN - 7 nhóm giải pháp đồng bộ

14:01 | 09/11/2017

|
Để thực hiện khẩn trương và nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Bộ Công Thương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp (DN) Nhà nước; xử lý các tồn tại, yếu kém của một số DN chậm tiến độ, kém hiệu quả; quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và những năm tiếp theo, ngày 10-10-2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 136-CT/ĐU về “Tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và người đứng đầu DN, đơn vị nhằm ổn định tình hình, đảm bảo tăng trưởng, phát triển bền vững, thực hiện nghiêm quyết định, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”. 

Trong những năm qua, được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Tập đoàn) đã không ngừng phát triển, trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, cơ bản hoàn chỉnh và đồng bộ từ khâu tìm kiếm, thăm dò và khai thác đến vận chuyển, chế biến, tồn trữ, phân phối, dịch vụ và xuất nhập khẩu; đóng góp quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách Nhà nước; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội; đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia có hiệu quả bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông và giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện Chiến lược biển Việt Nam. Tập đoàn đã xây dựng được đội ngũ chuyên môn cao, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

pvn 7 nhom giai phap dong bo

Tuy nhiên, từ tháng 10-2014 đến nay và sau 2 năm thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, tình hình kinh tế thế giới diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường; đặc biệt giá dầu thô sụt giảm và giữ ở mức thấp kéo dài đã tác động trực tiếp đến kinh tế nước ta; trong đó, Tập đoàn chịu tác động lớn và sâu rộng không chỉ hiện tại mà dự báo cả trong tương lai.

Tại Chỉ thị số 136-CT/ĐU, Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn, các cấp ủy, các đơn vị, đoàn thể trong toàn Tập đoàn tập trung thực hiện tốt 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, gồm: Phát triển sản xuất đảm bảo tăng trưởng bền vững liên tục trong các năm 2017, 2018, 2019, 2020; tập trung thực hiện tái cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả DN; tập trung xử lý dứt điểm 5 dự án khó khăn, thua lỗ; tập trung xử lý các khó khăn, tái cấu trúc PVEP, PVC, PVcomBank; các dự án đầu tư ở ngoài nước và tiền gửi của các đơn vị tại OceanBank; xử lý tổng thể các khó khăn về triển khai các dự án đầu tư; chủ động hợp tác với các cơ quan điều tra, thanh tra, tố tụng, xét xử và tập trung xử lý triệt để các nội dung, nhiệm vụ, các tồn tại theo kết luận kiểm tra, thanh tra, điều tra, xét xử; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chức năng Đảng ủy lãnh đạo trực tiếp, mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp theo Quy định 69-QĐ/TW ngày 13-2-2017 của Ban Bí thư; chú trọng xử lý khủng hoảng truyền thông, phục hồi thương hiệu và Văn hóa Dầu khí.

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 18-10-2017: Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan rà soát lại Dự thảo Quy chế quản lý tài chính Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) do Bộ Tài chính trình Chính phủ, thống nhất đề xuất phương án xử lý theo đúng ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 11688-CV/VPTW ngày 25-9-2015 của Văn phòng Trung ương Đảng, tạo điều kiện thuận lợi, chủ động cho PVN trong đầu tư kinh doanh phù hợp với đặc thù của ngành Dầu khí, đồng thời bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với pháp luật hiện hành.

Ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, để cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung của Chỉ thị, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung được nêu tại Chỉ thị, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 70 - HD/TGĐU về việc xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 136. Hướng dẫn chỉ rõ, các cấp ủy Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Tập đoàn do người đứng đầu chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng cấp; xây dựng kế hoạch thực hiện sát với điều kiện thực tiễn của đơn vị, DN, đoàn thể và có tính khả thi. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn cũng chỉ đạo, việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả, không qua loa, hình thức.

Tại Hướng dẫn số 70 - HD/TGĐU, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn nêu rõ, việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị phải được thực hiện trên cơ sở đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các nhiệm vụ và giải pháp của Chỉ thị và các nhiệm vụ, giải pháp từ kết quả kiểm điểm của đơn vị, DN theo Kế hoạch số 159-KH/ĐU ngày 14-6-2017 của Đảng ủy Tập đoàn.

Đến thời điểm này, sau 1 tháng được ban hành, có thể nói, trong toàn hệ thống của Tập đoàn, tinh thần và nội dung của Chỉ thị số 136 đã được quán triệt đến các chi bộ, chi đoàn, chi hội. Không chỉ các nhà lãnh đạo, quản lý mà toàn thể CBCNV-LĐ toàn Tập đoàn đều thể hiện quyết tâm cao, đoàn kết, chung sức, chung lòng để vượt qua mọi thử thách, khó khăn, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, khai thác hiệu quả tài nguyên dầu khí cho đất nước.

Trích Chỉ thị 136: “Chỉ đạo quyết liệt việc thúc đẩy các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tập đoàn: vận hành hiệu quả, an toàn, tối ưu công suất các nhà máy/công trình dầu khí; lấy lại tiến độ các dự án đầu tư đã chậm trên cơ sở đảm bảo chất lượng công trình; tiết kiệm chi phí, sử dụng tối đa các dịch vụ trong nội bộ Tập đoàn theo nguyên tắc thị trường, đảm bảo chất lượng, hiệu quả của dự án, thực hiện theo quy định của pháp luật, tập trung nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các cơ chế đặc thù; tháo gỡ và đề xuất Chính phủ, Bộ Công Thương giải quyết khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; chấn chỉnh và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để có giải pháp xử lý kịp thời, nhằm giúp đỡ các đơn vị phát triển hiệu quả và bền vững”.

Ngân Hà