PVN tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu năm 2017

09:59 | 13/01/2018

|
Ngày 12/1/2018, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và Triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tại hội nghị, 13 tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác năm 2017 đã được vinh danh.

DANH SÁCH TẬP THỂ CÁ NHÂN TIÊU BIỂU NĂM 2017 CỦA PVN

Tiêu biểu trong công tác Khai thác dầu thô:

 1. Ban Khai thác Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 2. Công ty điều hành chung Thăng Long (TLJOC), Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)
 3. Ông Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

Tiêu biểu trong công tác Cổ phần hóa doanh nghiệp:

 1. Công ty TNHH Lọc - Hoá Dầu Bình Sơn (BSR)
 2. Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)
 3. Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower)

Tiêu biểu về Hiệu quả sản xuất kinh doanh:

 1. Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)
 2. Công ty TNHH Lọc - Hoá Dầu Bình Sơn (BSR)
 3. Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)
 4. Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans)
 5. Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco)
 6. Công ty TNHH Liên doanh Rusvietpetro

Tiêu biểu trong công tác Quản trị doanh nghiệp: Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC).

Dưới đây là chùm ảnh giới thiệu các cá nhân và tập thể tiêu biểu được vinh danh:

Bùi Công