PVOIL sơ kết công tác Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh

17:05 | 12/07/2017

|
Vừa qua tại TP Đà Nẵng, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu hợp nhất ước đạt 23.439 tỷ đồng, hoàn thành 69% kế hoạch năm và tăng 43% so với cùng kỳ.  

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVOIL, đồng chí Nguyễn Hữu Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên PVOIL, đồng chí Cao Hoài Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVOIL.

Thay mặt Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên PVOIL đã trình bày báo cáo kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

pvoil so ket cong tac dang va hoat dong san xuat kinh doanh
Đồng chí Nguyễn Hữu Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đảng bộ PVOIL hiện có 38 chi, đảng bộ trực thuộc với 1.610 đảng viên, trong đó có 23 đảng bộ cơ sở, 7 chi bộ cơ sở và 8 chi bộ trực thuộc (có một chi bộ ở nước ngoài). Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm đáng kể cả về số lượng và chất lượng. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ PVOIL đã kết nạp 25 đảng viên mới, chuyển chính thức cho 48 đảng viên, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 38 quần chúng ưu tú, bồi dưỡng lý luận chính trị cho 52 đảng viên mới kết nạp.

6 tháng qua, Đảng ủy PVOIL đã bám sát Nghị Quyết số 75-NQ/ĐU của Đảng ủy và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của Tổng công ty nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017.

Đảng ủy PVOIL đã lãnh đạo hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu Chiến binh Tổng công ty phát huy được vai trò và sức mạnh của đoàn thể chính trị - xã hội, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thực hiện an sinh xã hội và làm nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước. Công tác an sinh xã hội được duy trì với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần xây dựng văn hóa và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng của người lao động PVOIL.

Tại hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ PVOIL và nghe báo cáo chuyên đề về tình hình kinh tế Việt Nam do PGS. TS Trần Đình Thiên - Viện Trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trình bày.

pvoil so ket cong tac dang va hoat dong san xuat kinh doanh
Đồng chí Cao Hoài Dương - Tổng Giám đốc PVOIL - báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm

Thay mặt Ban lãnh đạo PVOIL, đồng chí Cao Hoài Dương - Tổng Giám đốc đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm sản lượng tiêu thụ toàn hệ thống PVOIL ước đạt 1.645 nghìn m3 xăng dầu các loại, hoàn thành 51% kế hoạch năm và tăng 6% so với cùng kỳ, sản lượng bán lẻ qua hệ thống cửa hàng xăng dầu (CHXD) tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu hợp nhất ước đạt 23.439 tỷ đồng, hoàn thành 69% kế hoạch năm và tăng 43% so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 4.151 tỷ đồng, hoàn thành 73% kế hoạch năm và tăng 11% so với cùng kỳ; triển khai kinh doanh E5 theo đúng lộ trình của Chính phủ và kế hoạch của Tập đoàn, theo đó, sản lượng xăng E5 ước đạt 80,5 nghìn m3, hoàn thành 57% kế hoạch năm, tương đương so với cùng kỳ năm 2016.

Kết quả lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn PVOIL 6 tháng đầu năm ước đạt 202 tỷ đồng, hoàn thành 62% kế hoạch năm và bằng 94% so với cùng kỳ năm 2016.

Dự báo trong 6 tháng cuối năm 2017, tình hình kinh doanh xăng dầu nói chung vẫn còn nhiều khó khăn do giá dầu thế giới liên tục biến động với xu hướng giảm, kinh tế trong nước còn có những dấu hiệu bất ổn, không bền vững. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy, Ban lãnh đạo PVOIL tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cùng toàn thể người lao động phát huy mọi nguồn lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2017 với các giải pháp cụ thể quyết liệt trong điều hành sản xuất kinh doanh.

PVOIL theo dõi chặt chẽ diễn biến giá dầu thô, xăng dầu trên thị trường thế giới, gắn chặt với chính sách điều hành giá của Nhà nước, quản trị và điều hành kinh doanh linh hoạt trong các khâu, đặc biệt duy trì tồn kho ở mức hợp lý nhằm giảm thiểu lỗ khi giá xuống; quản lý chặt chẽ chất lượng xăng dầu; tăng cường công tác quản lý dòng tiền, công nợ và triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh trong toàn hệ thống…

pvoil so ket cong tac dang va hoat dong san xuat kinh doanh
PVOIL tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong lao động sáng tạo

Bên cạnh các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thường xuyên, PVOIL sẽ tập trung nguồn lực để nâng cấp, mở rộng cơ sở hạ tầng pha chế xăng E5, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để sẵn sàng kinh doanh đại trà xăng E5 từ ngày 1/1/2018 theo lộ trình của Chính phủ; hoàn thành việc IPO và lựa chọn cổ đông chiến lược của Tổng công ty; hoàn thành các dự án đầu tư trọng điểm đúng tiến độ, bao gồm cả các dự án nâng cao năng lực quản lý điều hành doanh nghiệp để đáp ứng các thay đổi chính sách của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

Với những kết quả đã đạt được qua 6 tháng qua, PVOIL tự tin hướng tới việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của cả năm 2017.

Tại hội nghị, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và lao động sáng tạo của CBCNV PVOIL đã được ghi nhận và tuyên dương.

T. Thanh