• Thư chúc mừng

    Thư chúc mừng

    Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam Ngô Thường San gửi thư chúc mừng Tập ...
  • Thư chúc mừng

    Thư chúc mừng

    Thân mến gửi cán bộ, công nhân viên, người lao động Dầu khí và hội ...
Khong Tim thay file giao dien!/var/www/petrotimes.vn/web/modules/frontend/themes/petrovietnam//petroVietnam/tpl_col_center_general_inc.html