Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

Trong khó khăn doanh thu bán dầu đạt gần 2 tỉ USD

06:50 | 18/02/2018

|
Năm 2017, mặc dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, giá dầu thô vẫn giữ ở mức thấp, chưa ổn định, tiếp tục gây ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều đơn vị dầu khí, song Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan.

Trong năm vừa qua, do điều kiện địa chất - kỹ thuật của các mỏ Bạch Hổ và Rồng Lô 09-1 đang trong giai đoạn cuối của thời kỳ khai thác khá phức tạp, khiến hệ số suy giảm sản lượng các giếng chuyển tiếp cao hơn dự báo từ 19% lên 40%; bên cạnh đó, các giếng mới chưa kịp đưa vào khai thác do công tác khoan gặp nhiều sự cố phức tạp, trong khi các mỏ mới như Gấu Trắng, Thỏ Trắng đều là mỏ nhỏ khiến kế hoạch khai thác dầu năm 2017 của Vietsovpetro gặp nhiều rủi ro về mặt địa chất, công nghệ và kỹ thuật.

Với những khó khăn như vậy, Vietsovpetro chỉ hoàn thành 94,7% kế hoạch khai thác dầu với 4.735 triệu tấn dầu/condensate, tuy nhiên vẫn vượt 24% sản lượng khai thác khí với 234 triệu m3 khí thiên nhiên và cung cấp vào bờ hơn 1,6 tỉ m3 khí đồng hành, vượt 19% kế hoạch, trong đó lượng khí đồng hành từ Lô 09-1 ước đạt 540 triệu m3, vượt 8% so với kế hoạch.

trong kho khan doanh thu ban dau dat gan 2 ti usd
Niềm tự hào của CBNV giàn nén khí mỏ Rồng - Đồi Mồi khi đạt mốc sản lượng 2 tỉ m3 khí khai thác đưa về bờ

Mặc dù sản lượng khai thác dầu không đạt được như kỳ vọng, song doanh thu bán dầu/khí cả năm của Vietsovpetro ước đạt 1,97 tỉ USD, vượt 3,5% kế hoạch. Vietsovpetro cũng hoàn thành kế hoạch doanh thu bán dầu và condensate trước 17 ngày (kế hoạch được giao là 1,886 tỉ USD) và hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách Việt Nam gồm thuế và lợi nhuận từ dầu/condensate là 875,4 triệu USD. Lợi nhuận phía Việt Nam đạt 146,4 triệu USD, vượt 3,3% kế hoạch và lợi nhuận phía Liên bang Nga đạt 143,1 triệu USD, vượt 5,1% kế hoạch.

Bên cạnh đó, với tư cách là nhà thầu vận hành khai thác mỏ, năm nay Vietsovpetro tiếp tục thực hiện dịch vụ khai thác an toàn cho Công ty Dầu khí Việt Nga Nhật (VRJ) ở mỏ Đồi Mồi ước đạt gần 95 nghìn tấn dầu, mỏ Cá Ngừ Vàng trên 1,5 triệu thùng dầu, mỏ Tê Giác Trắng, Hải Sư Đen và Hải Sư Trắng trên 14 triệu thùng dầu.

Liên doanh cũng tiếp tục thực hiện việc cung ứng dịch vụ cho bên ngoài như: thu gom và cung cấp khí đồng hành từ Lô 09-1 vào bờ; dịch vụ nén và cung cấp khí vào bờ từ các mỏ Cá Ngừ Vàng, Tê Giác Trắng, Rạng Đông, v.v…; đồng thời tiếp tục vận hành khai thác các mỏ lân cận như: Cá Ngừ Vàng, Nam Rồng - Đồi Mồi, Tê Giác Trắng; xây dựng 4 nhà giàn DK cho Bộ Quốc phòng, đặc biệt đã hoàn thành lắp đặt trên biển trước 9 ngày so với tiến độ được phê duyệt, tiết kiệm hàng chục tỉ đồng chi phí cho chủ đầu tư.

Tổng doanh thu từ hoạt động dịch vụ ngoài ước đạt gần 174 triệu USD, vượt 12% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế từ hoạt động cung cấp dịch vụ ngoài dự kiến là 36,97 triệu USD, vượt 163% so với kế hoạch là 14,06 triệu USD.

Điều đáng ghi nhận là mặc dù phải thực hiện khá nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức, cắt giảm số lượng lớn về định biên lao động nhưng Vietsovpetro vẫn đảm bảo được nhân lực cho nhu cầu sản xuất, hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao. Trong năm qua, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, cả về nhân lực và trang thiết bị, Vietsovpetro đã tiến hành tổ chức lại, sáp nhập một số đơn vị, phòng, ban, bộ phận của Vietsovpetro theo hướng giữ các bộ phận, đơn vị cốt lõi để thực hiện nhiệm vụ sản xuất chính, đồng thời giảm dần các lĩnh vực sản xuất phụ, các ngành nghề lao động giản đơn và chuyển sang thuê ngoài.

Cùng với việc thực hiện các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức, Vietsovpetro cũng đã rà soát tinh giản biên chế của tất cả các phòng, ban, bộ máy điều hành và các đơn vị sản xuất. Tính đến 15-12-2017, Vietsovpetro đã giảm được 503 chức danh, trong đó có 467 chức danh phía Việt Nam và 36 chức danh phía Nga, vượt chỉ tiêu 203 chức danh so với kế hoạch Hội đồng 47 giao phó.

trong kho khan doanh thu ban dau dat gan 2 ti usd
Kỹ sư làm việc tại giàn BK-TNG mỏ Thiên Ưng

Trên cơ sở nghị quyết Hội đồng 48, Vietsovpetro đã đặt ra các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu năm 2018, cụ thể dự kiến kế hoạch doanh thu năm 2018 ở mức 1,55 tỉ USD. Kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước Việt Nam dự kiến 631,6 triệu USD, lợi nhuận phía Việt Nam hơn 115 triệu USD và lợi nhuận phía Liên bang Nga gần 111 triệu USD.

Năm 2018 được đánh giá là năm khởi sắc đối với ngành Dầu khí, tuy nhiên Vietsovpetro vẫn phải tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn và thách thức. Điển hình như tình trạng các mỏ dầu khai thác đang trong giai đoạn cuối với độ ngập nước tăng nhanh và diễn biến khó lường, ở Lô 09-1 vị trí các giếng khoan thăm dò để có xác suất thành công cao còn rất ít, giá dầu vẫn chưa hồi phục ổn định... Để hoàn thành kế hoạch do Hội đồng giao, tập thể lao động Vietsovpetro xác định cần phải đoàn kết nhất trí và tập trung trí tuệ cao hơn nữa, áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ mới và tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí để bảo đảm hoàn thành kế hoạch sản xuất trong hạn mức chi phí được phê duyệt.

Năm 2017 Vietsovpetro đã hoàn thành 31 đề tài nghiên cứu khoa học, 20 đề tài khảo sát thiết kế, phân tích tổng cộng gần 6.500 mẫu các loại và thực hiện hơn 600 nhiệm vụ ngoài kế hoạch. Đặc biệt về sáng kiến, sáng chế đã có 96 sáng kiến được xem xét công nhận trên tổng số 136 giải pháp đăng ký (bao gồm một số giải pháp chuyển tiếp từ năm 2016). Tổng giá trị làm lợi do áp dụng các sáng kiến trong năm áp dụng đầu tiên là 10,024 triệu USD.

Nguyên Phương