Vietsovpetro hoàn thành các chỉ tiêu chính trong sản xuất kinh doanh năm 2017

09:13 | 29/12/2017

|
(PetroTimes) - Dự kiến đến hết tháng 12/2017, Vietsovpetro sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu.  

Sáng ngày 28/12, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018.

Đến dự hội nghị, về phía khách mời có bà Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Về phía Vietsovpetro gồm các cán bộ lãnh đạo và người lao động Việt Nam, Liên bang Nga. Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị gồm ông Từ Thành Nghĩa, Tổng giám đốc Vietsovpetro và ông Bondarenko V.A - Phó Tổng giám đốc thứ nhất Vietsovpetro.

vietsovpetro hoan thanh cac chi tieu chinh trong san xuat kinh doanh nam 2017
Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018 của Vietsovpetro

Phát biểu khai mại hội nghị, ông Từ Thành Nghĩa đã tóm tắt tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh của Vietsovpetro năm 2017.

Theo đó, năm 2017 đối với tập thể lao động Vietsovpetro là một năm đầy khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết nhất trí, nỗ lực của tập thể người lao động Vietsovpetro cùng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo hai Nhà nước, các bộ, ban ngành Trung ương và địa phương, dự kiến đến hết tháng 12 Vietsovpetro sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu như kế hoạch khai thác khí và condensate, kế hoạch cung cấp khí vào bờ, xây dựng các công trình biển, doanh thu, nộp ngân sách Việt Nam, lợi nhuận hai phía và tiết giảm chi phí.

Cụ thể, Vietsovpetro đã khai thác được 234 triệu mét khối khí thiên nhiên (124% kế hoạch). Cung cấp vào bờ hơn 1,6 tỷ mét khối khí đồng hành (đạt 119% kế hoạch), trong đó lượng khí từ lô 09-1 ước đạt 540 triệu mét khối, vượt mức kế hoạch 40 triệu mét khối (đạt 108% so với kế hoạch). Doanh thu bán dầu/khí cả năm ước đạt 1.97 tỷ USD (bằng 103,5% kế hoạch và ngày 14/12/2017 Vietsovpetro đã hoàn thành kế hoạch doanh thu bán dầu và condensate trước 17 ngày (so với kế hoạch được giao là 1,886 tỷ USD). Ngày 22/12/2017 đã hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách Việt Nam gồm thuế và lợi nhuận từ dầu/condensate 875,4 triệu USD (so với kế hoạch 866,8 triệu USD).

vietsovpetro hoan thanh cac chi tieu chinh trong san xuat kinh doanh nam 2017
Ông Từ Thành Nghĩa báo cáo kết quả SXKD tại hội nghị

Trong khoan khai thác, tại lô 09-1 đã thực hiện 55,129 nghìn mét khoan (đạt 101% kế hoạch), kết thúc thi công 17 giếng (100% kế hoạch), thực hiện sửa chữa lớn 33 lượt giếng khoan (122% kế hoạch), sửa chữa giếng đặc biệt 18/32.566 mét so với kế hoạch 15/31.210 mét. Tốc độ khoan thương mại 11 tháng đạt 2.493 mét/tháng máy. Trong tìm kiếm thăm dò, ở Lô 09-3/12, đã khoan và thử vỉa thành công giếng thăm dò CT-5X, gia tăng trữ lượng thu hồi dự báo ở mức 1,027 triệu tấn.

Bên cạnh đó, với tư cách là nhà thầu vận hành khai thác mỏ, năm 2017 Vietsovpetro tiếp tục thực hiện dịch vụ khai thác an toàn cho VRJ ở mỏ Đồi Mồi ước đạt gần 95 nghìn tấn dầu (đạt 123% so với kế hoạch), mỏ Cá Ngừ Vàng trên 1,5 triệu thùng dầu, mỏ Tê Giác Trắng, Hải Sư Đen và Hải Sư Trắng trên 14 triệu thùng dầu.

Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, Vietsovpetro đã hoàn thành công tác xây lắp và đưa vào hoạt động giàn ThTC-3 (7/5/2017) sớm trước 13 ngày so với kế hoạch. Hệ thống đường ống ngầm dẫn dầu, khí gaslift, bơm ép nước và thu gom khí thấp áp đã được đưa vào khai thác đúng tiến độ đáp ứng kịp thời công tác vận hành khai thác giàn ThTC-3.

Tổng doanh thu từ hoạt động dịch vụ ngoài ước đạt gần 174 triệu USD (112% kế hoạch). Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động cung cấp dịch vụ ngoài dự kiến là 36,97 triệu USD (đạt 263% so với kế hoạch là 14,06 triệu USD).

Năm 2017 Vietsovpetro đã tiết giảm chi phí được 40,5 triệu USD (kế hoạch - 14,5 triệu USD). Về công tác nhân sự, tính đến 15/12/2017, Vietsovpetro đã giảm được 503 chức danh (467 chức danh phía Việt Nam và 36 chức danh phía Nga) so với HĐ 47 - 300 chức danh.

Các lĩnh vực hoạt động khác phục vụ cho công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí như nghiên cứu khoa học, khảo sát thiết kế, địa vật lý, vận tải biển, cơ điện, kho cảng cùng các hoạt động phụ trợ đã tiến hành đồng bộ, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch của Vietsovpetro năm 2017.

vietsovpetro hoan thanh cac chi tieu chinh trong san xuat kinh doanh nam 2017
Chánh Kinh tế Vietsovpetro trình bày tham luận

Tuy nhiên, trong năm 2017, Vietsovpetro không hoàn thành kế hoạch khoan tìm kiếm thăm dò và sản lượng dầu khai thác. Theo báo cáo cả năm đã khoan 11.589 mét đạt 81,1% kế hoạch. Nguyên nhân là do thay đổi kế hoạch khoan và ngừng hoạt động để ứng phó với cơn bão số 16. Còn sản lượng dầu khai thác chỉ đạt 4,735 triệu tấn dầu/condensate (94,7% kế hoạch). Nguyên nhân chính là do điều kiện địa chất - kỹ thuật của các mỏ Bạch Hổ và Rồng lô 09-1 đang trong giai đoạn cuối của thời kỳ khai thác rất phức tạp, khó dự báo, các mỏ mới như Gấu Trắng, Thỏ Trắng đều là mỏ nhỏ, bên cạnh đó kế hoạch khai thác dầu năm 2017 được xác định ở mức cao chưa tính đến các hệ số rủi ro về mặt địa chất, công nghệ và kỹ thuật, hệ số suy giảm sản lượng các giếng chuyển tiếp cao hơn dự báo, gặp nhiều sự cố phức tạp trong công tác khoan...

Kết thúc một năm thực sự khó khăn, tuy chưa hoàn toàn đạt được như kỳ vọng nhưng với những kết quả đạt được, Tổng giám đốc Từ Thành Nghĩa đã biểu dương sự nỗ lực phấn đấu không ngừng trong lao động sản xuất, sự thấu hiểu, chia sẻ với Ban lãnh đạo của toàn thể cán bộ công nhân viên Vietsovpetro.

vietsovpetro hoan thanh cac chi tieu chinh trong san xuat kinh doanh nam 2017
Ông Bondarenko V.A – Phó Tổng giám đốc thứ nhất Vietsovpetro phát động phong trào thi đua năm 2018

Tại hội nghị, Tổng giám đốc Từ Thành Nghĩa đã nêu những kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Ông nhấn mạnh: “Năm 2018 tập thể lao động Vietsovpetro sẽ tiếp tục đứng trước những khó khăn và thách thức, đó là: Các mỏ dầu khai thác đang trong giai đoạn cuối với độ ngập nước tăng nhanh và diễn biến khó lường, ở lô 09-1 vị trí các giếng khoan thăm dò để có xác suất thành công cao còn rất ít, giá dầu vẫn chưa hồi phục ổn định. Để hoàn thành kế hoạch do Hội đồng giao như khai thác 4,0 triệu tấn dầu/condensate, 126,5 triệu m3 khí thiên nhiên, cung cấp về bờ 280,6 triệu m3 khí từ lô 09-1; khoan thăm dò, khai thác trên 55 nghìn mét... tập thể lao động Vietsovpetro cần phải đoàn kết nhất trí và tập trung trí tuệ cao hơn nữa, áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ mới và tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh”.

Hội nghị đã nghe các tham luận về Các biện pháp tối ưu hóa chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động Vietsovpetro; Quản lý luân chuyển vật tư thiết bị theo hướng hoạt động và huy động kịp thời vật tư thiết bị vào sản xuất, sử dụng hiệu quả vật tư và giảm tồn kho; Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và tối ưu hóa định biên lao động và chi phí nhân viên; Các giải pháp hoàn thành kế hoạch Tìm kiếm - Thăm dò năm 2018... Các tham luận đã đi sâu vào từng lĩnh vực, đánh giá, phân tích cụ thể các mặt đã đạt được cũng như các hạn chế còn tồn tại và đề ra các giải pháp, phương hướng cần thực hiện trong năm 2018.

vietsovpetro hoan thanh cac chi tieu chinh trong san xuat kinh doanh nam 2017
Các tập thể nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc năm 2017

Ông Bondarenko V.A - Phó Tổng giám đốc thứ nhất Vietsovpetro đã phát động phong trào thi đua năm 2018, kêu gọi tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro nói chung và từng cán bộ công nhân viên nói riêng tiếp tục duy trì và tham gia phong trào thi đua, nâng cao trách nhiệm cá nhân vì sự nghiệp phát triển của Vietsovpetro và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất năm 2018 đã được phê duyệt.

Tại hội nghị, Tổng giám đốc Vietsovpetro đã trao tặng Bằng chứng nhận Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 11 phòng ban Bộ máy điều hành và 7 đơn vị thành viên.

T.V