e magazine tiep tuc dua pvn vuot qua kho khan ton tai va phat trien

Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) Lê Mạnh Hùng nhận định, tình hình kinh tế vĩ mô vẫn còn nhiều biến động, nhiều yếu tố liên quan đến động lực tăng trưởng vẫn còn nhiều thách thức. PVN vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Tổng giám đốc lưu ý, mặc dù các đơn vị đang từng bước ổn định sản xuất kinh doanh và xu hướng thị trường được dự báo đến tháng 6 và hết quý II sẽ có diễn biến tích cực hơn nhưng với các khu vực như khai thác và hóa dầu vẫn nhận thấy rõ những khó khăn, vì vậy cần phải có những đánh giá thị trường thận trọng hơn.

e magazine tiep tuc dua pvn vuot qua kho khan ton tai va phat trien

Kể từ đầu năm đến nay, tác động của đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế toàn cầu, nhiều nước rơi vào suy thoái kinh tế trầm trọng, kinh tế trong nước và đời sống nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề. Đặc biệt, giá dầu liên tục suy giảm mạnh kéo dài nhất trong lịch sử (có lúc giao dịch dầu WTI ở mức âm 37,6USD/thùng vào ngày 21/4/2020) đã ảnh hưởng nặng nền đến hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN.

e magazine tiep tuc dua pvn vuot qua kho khan ton tai va phat trien

Trước bối cảnh đó, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã tập trung xây dựng và triển khai gói giải pháp ứng phó với “khủng hoảng kép” tổng thể cho Tập đoàn và cụ thể cho 5 lĩnh vực hoạt động chính. Bên cạnh đó, tiếp tục có những báo cáo, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền nhằm gỡ khó cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn để duy trì hoạt động trong điều kiện vô cùng khó khăn hiện nay.

Bằng những nỗ lực, cố gắng triển khai các giải pháp ứng phó "khủng hoảng kép" một cách đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, 4 tháng đầu năm 2020, tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất, sản lượng sản xuất cơ bản hoàn thành vừa vượt mức đề ra. Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu 4 tháng đạt 7,2 triệu tấn, vượt 7,7% kế hoạch 4 tháng. Sản xuất điện đạt 7,03 tỷ kWh. Sản xuất đạm đạt 601,6 nghìn tấn, vượt 7,8% kế hoạch 4 tháng. Sản xuất xăng dầu ước đạt 4,53 triệu tấn, vượt 2,2% kế hoạch 4 tháng.

Tình hình tiêu thụ xăng dầu tháng 4/2020 bắt đầu khởi sắc, sản lượng tiêu thụ xăng dầu của BSR và PVNDB đều tăng 3,6-17,6% so với tháng trước. Việc này khiến cho tình trạng tồn kho các sản phẩm tháng 4 có xu hướng giảm so tháng 3, tuy nhiên vẫn còn tương đối cao.

e magazine tiep tuc dua pvn vuot qua kho khan ton tai va phat trien

Bên cạnh đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, PVN và các đơn vị đã tập trung, chủ động ứng phó với đại dịch Covid-19. Công tác an toàn, an ninh, công tác phòng chống đại dịch Covid-19 tại các đơn vị, công trường, nhà máy được các nhà thầu dầu khí, đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

e magazine tiep tuc dua pvn vuot qua kho khan ton tai va phat trien

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban với Tổng giám đốc các đơn vị trong Tập đoàn, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng nhận định, tình hình kinh tế vĩ mô vẫn còn nhiều biến động, những yếu tố liên quan đến động lực tăng trưởng vẫn còn nhiều thách thức. PVN vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Tổng giám đốc lưu ý, mặc dù các đơn vị đang từng bước ổn định sản xuất kinh doanh và xu hướng thị trường được dự báo đến tháng 6 và hết quý II sẽ có diễn biến tích cực hơn nhưng với các khu vực như khai thác và hóa dầu vẫn nhận thấy rõ những khó khăn, vì vậy cần phải có những đánh giá thị trường thận trọng hơn.

e magazine tiep tuc dua pvn vuot qua kho khan ton tai va phat trien

Về giải pháp đối với các đơn vị thành viên của Tập đoàn trong thời gian tới, Tổng giám đốc nhấn mạnh, theo như dự báo, giá dầu trong thời gian tới chắc chắn sẽ không phục hồi nhanh, nếu phục hồi cũng không thể cao, vì vậy các đơn vị cần phải xây dựng phương án kinh doanh phù hợp để chung sống lâu dài với giá dầu ở mức 30 USD/thùng, đây cũng là phương án để căn cứ cân đối các nguồn lực khác.

Cụ thể, theo Tổng giám đốc, các đơn vị phải tiếp tục tiết giảm chi phí theo giải pháp đồng biến giá dầu giữa khâu đầu và các chuỗi giá trị cho đến hết khối dịch vụ. Đây là giải pháp tốt nhất lúc này để PVN vượt qua khủng hoảng hiện nay.

Trong tháng 5 và các tháng còn lại của Quý II, Tổng giám đốc đề nghị các đơn vị phải thay đổi cách quản trị để phù hợp hơn với các biến động vì tình hình đã nghiêm trọng hơn dự báo. Mặt khác, qua đánh giá đã có những cơ hội để phục hồi tăng trưởng, cần chuẩn bị tốt các điều kiện để năm bắt nhanh nhất cơ hội.

Đến nay, mặc dù tình hình dịch bệnh trong nước đã phần nào được kiểm soát nhưng với các đối tác nước ngoài của PVN vẫn còn rất nhiều nguy cơ, do đó các đơn vị cần phải có ý thức trong việc phòng chống dịch, nhằm giảm thiểu thấp nhất những tác động của dịch bệnh đến hoạt động của các dự án.

e magazine tiep tuc dua pvn vuot qua kho khan ton tai va phat trien

e magazine tiep tuc dua pvn vuot qua kho khan ton tai va phat trien

Nội dung: Minh Loan – Hiền Anh

Thiết kế: Duy Tiến

e magazine tiep tuc dua pvn vuot qua kho khan ton tai va phat trien[E-magazine] Phát huy vai trò ngành dầu khí trong chiến lược phát triển đất nước thời kỳ mới
e magazine tiep tuc dua pvn vuot qua kho khan ton tai va phat trien[E-magazine] PVN - Tâm thế vượt "khủng hoảng kép"
e magazine tiep tuc dua pvn vuot qua kho khan ton tai va phat trien[E-magazine] Làm việc từ xa "Cũ người mới ta"