Công trình nghiên cứu của BSR được giới thiệu đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2018

Công trình “Nâng cao độ tin cậy và tối ưu hóa vận hành trạm giảm ôn giảm áp trong Nhà máy lọc dầu Dung Quất” được lựa chọn để đưa vào Sách vàng Sáng tạo ...

Tuổi trẻ Công ty Mẹ - PVN tổ chức chương trình giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng tại ATK Định Hóa

Đoàn Thanh niên Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức chương trình giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, dâng hương đền thờ Bác Hồ tại khu di tích ATK Định Hóa - Thái Nguyên.