PV GAS đồng hành cùng Diễn đàn “Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2019”

PV GAS đồng hành cùng Diễn đàn “Công nghệ và Năng lượng Việt Nam năm 2019”.

PV GAS tổ chức nhiều giải thể thao Hè 2019

Vừa qua, các đơn vị thành viên, trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức nhiều giải thể thao lớn, tạo sân chơi bổ ích, góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực cho CBCNV.