PV GAS đồng hành cùng Diễn đàn “Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2019”

PV GAS đồng hành cùng Diễn đàn “Công nghệ và Năng lượng Việt Nam năm 2019”.

Những tiết mục đặc sắc tại Liên hoan “Tiếng hát Những người đi tìm lửa” năm 2019

Chiều 23/8, tại Hà Nội, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng - “Tiếng hát Những người đi tìm lửa” năm 2019 khu vực phía Bắc.