10 năm Ngời sáng Biển Đông:

Ông Trần Hồng Nam: Dự án của niềm tin và sự lạc quan

Nguyên nhân để Dự án Biển Đông 01 thành công thì có nhiều. Nhưng đầu tiên phải nói đến là niềm tin và sự lạc quan. Đó là niềm tin của cấp trên vào cấp dưới. Đó là sự lạc quan, tin tưởng rằng, Dự ...

Các tổ chức đoàn thể trong PVN

Công nghệ - “Chìa khóa” của đổi mới

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt công tác tái cấu trúc.

Nâng cao văn hóa an toàn

Quản lý tốt mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV), đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), tổ chức Tháng Hành động về ATVSLĐ, Hội thi ATVSLĐ...