Thủy điện Đăkđrinh

Mốc son của điện lực dầu khí

Từ ngày có Nhà máy Thủy điện Đăkđrinh, cả một vùng dân cư xung quanh nhà máy đã thay đổi. Nếu ngày xưa, bà con chỉ làm kinh tế theo kiểu tự cung tự cấp thì bây giờ cũng đã biết trồng rau, nuôi gà, ...

Vận hành và bảo trì hệ thống xử lý nước thải

Địa chỉ được “chọn mặt gửi vàng”

Chi nhánh Dịch vụ kỹ thuật công nghiệp (DMC-ITS) thuộc Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam...

PVCFC RUN – Những bước chân gieo yêu thương

Ra đời và hoạt động năng nổ từ 2017, Câu lạc bộ Chạy bộ Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC RUN) đã không ngừng lớn mạnh.