Khái niệm cơ bản về tài nguyên dầu khí

Đến nay, công nghiệp dầu khí của Việt Nam đã phát triển rất nhanh và mạnh, đồng bộ và hoàn chỉnh từ khâu thượng nguồn đến hạ nguồn.

Hội CCB Tập đoàn với nhiều hoạt động ý nghĩa trong tháng 5

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngành Dầu khí Việt Nam thực hiện mong ước của Bác Hồ, cùng với các hoạt động của tập đoàn và cả nước, Hội CCB Tập đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa.