[P Magazine] Tháng 5: Petrovietnam tiếp tục duy trì tăng trưởng khi giá dầu đảo chiều giảm mạnh[P Magazine] Tháng 5: Petrovietnam tiếp tục duy trì tăng trưởng khi giá dầu đảo chiều giảm mạnh