Ban Khai thác Dầu khí được tôn vinh Tập thể tiêu biểu PVN năm 2017

15:16 | 15/01/2018

|
Năm 2017 là năm mà hoạt động vận hành khai thác gặp nhiều rất nhiều khó khăn - thách thức do các mỏ khai thác chính đang ở giai đoạn suy giảm sản lượng mạnh, độ ngập nước tăng cao và đặc biệt là do giá dầu giảm sâu, Ban Khai thác Dầu khí (KTDK) cùng với Người điều hành đã quyết tâm thực hiện nhiều biện pháp tổ chức - kỹ thuật để phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác và được tôn vinh là một trong 13 tập thể, cá nhân tiêu biểu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) năm 2017.

Một số thành tích nổi bật của Ban KTDK trong năm 2017:

Về hoạt động phát triển mỏ, Ban KTDK đã khẩn trương phối hợp tổ chức thẩm định và đạt được phê duyệt các báo cáo Kế hoạch phát triển mỏ (ODP&FDP mỏ Cá Tầm, ODP&FDP mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt, R-FDP mỏ Tê Giác Trắng, FDP Cá Rồng Đỏ, FDP mỏ Lan Tây - Lan Đỏ - Phong Lan Dại, FDP Lô B, FFDP mỏ Sư Tử Đen - Sư Tử Vàng, FFDP Rạng Đông) làm cơ sở triển khai công tác phát triển các mỏ mới cũng như tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai khoan đan dày, cải hoán/nâng cấp/lắp đặt bổ sung thiết bị tại các mỏ đang khai thác. Song song với đó, Ban KTDK tiếp tục thúc đẩy và hướng dẫn Người điều hành lập các báo cáo ODP STT pha 2, FDP Cá Voi Xanh, ODP Nam Du - U Minh, Sơ đồ CN mỏ Rồng… để chuẩn bị cho công tác phát triển mỏ trong các năm tới.

ban khai thac dau khi duoc ton vinh tap the tieu bieu pvn nam 2017
Trưởng Ban KTDK Nguyễn Ngọc Hoàn thay mặt cán bộ công nhân viên Ban KTDK nhận bằng khen của lãnh đạo PVN.

Trong năm 2017, PVN đã đưa vào khai thác giàn ThTC-3 - mỏ Thỏ Trắng từ ngày 7/5/2017, vượt tiến độ đề ra (QIII/2017); đưa vào vận hành Hệ thống xử lý nước khai thác trên giàn H1-WHP mỏ TGT từ ngày 22/9/2017, vượt tiến độ FFDP 38 ngày/tiến độ MCM 8 ngày.

Về hoạt động quản lý vận hành và khai thác mỏ, năm 2017 là năm mà hoạt động vận hành khai thác gặp nhiều rất nhiều khó khăn - thách thức do các mỏ khai thác chính đang ở giai đoạn suy giảm sản lượng mạnh, độ ngập nước tăng cao và đặc biệt là do giá dầu giảm sâu, nhưng dưới sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tập đoàn, CBNV Ban KTDK cùng với Người điều hành quyết tâm thực hiện nhiều biện pháp tổ chức - kỹ thuật để phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác (hoàn thành kế hoạch Chính phủ giao ngày 25/11/2017, về đích trước 36 ngày), đặc biệt là kế hoạch Chính phủ giao khai thác thêm 1,3 triệu tấn.

Việc thực hiện kế hoạch khai thác tăng thêm 1,3 triệu tấn dầu gặp rất nhiều khó khăn do các nguyên ngân chính như các giếng khoan mới và các giếng được sửa chữa/can thiệp tại các mỏ của Vietsovpetro không đạt hiệu quả như mong muốn trong khi động thái khai thác của các giếng hiện tại suy giảm nhanh hơn dự kiến; chậm tiến độ khoan và đưa vào khai thác các giếng mới ở mỏ Rạng Đông, Chim Sáo do thời gian khoan giếng ở mỏ Tê Giác Trắng bị kéo dài vì lý do điều kiện địa chất phức tạp; giếng khoan mới duy nhất trong năm 2017 của CLJOC (giếng SNS-7P) được đưa vào khai thác từ tháng 8/2017 nhưng đến nay sản phẩm khai thác vẫn chủ yếu là nước; mỏ Đại Hùng phải dừng khai thác khoảng nửa tháng để thay xích neo phao CALM; đặc biệt các mỏ phải dừng khai thác khoảng 2 ngày trong cuối tháng 12/2017 do ảnh hưởng của bão Tembin…

Tuy vậy, với những quyết tâm vượt bậc nhằm hoàn thành kế hoạch Chính phủ giao, tổng sản lượng khai thác năm 2017 đạt được như sau: Sản lượng khai thác dầu thô đạt 15,521 triệu tấn, bằng 109,3% kế hoạch. Trong đó, sản lượng khai thác trong nước đạt 13,574 triệu tấn, bằng 110,5% kế hoạch (vượt kế hoạch 1,294 triệu tấn); sản lượng khai thác ngoài nước đạt 1,947 triệu tấn, bằng 101,59% kế hoạch; sản lượng khí xuất bán đạt 9,888 tỉ m3, bằng 102,9% kế hoạch.

Tùng Dương