CNG Việt Nam: Lợi nhuận quý 1 tăng hơn 10% cùng kỳ

14:00 | 02/05/2021

|
Công ty cổ phần CNG Việt Nam (CNG Việt Nam; HoSE: CNG) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2021. Trong đó ghi nhận doanh thu đạt 642,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 14,9 tỷ đồng, lần lược tăng 19,7 và 10,2% so với cùng kỳ năm quá.
CNG Việt Nam sẽ chi hơn 100 tỷ đồng cho đầu tư năm 2020CNG Việt Nam sẽ chi hơn 100 tỷ đồng cho đầu tư năm 2020
Đảng bộ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam: Hướng tới giữ vững vị thế hàng đầuĐảng bộ Công ty Cổ phần CNG Việt Nam: Hướng tới giữ vững vị thế hàng đầu
CNG Việt Nam tổ chức chương trình “Tình Xuân 2020” tại Gia LaiCNG Việt Nam tổ chức chương trình “Tình Xuân 2020” tại Gia Lai

Theo CNG Việt Nam, lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 tăng 10,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng hơn 1,37 tỷ đồng là do sản lượng bán hàng trong kỳ tăng lên. Sản lượng khí CNG trong quý 1 đạt 63,7 triệu Sm3, vượt 9% kế hoạch quý.

CNG Việt Nam đặt mục tiêu đảm bảo công tác an toàn, cấp khí ổn định, liên tục cho khách hàng
CNG Việt Nam đặt mục tiêu đảm bảo công tác an toàn, cấp khí ổn định, liên tục cho khách hàng

Trong quý II, CNG Việt Nam đặt mục tiêu đảm bảo công tác an toàn, cấp khí ổn định, liên tục cho khách hàng; Tiếp tục phát triển, mở rộng thị trường; Nghiên cứu các phương án kinh doanh sản phẩm LNG; Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ công nợ, quản trị và tiết giảm chi phí SXKD, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ trong toàn công ty;…

CNG Việt Nam đã công bố phương án phân phối lợi nhuận dự kiến sẽ trình đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua. Trong đó, CNG dự kiến chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 20% vốn điều lệ, tương đương với tổng số tiền là 54 tỷ đồng và trích 10,2 tỷ đồng cho vốn đầu tư phát triển. Năm 2021, CNG đặt mục tiêu chia cổ tức với tỷ lệ 15% vốn điều lệ.

ĐHĐCĐ thường niên CNG Việt Nam dự kiến sẽ được tổ chức vào 8 giờ ngày 18/5/2021, tại TP. Vũng Tàu.

M.P