Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp Phiên trù bị

20:13 | 19/10/2020

|
Ngày 19/10 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp Phiên trù bị.

Tham dự Đại hội có 293 đại biểu chính thức, đại diện gần 82 nghìn đảng viên của 35 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 19 đến 21/10 tại Thủ đô Hà Nội.

dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-khoi-doanh-nghiep-trung-uong-lan-thu-iii-nhiem-ky-2020-2025-hop-phien-tru-bi
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Phiên trù bị

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-khoi-doanh-nghiep-trung-uong-lan-thu-iii-nhiem-ky-2020-2025-hop-phien-tru-bi-2
Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung làm việc tại Phiên trù bị

Tại phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; Quán triệt quy chế bầu cử và Trình bày dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số công việc khác trước khi bước vào phiên khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào sáng 20/10.

dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-khoi-doanh-nghiep-trung-uong-lan-thu-iii-nhiem-ky-2020-2025-hop-phien-tru-bi-1
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội

Đoàn đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có 24 đồng chí, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 6 vạn cán bộ, đảng viên, người lao động Dầu khí tham dự Đại hội.

Danh sách đoàn đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam gồm:

STT

Họ và tên

Chức danh hiện tại

1

Phạm Xuân Cảnh

Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên HĐTV Tập đoàn

2

Lê Mạnh Hùng

Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn

3

Nguyễn Hùng Dũng

Thành viên HĐTV Tập đoàn

4

Đinh Văn Sơn

Thành viên HĐTV Tập đoàn

5

Nguyễn Vũ Trường Sơn

Thành viên HĐTV Tập đoàn

6

Phan Ngọc Trung

Thành viên HĐTV Tập đoàn

7

Phạm Tiến Dũng

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

8

Lê Xuân Huyên

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

9

Nguyễn Văn Mậu

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

10

Đỗ Chí Thanh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn

11

Phạm Quang Dũng

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh văn phòng Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn

12

Trần Quang Dũng

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn

13

Phan Anh Minh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn

14

Bùi Thị Nguyệt

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng Ban Kiểm soát Nội bộ Tập đoàn

15

Nghiêm Thùy Lan

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam

16

Trần Bình Minh

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Tập đoàn

17

Nguyễn Anh Tuấn

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Kinh tế Đầu tư Tập đoàn

18

Cao Hoài Dương

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Dầu Việt Nam

19

Nguyễn Anh Đức

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam

20

Nguyễn Quỳnh Lâm

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro

21

Trần Hồng Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

22

Dương Mạnh Sơn

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam

23

Lê Ngọc Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc

24

Bùi Minh Tiến

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty CP Lọc Hóa dầu Bình Sơn

PV