Đại hội đồng cổ đông PTSC Quảng Ngãi thông qua kế hoạch tổng doanh thu năm 2020 hơn 700 tỷ đồng

15:46 | 14/06/2020

|
Vừa qua, tại TP Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) đã tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.    
dai hoi dong co dong ptsc quang ngai thong qua ke hoach tong doanh thu nam 2020 hon 700 ty dongPTSC Quảng Ngãi: Đi lên từ 4 lĩnh vực cốt lõi
dai hoi dong co dong ptsc quang ngai thong qua ke hoach tong doanh thu nam 2020 hon 700 ty dongĐồng lòng vượt qua thách thức

Báo cáo với cổ đông, lãnh đạo PTSC Quảng Ngãi cho biết, năm 2019, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn đã ảnh hưởng đến việc đầu tư, triển khai các dự án lớn về dầu khí, điện, công nghiệp nặng trong nước. Điều này đã tác động đến SXKD của PTSC Quảng Ngãi. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của toàn thể người lao động, PTSC Quảng Ngãi đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và thu nhập bình quân. Cụ thể, tổng doanh thu đạt 635,62 tỷ đồng, vượt 5,6% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 19,11 tỷ đồng, vượt 6,17% kế hoạch; thu nhập bình quân người lao động đạt 12,6 triệu đồng/tháng, vượt 10,53% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, trong năm 2019, tổng sản lượng hàng hóa qua Cảng PTSC Quảng Ngãi đạt 3,32 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay, vượt 57,7% so với kế hoạch và tăng 19,25% so với năm 2018. PTSC Quảng Ngãi đã thắng 3 gói thầu trong đợt BDSC tổng thể lần 4 của NMLD Dung Quất; ký hợp đồng thi công Dự án LNG Thị Vải và Dự án Hóa dầu Long Sơn với PTSC, 2 hợp đồng này có ý nghĩa rất lớn trong việc duy trì công ăn việc làm cho người lao động ở lĩnh vực cơ khí trong năm 2020 – 2021; lĩnh vực gia công/chế tạo cơ khí và xuất khẩu đạt 113,36 tỷ đồng doanh thu, vượt 88,93% so với kế hoạch, tăng 20,6% so với năm 2018 – đây sẽ là lĩnh vực còn tiềm năng phát triển và phát triển bền vững của PTSC Quảng Ngãi trong thời gian tới.

dai hoi dong co dong ptsc quang ngai thong qua ke hoach tong doanh thu nam 2020 hon 700 ty dong
Người lao động PTSC Quảng Ngãi làm dịch vụ

Trên cơ sở những kết quả đạt được, những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức và tình hình dự báo năm 2020, PTSC Quảng Ngãi đề ra các mục tiêu trọng năm cho năm 2020 với tổng doanh thu 702 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 24,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 19,6 tỷ đồng (kế hoạch được xây dựng chưa tính đến mức độ ảnh hưởng của Đại dịch Covid -19).

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua các tờ trình về: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Sửa đổi điều lệ Công ty;…

M.P