Đảng bộ KVT khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo

18:33 | 08/08/2018

|
Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) đã hoàn thành xuất sắc vai trò lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt hoạt động của công ty. Đặc biệt, Đảng ủy công ty đã có sự trưởng thành thật sự, vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện mạnh mẽ, niềm tin của đảng viên và người lao động dành cho Đảng ủy ngày càng cao.  
dang bo kvt khang dinh vai tro hat nhan lanh daoKVT đạt và vượt hầu hết chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018
dang bo kvt khang dinh vai tro hat nhan lanh daoKVT với 3 giá trị cốt lõi Kết nối - Văn minh - Trách nhiệm
dang bo kvt khang dinh vai tro hat nhan lanh daoĐảng bộ KVT tuyên dương tập thể và đảng viên tiêu biểu

Kết quả xuất sắc ở mọi nhiệm vụ

Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KVT nhiệm kỳ 2015-2020, giai đoạn 2015 – 2017, KVT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ SXKD, quản lý vận hành, công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, công tác cán bộ và đoàn thể,…

dang bo kvt khang dinh vai tro hat nhan lanh dao
Các đại biểu và đảng viên KVT tại Hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đảng bộ cơ sở

Theo đó, với sự nỗ lực, trách nhiệm của tập thể Đảng ủy, đội ngũ lãnh đạo và tập thể người lao động trong việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD kết hợp với việc chủ động áp dụng các giải pháp cải tiến tối ưu hóa sản xuất, trong các năm 2015, 2016, 2017, KVT đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD - sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách nhà nước được giao. Chất lượng sản phẩm đảm bảo. Công tác quản lý không ngừng được cải tiến. Đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV được đảm bảo và nâng cao. Công tác an toàn trên toàn bộ các công trình khí do KVT quản lý được đảm bảo. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn KVT không để xảy ra bất cứ một tai nạn lao động nào. Và đây là năm thứ 19 liên tục KVT không có tai nạn lao động, kể từ khi đưa GPP Dinh Cố và Kho cảng PV GAS Vũng Tàu vào hoạt động.

Bên cạnh đó, với việc luôn coi công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật (SKCTKT) - hợp lý hóa sản xuất là một trong những giải pháp để phát triển bền vững, Đảng ủy và lãnh đạo KVT đã chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các mục tiêu, chương trình, kế hoạch chi tiết và phân định trách nhiệm cho từng đơn vị/cá nhân trong việc thực hiện; thường xuyên kiểm tra đánh giá, khuyến khích, tạo điều kiện và khen thưởng kịp thời các kết quả tiết kiệm, SKCTKT và hợp lý hóa sản xuất. Trong 3 năm qua, CBCNV KVT đã có 118 SKCTKT (chưa kể các sáng kiến trong quản lý, cải cách hành chính), tổng giá trị làm lợi là 144 tỷ đồng.

dang bo kvt khang dinh vai tro hat nhan lanh dao
Trong các năm 2015, 2016, 2017 KVT liên tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh

Sau hơn hai năm xây dựng và phát triển, giờ đây Văn hóa doanh nghiệp “Kết nối – Văn minh – Trách nhiệm” đã từng bước thấm nhuần trong hầu hết các CBNV KVT. Ảnh hưởng tích cực của việc xây dựng VHDN cũng ngày càng rõ nét khi sự phối hợp giữa các bộ phận, CBCNV, văn hóa ứng xử của người lao động, cảnh quan, môi trường làm việc của KVT ngày càng tốt hơn.

KVT đã thực hiện chỉnh trang, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, thực hiện và duy trì thường xuyên chương trình 5S trong toàn công ty, mọi vị trí làm việc đều ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ, được nhiều đơn vị bạn trong và ngoài ngành dầu khí đến tham quan, học tập, góp phần nâng cao hình ảnh của PV GAS tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bộ máy làm việc của KVT cũng ngày càng chuyên môn hóa cao, tư tưởng phục vụ khách hàng (kể cả khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài) đã được nâng cao và quán triệt trong đại bộ phận CBCNV. Các cuộc khảo sát đo lường sự hài lòng của khách hàng ở Kho cảng PV GAS Vũng Tàu và Kho Đình Vũ… bằng phiếu kín đều có kết quả rất tốt.

Hoạt động thực chất – hiệu quả

Để có được những thành tích trên là sự nỗ lực quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn KVT và sự đoàn kết nhất trí, sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời, sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy và lãnh đạo công ty trong những năm qua.

Đảng ủy KVT xác định con người là nguồn lực quan trọng nhất để thực hiện tốt các nhiệm vụ nên luôn chú trọng và tập trung cho công tác xây dựng 3 trụ cột: Con người, Hệ thống quản lý, VHDN để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao và phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của TCT, công ty.

dang bo kvt khang dinh vai tro hat nhan lanh dao
Các đảng viên đóng góp ý kiến cho Đảng ủy KVT

Trong công tác tổ chức và đào tạo đội ngũ cán bộ, KVT định hướng sử dụng đúng người đúng việc, tạo áp lực cạnh tranh để phát triển, mạnh dạn đưa ra các tiêu chuẩn và kiên quyết áp dụng, mạnh dạn xử lý những trường hợp yếu kém về năng lực, thái độ hoặc đi ngược lại với VHDN của công ty... Duy trì đánh giá 360 độ đối với cán bộ quản lý như một công cụ tin cậy để tiếp nhận thông tin về năng lực của đội ngũ cán bộ cấp cao tại KVT. Thông qua kết quả đánh giá này, cán bộ quản lý có cơ hội nhìn nhận lại bản thân, để có sự điều chỉnh và thay đổi những điểm chưa phù hợp.

Đặc biệt, Đảng ủy KVT luôn quan tâm nâng cao chất lượng con người, tập trung đào tạo chuyên sâu vào đội ngũ cán bộ quản lý, tổ chuyên gia, cán bộ quy hoạch nhằm xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao được trang bị các kỹ năng về ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm, tâm huyết, kinh nghiệm, tiếp cận những cách thức quản lý mới, tạo nguồn cung cấp nhân sự tin cậy cho TCT khi cần.

Việc xây dựng VHDN với 3 giá trị cốt lõi “Kết nối – Văn minh – Trách nhiệm” cũng đang được triển khai tích cực và định hình tại KVT, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Trong đó, Đảng ủy, lãnh đạo KVT luôn quán triệt tư tưởng VHDN là để CBCNV sống với nhau tốt hơn, làm việc tốt hơn, phối hợp nhuần nhuyễn hơn chứ không phải chứ không phải để đánh bóng hình ảnh.

Trong công tác xây dựng Đảng, KVT chú trọng đến chất lượng, tinh thần phê bình và tự phê bình. Nội dung sinh hoạt tổ chức đảng đề cao tính thực chất, hấp dẫn, nghiêm túc, giảm thiểu những việc mang tính hình thức.

Trong đó, tính minh bạch, dân chủ rất được quan tâm và đề cao tại KVT, nhất là công tác cán bộ, bổ nhiệm, quy hoạch, các chế độ chính sách. Sau một thời gian thực hiện chủ trương của Đảng ủy về dân chủ hóa tại KVT, tâm tư, nguyện vọng của CBCNV đã được Đảng ủy lắng nghe và tiếp nhận tích cực, giải quyết trong phạm vi cho phép làm cho niềm tin của CBCNV dành cho Đảng và công ty tăng lên đáng kể. CBCNV được khuyến khích và tạo điều kiện để đóng góp ý kiến nên rất nhiều ý tưởng hay không chỉ trong sản xuất mà cả trong công tác quản lý, hành chính đã ra đời và được áp dụng, góp phần không nhỏ vào thành quả mà KVT đã đạt được trong thời gian vừa qua.

dang bo kvt khang dinh vai tro hat nhan lanh dao
Bỏ phiếu kín đánh giá chất lượng điều hành của Ban Chấp hành và Bí thư Đảng ủy KVT

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nửa sau nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy KVT tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng 3 trụ cột, Đảng ủy KVT và các Chi ủy sẽ thường xuyên quán triệt để CBCNV, trước hết là lãnh đạo các bộ phận nâng cao ý thức trách nhiệm, phương pháp làm việc để đáp ứng với áp lực ngày càng cao; tiếp tục công tác tái cơ cấu tổ chức trên nguyên tắc tư duy lại hệ thống và cách thức quản trị, bớt đi những việc hình thức, đối phó, tăng cường những việc quan trọng, thực chất, cải thiện hiệu quả công việc và đáp ứng yêu cầu pháp luật.

Xác định SXKD là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, Đảng ủy, lãnh đạo KVT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được giao; đảm bảo an toàn hiệu quả hoạt động; nâng cao năng suất lao động thông qua việc áp dụng KHKT, CNTT; đồng thời xây dựng hệ thống kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả lao động cho từng công việc.

Tại hội nghị sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ KVT đã tổ chức cho các đảng viên bỏ phiếu đánh giá Ban Chấp hành và cá nhân Bí thư Đảng ủy. Với hình thức đánh giá qua phiếu bầu kín, qua đó cho thấy sự đánh giá vai trò của Ban lãnh đạo rất cao với tỷ lệ phiếu bầu tín nhiệm lên đến 96%. Đây cũng là một nét văn hóa đề cao tính dân chủ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ Đảng cơ sở.

Mai Phương