Đảng bộ PVEP: Điểm tựa giữ nhịp sản xuất kinh doanh

12:29 | 26/07/2018

778 lượt xem
|
Nửa đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), PVEP đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

Trong 3 năm qua, bên cạnh những mặt thuận lợi vẫn còn tồn tại nhiều khí khó khăn, đặc biệt là hệ lụy của việc giá dầu suy giảm từ cuối năm 2014, duy trì ở mức thấp trong thời gian dài, cùng với đó là những bất cập chưa được tháo gỡ từ cơ chế tài chính/nguồn vốn đầu tư cho các dự án tìm kiếm thăm dò, cũng như các vướng mắc về thủ tục pháp lý đầu tư dự án thăm dò khai thác dầu khí đã khiến cho PVEP gặp rất nhiều khó khăn, thách thức và làm bộc lộ nhiều hạn chế, khiếm khuyết trong hoạt động của PVEP.

Tuy vậy, với sự chỉ đạo triển khai cụ thể, quyết liệt của Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc và nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của cả tập thể người lao động, PVEP đã vượt qua được những thời điểm khó khăn nhất, duy trì ổn định các mặt hoạt động, tạo tiền đề quan trọng để từng bước phát triển hơn khi thị trường dầu khí thực sự phục hồi.

diem tua giu nhip san xuat kinh doanh
Kỹ sư PVEP kiểm tra vận hành sản xuất trên giàn Đại Hùng 01

PVEP đã đảm bảo an toàn các hoạt động sản xuất kinh doanh tại tất cả các dự án và hoàn thành chỉ tiêu sản xuất và chỉ tiêu về doanh thu Tập đoàn giao, tiếp tục có đóng góp lớn cho Ngân sách Nhà nước trong đó, đáng lưu ý, năm 2017 đã hoàn thành chỉ tiêu sản lượng khai thác bổ sung do Chính phủ giao thêm, tiếp tục khẳng định là là đơn vị chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí.

Nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy PVEP đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tuyệt đối an toàn, gia tăng trữ lượng phần PVEP tính đến hết ngày 30/6/2018 là 2,6 triệu tấn quy dầu. Sản lượng khai thác dầu khí khai thác của PVEP hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch được Tập đoàn giao. Tổng sản lượng khai thác dầu khí của PVEP các năm 2016, 2017 và nửa đầu năm 2018 là 12,37 triệu tấn, đạt 107% kế hoạch đề ra.

Trong điều kiện hết sức khó khăn của bối cảnh chung hiện nay, PVEP đã nỗ lực, quyết tâm để đưa các mỏ vào khai thác đúng tiến độ và tiết kiệm chi phí. Trong thời gian này, đã có 6 mỏ/dự án được đưa vào hoạt động/khai thác (Năm 2016: Dự án Sư tử Trắng (STT) Phase 1 và dự án thu gom khí Đại Hùng -Thiên Ưng, trong đó Dự án Sư tử Trắng Phase 1 đã tiết kiệm được 70 triệu USD so với ngân sách được phê duyệt; Năm 2017: Dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng Lô 05-1(a) và dự án lắp đặt hệ thống tách - xử lý - xả nước nối với giàn WHP-H1 mỏ Tê Giác Trắng (Lô 16-1); Năm 2017: 2 dự án Lô 01/97&02/97 và Lô 01&02).

Trong các hoạt động tài chính, với nhiều giải pháp tháo gỡ khả thi đã được triển khai, PVEP đã cố gắng đảm bảo an toàn thanh khoản dòng tiền và thu xếp đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt chỉ tiêu về doanh thu và nộp ngân sách Nhà nước do nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng. Tổng doanh thu giai đoạn 1/1/2016 – 30/6/2018 đạt 82.208 tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch, nộp ngân sách Nhà nước 21.140 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch. Tính đến hết tháng 6/2018, PVEP đang triển khai 43 dự án dầu khí, trong đó có 36 dự án trong nước và 7 dự án nước ngoài; 2 dự án điều tra cơ bản. Trong các dự án dầu khí, PVEP điều hành 16 dự án, tham gia điều hành chung 8 dự án, tham gia góp vốn 19 dự án. Tổng mức đầu tư cả giai đoạn đạt 616 triệu USD.

Bên cạnh các công tác chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, các công tác xây dựng đảng khác như công tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác cán bộ, công tác dân vận được thực hiện nghiêm túc, triển khai thực hiện quán triệt tinh thần của các Nghị quyết Trung ương, của Đảng bộ Tập đoàn kịp thời đến từng tổ chức đảng trong đảng bộ, từng đảng viên cũng như người lao động. Trong hơn 3 năm qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thử thách trong hoạt động sản xuất kinh doanh song PVEP vẫn quan tâm, thực hiện các chương trình an sinh xã hội. PVEP đã hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng trường học, trạm y tế, hỗ trợ cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, cứu trợ thiên tai, từ thiện xã hội …với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng. Chia sẻ, giúp đỡ đoàn viên, hội viên mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình chính sách, trợ cấp khó khăn … gần 2,1 tỷ đồng.

Đặc biệt, Đảng bộ PVEP đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được một số kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã dần từng bước củng cố, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ PVEP; bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết kịp thời, có hiệu quả một số vấn đề bức xúc, nổi cộm ở PVEP và các đơn vị thành viên. Việc xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo Bác của các cấp ủy, đơn vị, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên đã bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và của Trung ương, phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó.

Trong thời gian tới, PVEP vẫn phải tiếp tục đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan. Điều này đòi hỏi tập thể lãnh đạo, đảng viên, người lao động PVEP phải nỗ lực hết sức mình, bám sát mục tiêu nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và chiến lược phát triển của ngành dầu khí để tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết đã đề ra.

diem tua giu nhip san xuat kinh doanh PVEP sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2018
diem tua giu nhip san xuat kinh doanh PVEP đặt mục tiêu hoàn thành sản lượng khai thác 4,06 triệu tấn quy dầu
diem tua giu nhip san xuat kinh doanh “Trạm y tế” trên biển của ngư dân

Hiền Anh

DMCA.com Protection Status