Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

09:27 | 27/03/2021

8,895 lượt xem
|
(PetroTimes) - Trong 2 ngày 27 và 28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, ngoài ra là các điểm cầu tại các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các bộ, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu ở các cấp cơ sở ở những nơi đủ điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật.

Petrovietnam học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII
Các cán bộ, đảng viên đăng ký tham gia học tập Nghị quyết tại điềm cầu Viện Dầu khí Việt Nam

Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII tại 34 điểm cầu trên khắp cả nước từ các điểm cầu Trụ sở Tập đoàn, Viện Dầu khí Việt Nam (Hà Nội), TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sông Hậu (Hậu Giang), Long Phú (Sóc Trăng), Thái Bình, Hải Phòng... Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, lãnh đạo các đơn vị thành viên cùng đông đảo cán bộ, đảng viên trong toàn Tập đoàn. Số lượng cán bộ, đảng viên tham gia học tập Nghị quyết của Đảng bộ Tập đoàn đăng ký tại các điểm cầu là gần 7.000 người.

Petrovietnam học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII
Toàn cảnh điểm cầu Trụ sở Tập đoàn
Petrovietnam học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII
Tại điểm cầu Viện Dầu khí Việt Nam

Ngày 9/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chỉ thị nêu rõ nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bao gồm: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo Chính trị; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khoá XII.

Chỉ thị nhấn mạnh, công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt; nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi; nêu cao trách nhiệm của báo cáo viên, người đứng đầu cấp ủy trong báo cáo truyền đạt Nghị quyết, cũng như cán bộ, đảng viên trong học tập Nghị quyết, đặc biệt là sự nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp.

Petrovietnam học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII
Lãnh đạo Tập đoàn tham dự Hội nghị
Petrovietnam học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII
Các cán bộ, đảng viên Cơ quan Tập đoàn tham dự Hội nghị
Petrovietnam học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII

Hội nghị triển khai quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm:

Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.

Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Petrovietnam học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII
Petrovietnam học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII
Tại điểm cầu Vietsovpetro
Petrovietnam học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII
Tại điểm cầu Ban QLDA NMNĐ Sông Hậu 1
Petrovietnam học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII
Điểm cầu 46 Trương Định, quận 3, TP HCM
Petrovietnam học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII
Điểm cầu Ban QLDA NMNĐ Long Phú 1
Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Tại điểm cầu PVEP (TP HCM)
Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Điểm cầu BIENDONG POC (TP HCM)
Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Tại điểm cầu ngoài giàn Hải Thạch - PQP (BIENDONG POC)
Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Tại điểm cầu Ban QLDA NMNĐ Thái Bình 2
Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Tại điểm cầu VNpoly, TP Hải Phòng.
Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Điểm cầu PTSC (Khách sạn Dầu khí, Vũng Tàu). Đảng bộ PTSC tham gia học tập tại 9 điểm cầu trên cả nước với hơn 1.600 đảng viên tham dự.
Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Điểm cầu PTSC, TP HCM
Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Điểm cầu PTSC Quảng Ngãi.
Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Điểm cầu tại PV GAS, TP HCM
Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Điểm cầu PVFCCo, TP HCM

Nhóm PV

DMCA.com Protection Status