Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Đảng ủy PVEP

07:43 | 04/06/2022

5,929 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 3/6 tại Hà Nội, đoàn công tác của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã có buổi làm việc với Đảng ủy Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).

Tham dự buổi làm việc, về phía Đảng ủy Khối DNTW có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW cùng lãnh đạo các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối. Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các Ban/Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn.

Về phía PVEP có đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Trần Hồng Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVEP cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Đảng ủy PVEP
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe Thường trực Đảng ủy PVEP báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ PVEP.

PVEP là công ty TNHH một thành viên do Petrovietnam làm chủ sở hữu, có chức năng, nhiệm vụ tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí ở cả trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam và các nước sở tại.

Đảng bộ PVEP được thành lập theo quyết định số 176-QĐ/TV ngày 12/7/2007 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) giao một số quyền cấp trên cơ sở theo Quyết định số 462-QĐ/ĐUK ngày 14/8/2009.

Hiện tại, Đảng bộ PVEP có 25 tổ chức đảng trực thuộc, trong đó có 05 Đảng bộ cơ sở (số chi bộ trực thuộc 5 Đảng bộ này là 22), 01 chi bộ cơ sở và 19 chi bộ trực thuộc. Tổng số đảng viên trong Đảng bộ là 722, đảng viên dự bị có 10 đồng chí.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Đảng ủy PVEP
Đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PVEP phát biểu tại buổi làm việc

Đảng bộ PVEP có 03 loại hình tổ chức đảng, có đảng bộ cơ sở trong cơ sở, cụ thể: Tổ chức đảng trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước là 03 đảng bộ cơ sở (trong 3 đảng bộ cơ sở này có 15 chi bộ trực thuộc) và 15 chi bộ trực thuộc Đảng bộ PVEP; tổ chức đảng trong doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài gồm có 02 đảng bộ cơ sở (trong 2 đảng bộ này có 07 chi bộ trực thuộc) và 03 chi bộ trực thuộc Đảng bộ PVEP; tổ chức đảng trực thuộc ở nước ngoài gồm có 02 chi bộ.

Hoạt động của Đảng bộ PVEP luôn được sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ của Đảng ủy Tập đoàn; số lượng đảng viên chiếm tỷ trọng khá lớn, đại đa số các vị trí lãnh đạo các cấp đều là đảng viên, có nhận thức chính trị cao, trình độ chuyên môn vững vàng.

Trong những năm qua, Đảng ủy PVEP đã luôn bám sát chủ trương, đường lối, định hướng, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên Tập đoàn để chủ động xây dựng nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch công tác và chỉ đạo, tổ chức triển khai trong toàn Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ hàng năm. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch bệnh, Đảng ủy PVEP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu SXKD chính trong các năm 2020 và 2021, tạo tiền đề quan trọng cho bước phát triển trong những năm tiếp theo.

Đồng thời, Đảng ủy PVEP đã hoàn thành toàn diện những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà các Nghị quyết chuyên đề về xử lý tồn đọng tài chính và thủ tục đầu tư; về tăng cường lãnh đạo thực hiện Đề án cơ cấu lại tổng thể PVEP; về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu tổ chức bộ máy, quản lý tại Tổng công ty và các đơn vị/chi nhánh trong Đề án cơ cấu lại tổng thế và về lãnh đạo xây dựng Chiến lược phát triển PVEP đã đề ra. Hoàn thành công tác xây dựng, trình duyệt Chiến lược phát triển PVEP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời, hoàn thành việc xây dựng và trình duyệt Đề án Tái cấu trúc tổng thể PVEP giai đoạn 2021 – 2025 nhằm tạo thêm đòn bẩy mạnh mẽ trong công tác quản trị, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Đảng ủy PVEP
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn phát biểu tại buổi làm việc

Về công tác đảng, Đảng ủy PVEP đã tích cực triển khai các nội dung Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đột phá mô hình kinh doanh, đầu tư, pháp lý nhằm tạo dựng nền tảng cơ bản cho mục tiêu phát triển bền vững.

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Đảng ủy/Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, duy trì tốt chế sinh hoạt thường kỳ, phát huy tập trung dân chủ để thảo luận, đánh giá khách quan các mặt công tác, trọng tâm là hoạt động SXKD, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, tổ chức đoàn thể, góp phần quan trọng vào kết quả công tác 2 năm qua của Đảng bộ PVEP.

Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy PVEP đã cùng trao đổi, thảo luận làm rõ các nội dung được nêu trong báo cáo, đồng thời góp ý, đưa ra các giải pháp xử lý các đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy PVEP nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảng tại đơn vị.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Đảng ủy PVEP
Đồng chí Trần Hồng Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc PVEP phát biểu

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đánh giá cao mô hình tổ chức đảng tại PVEP rất phong phú, đa dạng, Đảng bộ PVEP đã có nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo để phù hợp với tình hình hoạt động tại đơn vị đặc thù như PVEP. Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Long Hải biểu dương Đảng ủy PVEP đã triển khai nghiêm túc việc tổ chức học tập quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và kiểm điểm theo tinh thần “Tự soi – Tự sửa” đạt hiệu quả tích cực.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Đảng ủy PVEP
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương kết luận buổi làm việc

Thông qua những kết quả mà Đảng bộ PVEP đã đạt được trong thời gian qua, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Long Hải khẳng định tính đúng đắn, hiệu quả, vai trò quan trọng của sự lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp.

Nhân dịp PVEP kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập, đồng chí Nguyễn Long Hải chúc mừng tập thể đảng viên, người lao động PVEP đã vượt qua những khó khăn, vất vả, xây dựng và phát triển PVEP lớn mạnh, giữ vai trò chủ lực trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí của Petrovietnam. Đồng chí Nguyễn Long Hải tin tưởng trong thời gian tới với tinh thần, trách nhiệm của mỗi đảng viên, người lao động, PVEP sẽ tiếp tục phát triển, đạt được nhiều thành công, đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ Tập đoàn và Đảng bộ Khối DNTW, cũng như đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế đất nước, đảm bảo an ninh năng lượng và tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

PVEP tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và hội nghị kiểm điểm với chủ đề PVEP tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và hội nghị kiểm điểm với chủ đề "Tự soi - Tự sửa"
PVEP đã chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để phát triển trong tương laiPVEP đã chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để phát triển trong tương lai
Quản trị biến động trên những nền tảng cơ bản là chìa khóa cho sự phát triển bền vững của PVEPQuản trị biến động trên những nền tảng cơ bản là chìa khóa cho sự phát triển bền vững của PVEP
PVEP – 15 năm vươn mình phát triểnPVEP – 15 năm vươn mình phát triển

Ngô Huyền Chiêm

DMCA.com Protection Status