Đảng ủy PVN bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

14:50 | 08/05/2014

597 lượt xem
|
Sáng ngày 8/5/2014 tại TP HCM, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng trường Cao đẳng Nghề Dầu khí (PVMTC) đã tổ chức lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 74 học viên là đảng viên mới.

5 năm qua, với việc thành lập Đảng bộ toàn Tập đoàn đã minh chứng một mô hình tổ chức đảng phù hợp với yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh xuyên suốt, tập trung hiệu quả trong toàn ngành Dầu khí, phù hợp với yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chính sự lãnh đạo, tập trung, toàn diện của Đảng ủy được thực hiện thống nhất trong toàn Tập đoàn mà các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước được các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ triển khai hiệu quả, sát với tình hình của đơn vị. Định hướng chiến lược của Đảng bộ đã thực sự trở thành những mục tiêu, mục đích chủ đạo trong nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn.

Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Tập Đoàn Trần Quang Dũng phát biểu khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng lớp học, đồng chí Trần Quang Dũng - Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn nhấn mạnh: Mỗi đảng viên mới cần nêu cao tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên trong mọi lúc, mọi nơi mà trước hết là trong việc thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị) gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa IX) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay.

Trong đó, mỗi đảng viên mới của ngành dầu khí cần nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức của Bác và từ đó tự giác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi sự thoái hóa về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các quan điểm sai trái, xuyên tạc…

"Việc học tập và làm theo gương Bác cần gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công việc được giao và phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành ý thức tự giác của mỗi đảng viên mới. Từ đó đóng góp thiết thực vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng như Tập đoàn để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam luôn giữ vững vị trí trụ cột, hàng đầu trong nền kinh tế đất nước", đồng chí Trần Quang Dũng đặc biệt nhấn mạnh.

Hiện nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có 27 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (25 đảng bộ cơ sở và 2 chi bộ cơ sở) với hơn 14.000 đảng viên trên tổng số hơn 60.000 người lao động. Đây là một tỉ lệ đảng viên lớn và mạnh nhất trong Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương.

Sau lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng Đảng viên mới năm 2014 tại khu vực TP HCM, cũng trong tháng 5, Đảng ủy Tập đoàn sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng tiếp theo tại TP Vũng Tàu.

Thiên Thanh

 

Thiên Thanh

DMCA.com Protection Status