Đảng ủy Tập đoàn học tập quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

12:44 | 10/05/2024

10,207 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 10/5, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu các tỉnh, Thành ủy, Đảng bộ trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có sự tham dự của đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành; lãnh đạo, cán bộ các Ban tham mưu của Đảng ủy Tập đoàn, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy; lãnh đạo Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Tập đoàn, lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn.

Đảng ủy Tập đoàn học tập quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
Toàn cảnh điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan đơn vị.

Đảng ủy Tập đoàn học tập quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
Điểm cầu Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã trình bày Báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW. Về nội dung của các nhiệm vụ và giải pháp, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thông tin, ngoài việc kế thừa các nhiệm vụ giải pháp vẫn còn nguyên giá trị của Nghị quyết 09-NQ/TW, Nghị quyết số 41-NQ/TW đã sắp xếp, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp mới; nhiều nội dung trong các nhiệm vụ giải pháp được đổi mới, hoàn thiện để đáp ứng quan điểm, mục tiêu và phù hợp với bối cảnh mới.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của Nghị quyết nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, tinh thần kinh doanh, làm giàu chính đáng, năng động, sáng tạo, năng lực quản trị tiên tiến, tuân thủ pháp luật, có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc; có trách nhiệm xã hội, ý thức bảo vệ môi trường, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển nhấn mạnh, Nghị quyết số 41-NQ/TW về “xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới” được Bộ Chính trị khóa XIII ban hành và tổ chức triển khai thực hiện trong bối cảnh cả nước ta đang nỗ lực, tập trung triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, với quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của cả nước, nhất định Nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống để góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW; Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Hơn 11 nghìn đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIIIHơn 11 nghìn đảng viên Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII
Petrovietnam quán triệt thực hiện phương châm hành động năm 2024Petrovietnam quán triệt thực hiện phương châm hành động năm 2024
Đảng bộ Tập đoàn hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024Đảng bộ Tập đoàn hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024
Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”Đảng uỷ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”

PV

DMCA.com Protection Status